srijeda, 7. prosinca 2016.

Sveti Robert Ballarmin: hereza i dogma; dvije često krivo shvaćene riječi (ažurirano)Dogma je znanje koje daje život. To je pravo znanje našeg Spasitelja i Boga kojeg ćemo jednog dana, ako Bog da, poznavati licem u lice. To su riječi Duha u istini. Slatka voda u pustinji. Doktrina Crkve. Pravi Gospodin je onaj koji nam se objavio u Pismu i kroz nauk svoje Crkve.

Kao što kaže Psalam cijenim riječ Tvoju više nego svo zlato i srebro svijeta.....