petak, 24. studenoga 2017.

Promjenom nauka Kristova želi se razoriti Crkvu, ali Krist mora kraljevati po pobjedi Bezgrješnog Srca! (II.dio)Pročitajmo oporučno pismo blažene majke Marije od Isusa

Spomenuti ću samo pojedine odlomke iz prvog objavljenog dijela oporučnog pisma blažene Marije od Isusa kojoj je Gospodin dao jasnu spoznaju o vremenu u kojoj se Crkva nalazi. Blažena Marija nije imala privatnu objavu već iz okolnosti u kojima je živjela jasno joj je Gospodin dao spoznaju u vezi situacije unutar Crkve, a i izvan nje.

Blažena Marija je neprekidno radila za Kristovo kraljevstvo na zemlji. Još na barikadama, da bi osvojila svijet za Isusa – Kralja.

Njezin život završava u dobi od 43 godine života mučeničkom smrću. Ubijena je hicem iz revolvera samostanskog vrtlara, anarhiste. Dok je umirala šapćući je izgovarala riječi: "Opraštam mu za Djelo..(kraljevstvo Gospodina na zemlji)". Njezina žrtva bila je dovršena: djevica i mučenica za Isusa, za Crkvu, za Euharistiju.

Dana 22.listopada 1989., papa Ivan Pavao II., svečanom beatifikacijom u Bazilici Svetog Petra u Rimu, uzdignuo je Mariju od Isusa na čast oltara, djevicu (mučenicu), živu hostiju s Isusom – Svećenikom i Žrtvom.

srijeda, 22. studenoga 2017.

Ljepota i vrijednost gregorijanskog korala„Gregorijansko je pjevanje oduvijek bilo smatrano kao najviši uzor svete glazbe. Crkvena glazba treba da zadovoljava tri uvjeta:da bude sveta, umjetničkog oblika i općenita. Sve ove vlastitosti u najvećoj mjeri ima gregorijansko pjevanje, pa je ono stoga vlastito pjevanje Rimske.

O koralu se dosta pisalo kao o mračnom, ružnom i dosadnom pjevanju. Međutim takvi sudovi potječu samo iz ne znanja ili iz lošeg iskustva. Tko čuje koral u lošoj izvedbi nekoliko puta ne može postati njegovim pristašom nego samo protivnikom. Tako je to sa svime sve dok temeljito nešto ne upoznamo i ne prodremo u bit.

Iste godine kad je izdao svoj Motu proprio Papa Pijo X piše kardinalu Respighi-ju:“Gregorijansko pjevanje, koje smo baštinili od naših otaca i koje je sačuvano u raznim rukopisima naših crkava, slatko je i ugodno i tako izvanredne ljepote, da će svagdje gdje bude uvedeno oduševljavati i osvajati mlade pjevače.“ Papa je podrazumijevao da se koral mora dobro, upoznati, naučiti, pravilno i sa razumijevanjem pjevati. Međutim, ne pazi se uvijek na to u dovoljnoj mjeri. Tu leži razlog antipatije prema koralu i to osobito kod onih koji ne mogu da se sami njegovom studiju posvete nego su ovisni samo o slušanju.

Kolikima je put do korala bio težak i trnovit, često i bez njihove krivice! Ali kad su ga jednom upoznali nisu mogli, a da ga ne vole i cijene.

subota, 18. studenoga 2017.

Moć Marijina nad svim đavlima sinut će osobito u posljednjim vremenima


Bog je zametnuo ne samo jedno neprijateljstvo, nego neprijateljstva i to ne samo između Marije i sotone, već i između potomstva Presvete Djevice i potomstva sotonina. Drugim riječima, Bog je zametnuo neprijateljstva, nesklonosti i tajne mržnje između prave djece i slugu Presvete Djevice s jedne strane, i djece i slugu đavolskih s druge. Djeca Belialova, robovi Sotone, ljubitelji svijeta (jer to je sve isto) uvijek su do sada progonili i progonit će od sada više nego ikada prije one koji pripadaju Presvetoj Djevici, kao što je nekada Kain progonio svoga brata Abela (usp. Post 4, 8) i Ezav svoga brata Jakova, koji su praslika odbačenika i predodređenika. Ali ponizna Marija, uvijek će iznijeti pobjedu nad onom oholicom. I to tako veliku da će joj uspjeti satrti mu glavu, to sjedište njegove oholosti. Ona će uvijek otkrivati njegovu zmijsku zloću, razotkrivati mu paklene spletke, mrsiti mu đavolske osnove i štitit će do konca vijeka svoje vjerne sluge od njegove okrutne šape. No moć Marijina nad svim đavlima, sinut će osobito u posljednjim vremenima kada će Sotona stavljati zasjede njezinoj peti, to jest njezinim poniznim sužnjevima i njezinoj siromašnoj djeci, što će ih ona podignuti da ratuju protiv Sotone.

ponedjeljak, 13. studenoga 2017.

Molimo se i prinosimo žrtve za grješnikeGospa Fatimska rekla je trima malenim pastirima Luciji, Jacinti i Franji:

Molite, mnogo molite! Žrtvujte se za grješnike jer mnoge duše odlaze u pakao samo zato jer se za njih nitko ne žrtvuje i ne moli!“

Pastirići su naučili moliti: "O, moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe."

Ponavljajmo tu molitvu često! 

Cijenjeni čitatelji, u knjižnici bloga možete preuzeti (klikom na naslov je vidljivo na internetu o kojim je knjigama riječ) sljedeće knjige u vezi teme Fatima:

Fatima, da ili ne? Yves Ivonides , HKD sv.Ćrila i Metoda

Fatimska poruka Lucija govori, UPT

Zahvala poslije svete mise (za svećenike i laike VII.dio)Sveti Ivan evanđelist govori o Judi izdajniku, uzevši zalogaj odmah iziđe, a bila je noć (Iv 13,30). Ne čine li nažalost tako i pojedini svećenici, koji jedva što su sišli s Oltara i vratili se u sakristiju sa žurbom skidaju svećeničko odijelo, bacaju ga nedostojno i postupaju sa njim tako kao da se radi o svjetovnom odijelu i odmah slušaju svakoga tko želi s njima razgovarati izuzev Spasitelja koji bi imao toliko toga im za reći. Nakon toga brzo bježe iz crkve kao sužnji iz svoje tamnice noseći božanskoga Gosta u poslove i lakomislene razgovore, a zaboravljaju ga u svome srcu, kao što se zaboravlja na mrtvaca u grobu. Gdje je tu vjera? Koja žalosna sljepoća!

Sveti Ivan Zlatousti govori: "Isus Krist vam daje svoje Tijelo da ga blagujete, a od vas ne prima niti riječ zahvalnosti! Za tako veliko dobročinstvo ni malo mu se ne zahvaljujete! Zar to ne znači vrijeđati Boga i zaslužiti najgoru kaznu?" (Homil .de bapstim. Christi, in fine)

nedjelja, 12. studenoga 2017.

Pričest i posljednje molitve svete Mise (za svećenike i laike VI.dio)Dómine, non sum dignus (Gospodine, nisam dostojan)

Žrtva je žrtvovana i Krist s nestrpljenjem čeka kad će se dati onima koje ljubi.

Rekao je:“Vrlo sam želio da ovu Pashu jedem s vama.“

Svećenik, celebrant ovdje pada na koljena i duboko se klanja Onome koji se toliko snizuje da postane našom hranom. Ohrabren neizmjernom naklonošću i nježnošću Boga ponovno se podiže pun svetog žara i gorljivošću moli. Poziva Gospodina da bude naša snaga, naš život, naše svjetlo. Napokon je žuđeni čas došao. Svećenik stavlja svoju dušu pod zaštitu božanskog tijela, koje se žrtvovalo za njegov spas.

Izgovara riječi:

„Corpus Dómini nostri Jesu Christi custódiat ánimam meam in vitam aetérnam. Amen!“ (Tijelo Gospodina našega Isusa Krista neka čuva dušu moju za život vječni.)

Svećenik na vrhuncu svojih želja pozvan je i sjedinjuje svoje srce sa srcem svoga Boga, i kroz malo vremena koje je potrebno da uzme svete prilike, on na trenutak zaroni u razmatranje i u duši razgovara s Bogom kao prijatelj s Prijateljem. Gleda kako anđeli prostrti oko njega slave njegovu sreću dijeleći s njime njegovo veselje i sluša ih kako govore:"Veseli se i raduj prebivalište sionsko, jer Gospod prebiva u sredini tvojoj, Sveti Izraelov." (Izaija 12,6). S poštovanjem skuplja svaku česticu i pri tom misli što ću uzvratiti Gospodu za sve što mi je učinio? Uzimajući kalež osjeća da dug njegov raste. Uzima kalež spasenja i prizva ime Gospodnje. Takvo je srce Božje, voli da nas obogati svojim darovima i mi mu zahvaljujemo za primljena dobročinstva pružajući ruku da primimo nova dobročinstva. S kolikom živom vjerom pobožni svećenik pije krv Kristovu! (komentar:imamo li danas pobožnih svećenika, koliko ih je i što ja kao vjernik mogu pridonjeti tome da se svećenički žar u njihovim srcima rasplamsa za prvu ljubav Krista, Trojstva, Žrtve, prema Majci Mariji, svecima i na kraju i prema bližnjima jer sve zapovjedi svode se na dvije koliko sam Bože Tebe ljubio i svoje bližnje? (Iv 13,34) To možemo cijelim svojim životom govoriti i svjedočiti, ako Ga zaista volimo.)

subota, 11. studenoga 2017.

Posvećenje - drugi dio (za svećenike i laike V.dio)
Drugi dio kanona: od konsekracije do Očenaša

Žrtvovanje je dovršeno.
Unde et mémores, Dómine, nos servi tui , sed et plebs tua sancta, ejúsdem Christi Filii tui Dómini nostri tam beátae passiónis, necnon et ab inferis resurrectiónis, sed et in caelos gloriósae ascensiónis: offérimus praeclárae majestáti tuae de tuis donis, ac datis (svećenik sklopi ruke i pet puta načini znak križa) hóstiam + puram, hóstiam + sanctam, hóstiam + immaculátam, Panem + sanctum vitae aetérnae, et Cálicem + salútis perpétuae (Stoga, Gospodine, mi Tvoji sluge kao i Tvoj sveti puk, spominjući se blažene muke istoga Krista Sina Tvoga, Gospodina našega, te uskrsnuća od mrtvih , kao i slavnog uzašašća na nebo: prinosimo preslavnome Tvome veličanstvu od Tvojih darova i poklona, žrtvu + čistu, žrtvu + svetu, žrtvu + neokaljanu, sveti + Kruh života vječnoga i Kalež + vječnoga spasa). Najprije Bog s Oltara dobiva svoj dio milosti. Tek nakon toga mi primamo svoj dio milosti, koje nam je božanska žrtva zaslužila kada je žrtva Gospodu prikazana.

Tri su izričita otajstva Kristova života, kojima je Bog bio najviše počašćen, bitni dijelovi žrtve Njegovog Sina:

petak, 10. studenoga 2017.

Posvećenje (za svećenike i laike IV.dio)


Treba razlikovati tri stvari:

(iz razloga opsežnosti teksta navodim samo poneke dijelove knjige koja pojašnjava svetu drevnu Tradicionalnu Misu, Misu svih vremena. Knjigu u cijelosti možete naći u knjižnici bloga)

- predslovlje ili uvod u veliki žrtveni čin
- dio kanona prije i za vrijeme posvete
- dio kanona od posvete do Očenaša

Predslovlje ili uvod u veliki žrtveni čin

Svećenik poziva puk na molitvu i dalje se sabire u dubokoj šutnji da sam moli. Sve što je zemaljsko nestaje ispred pogleda njegove duše i prodire sve do otajstvene blizine sa Gospodinom.

Oratio secreta - tajna molitva. Govori samo o vječnim stvarima - Per omnia saecula saeculórum. Vatra božanske ljubavi gori u njegovom srcu i sa njom bi htio upaliti srca svih prisutnih.

Sveti Jeronim uvjerava."U prvo vrijeme kršćanstva, kad je krv Kristova takoreći bila još svježa, a vjera puna žara cijeli puk je sa izvanrednom pobožnošću odgovarao Amen koji se orio sa svih strana crkve kao buka grmljavine."

četvrtak, 9. studenoga 2017.

Kako izgleda kad jedna tradicionalna zajednica hodočasti u Fatimu
Nije nam cilj samo prenijeti lijepe utiske jednoga tradicionalnoga hodočašća, nego upozoriti na neke fotografije koje nam se čine vrlo zanimljivima.

Ponajprije na preobrazbu oltarā.

Sve sv. Mise koje su služene tih dana bile su u crkvama i kapelicama koje su uređene nakon liturgijske reforme ili pak posve preuređene za novus ordo. Tako je bila nužna liturgijska prilagodba o kojoj donosimo nekoliko zanimljivih fotografija.

srijeda, 8. studenoga 2017.

Izjave sabora i svetaca (za svećenike i laike III.dio)


Tridentski sabor izjavljuje da je tradicionalna latinska Misa - žrtva ista koja se prinosi na oltaru i ona na križu, na Kalvariji. Njezina vrijednost je neizmjerna, njezin učinak svemoćan, ta Misa srdžbu Božju može ublažiti. (komentar: na Tridentskom saboru Misa je kodificirana, a to znači da od tad pa za svu vječnost ništa i nitko ne može tu Misu više ukinuti. Nikad nije niti bila ukinuta osim što ju sva paklena zloba jer ne podnosi sveto želi zatrti, samo kad bi mogla.)

Sveti Lovro Just navodi opće učinke svete žrtve:
-grješnik se miri s Bogom, a pravednik biva još pravedniji
-anđeli se vesele
-gomilaju se zasluge
-zločini se opraštaju, a kreposti se množe, mane se brišu
-đavolske se zamke svladavaju, bolesni ozdravljaju, pali se dižu, slabi se oporavljaju
-umrli se vjernici oslobađaju

ponedjeljak, 6. studenoga 2017.

Božanska žrtva (za svećenike i laike II.dio)


Poznavanje vrijednosti božanske žrtve

Tradicionalna latinska Misa je bitno jedna s onom misnom žrtvom, za kojom je svijet 4000 godina uzdisao, proroci su je navijestili i svi starozavjetni obredi predočavali i koja je u punini vremena pred Jeruzalemom na Kalvariji bila prinesena i čije je nekadašnje prikazanje po riječima svetog Pavla savršeno zadovoljavalo da potpuno izvrši posvećenje izabranika. Katolička Crkva nema ništa izvrsnijeg i uzvišenijeg što se na zemlji može zamisliti.

Hugo od svetog Viktora dovikuje, kad misli na tu službu:"O, veliko dostojanstvo, čudnovata moći, uzvišena i strašna službo!“

Svetost koju traži dnevno prikazivanje sv. Mise
Bog govori Mojsiju."Svećenici koji pristupaju Gospodu, neka budu sveti." Odgovor svakog pastira treba biti:"Biti ću svet Bogu svome i neću obeščastiti ime Njegovo jer ću prinositi tamjan Gospodina i kruh Boga svoga, stoga ću biti svet."  Stupanj svetosti osobe je potrebna da odgovara stupnju što ga čovjek zauzima u kući Božjoj i službama, koje u njoj obavljaju. Ljubav mora to jače plamtjeti, vatrenije i oduševljenije buktjeti, što se više približuje k Onomu, koji dopušta da se zove vatrom što uništava. Kolika je onda potrebna nevinost, ljubav i svetost pri žrtvi svećenika Novog Zavjeta?

Sveti Toma Akvinski:„O svećeniče kako si blizu Bogu u svetoj Misi! Postoji li ikakav razmak između tebe i Vrhovnog Veličanstva?“ Svećenik je sluga Božji, a Bog je tu glavni pročelnik i nevidljivi Tvorac. Mi smo samo oruđe, a Bog je pravi djelujući uzrok. (Nasljeduj Krista 4 knj.5.gl.1)

petak, 3. studenoga 2017.

Fatimska konferencija u Moskvi„Fatima Center“, apostolat pokojnoga patera Nicholasa Grunera, poznat je po mnogim poučnim konferencijama i radionicama vezanim uz poruku Gospe Fatimske. Ove je, pak, godine organiziran događaj koji je izvanredan čak i za ovakav apostolat izvanrednog doprinosa. 4. – 5. studenog će se, naime, održavati konferencija povodom 100. obljetnice fatimskih ukazanja i to u Moskvi. Kako doznajemo sa stranice Apostolata, otac Gruner radio je na održavanju Fatimske konferencije u Moskvi nekoliko godina prije svoje smrti 2015. godine, a ove su godine planovi napokon ostvareni.

Na konferenciji će govoriti pater Isaac Mary Relyea, tradicionalni svećenik, franjevac i poznati propovjednik misija, osobito misija na temu Četiri posljednje stvari, koji već neko vrijeme radi s Fatima Centerom. Veličina njegovih postignuća u misijskom radu teško je mjerljiva. Vlč. Relyea će govoriti o stvarnosti pakla na koji nas je Naša Gospa u Fatimi upozorila. Poseban gost ove konferencije bit će biskup Bernard Fellay, poglavar Svećeničkoga bratstva sv. Pija X. Biskup Fellay će okupljenima održati predavanje pod temom „Fatima i trenutno stanje krize u Crkvi“. Uvod u fatimsku poruku dat će Christopher Ferrara, poznati američki katolički novinar, usko vezan uz novine Remnant. Elena Chudinova, povjesničarka i spisateljica, održat će predavanje „100 godina nakon listopadske revolucije“, a o posebnoj ulozi Rusije u Božjemu planu će govoriti češki novinar Michal Semin. Koordinator misije FSSPX-a u St. Petersburgu, Stanislav Protasenko, imati će predavanje pod naslovom: „Fatimska epoha: je li završila“? Svete će Mise biti služene po tradicionalnome rimskome obredu, a svakodnevno će se moliti svih 15 otajstava Krunice raspoređenih kroz dan u tri skupine (radosna – žalosna – slavna).

Apostolat Fatima Centera poziva sve nas da svakodnevno molimo tri puta Zdravo Marijo za uspjeh ove konferencije.Više informacija na stranici Apostolata:

četvrtak, 2. studenoga 2017.

Potrebno je poznavati preodličnu ljubav Kristovu


Sveto Srce je neiscrpno vrelo koje samo to traži da se prelije u ljudska srca kako bi bila slobodna i spremna da upotrebljavaju vlastiti život po njegovu uređenju. Iz tog Srca neprekidno teku tri potoka:

Prvi potok je potok milosrđa. On je za grješnike u koje teče duh pokajanja i pokore.

Drugi je potok ljubavi. On je na pomoć svih koji se trude i koji teže za savršenstvom da bi mogli naći snage za svladavanje poteškoća.

Treći potok je potok iz kojeg teku ljubav i mir za Njegove savršene prijatelje koje želi uza se privezati kako bi im priopćio svoje znanje i svoje zapovijedi.

Tako će se oni, svaki na svoj način, posve posvetiti širenju Njegove slave. To je Srce bezdan svih dobara i veselja u kojem je potrebno utopiti sve naše tuge.

(Uzeto iz Život i djela 2, 1915., Sveta Terezija od Isusa)

Nas 4865 pisalo je kardinalu Robertu Sarahu, izražavajući mu svoje poštovanje i prijateljstvo


Dragi prijatelji,

zahvaljujemo Vam na sudjelovanju. Zaključujemo prikupljanje potpisa u zahvalnosti onima koji su potpisali (i pomalo začuđeni zbog nekih kojih nema na popisu).

Od 25/10/2017 22:50:10 do sada, 1. studenoga 2017. u 19,05 sati.

Izvor

srijeda, 1. studenoga 2017.

Josip Lang- iskreni svetac za kojim je tugovala najviše sirotinja


Danas slavimo sve svete, a među njima se posebno sjećamo hrvatskih svetaca i biskupa Josipa Langa.

Podrijetlo svetkovine Svi sveti je potrebno tražiti na Istoku, IV. stoljeće. Ondje se u Antiohiji slavio blagdan svih svetih mučenika na prvu nedjelju po Duhovima. U VI. stoljeću isti blagdan je na isti dan uveden u Rimu, a sto godina kasnije papa Bonifacije IV. stavio ga je na 13. svibnja, dan u koji je poganski hram Pantheon (vrlo originalna građevina s otvorenom kupolom kroz koju ulazi svjetlo), posvećen svim bogovima, pretvorio u crkvu na čast Bogorodici i svima svetim mučenicima. Tako je taj nekadašnji poganski spomenik dobio naziv:"Sancta Maria ad Martyres" – crkva svete Marije i svetih mučenika. Papa Grgur IV. premjestio je 835.godine svetkovinu Svih svetih na 01. studenoga.

Danas,Crkva na putu, u životnoj borbi, slavi onu koja se nalazi već u trijumfu,u konačnoj nebeskoj slavi. Sveti Ivan u Otkrivenju svjedoči:"Vidjeh, evo veliko mnoštvo, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakog naroda gdje stoji pred prijestoljem." Među njima vjerujemo da je i zagrebački pomoćni biskup, sluga Božji Josip Lang koji je preminuo na današnju svetkovinu 1924. Danas slavimo 93 godine od njegovog preminuća.

utorak, 31. listopada 2017.

„Zlosretna sekta“ – sveta Terezija Avilska o Lutherovoj reformaciji

                                                 „Kakvo je to držanje kršćana danas?“

(Rim) Katolička Crkva štuje Tereziju Avilsku kao sveticu i proglašena je crkvenom naučiteljicom. Rođena je u 1515. godine u gradu Avili u Kastilji kao Tereza Sánchez de Cepeda y Ahumada. Zanimljivo je da je se slavi spomendanom i u anglikanskoj i evangeličkoj crkvenoj zajednici. Razlog bi mogao biti isti zbog kojega danas i katolički crkveni predstavnici na nevjerojatan način izriču nekritičku pohvalu Martina Luthera: nisu ih čitali.

                                                           Sveta Terezija Avilska

Terezija Avilska označila je protestantizam, navlastito luterane, „zlosretnom sektom“ koja nanosi „štete i pokolje“.

Svetica koja je živjela od 1515. do 1582. bila je svjedokom podjele latinskoga kršćanstva koju su pokrenuli Luther i drugi „reformatori“. Kardinal Müller poradi toga ga je prije nekoliko dana nazvao „revolucionarom“. Prema njegovom mišljenju on nije nikakav reformator, jer „reforma“ Crkve drukčije izgleda – onda i danas.

Navedene riječi o Lutheru i njegovome nauku Terezija Avilska napisala je u predgovoru svoje knjige „Put k savršenosti“ (Camino de Perfeccíon) koja je izišla 1566./1567.

Doslovno je svetica napisala:

Franz Kronbeck: „Borba Martina Luthera s Bogom“

                     Brončana nadgrobna ploča (1548.), izvorno namijenjena za Lutherov grob

Prigodom „Lutherove godine“ objavljeno je tijekom 2017. godine mnoštvo publikacija o osobi i nauku Martina Luthera različite vrijednosti. Jedna od njih jest i vrijedna knjiga bavarskoga katoličkoga filozofa i latinista Franza Kronbecka. Ona zaslužuje našu punu pozornost.

Vrijedne publikacije o Martinu Lutheru – protuslovlje „službenoj historiografiji“

Dosad je bilo govora o dvjema kritičkim knjigama o Martinu Lutheru, naime knjizi Paula Hackera „Ja u vjeri kod Martina Luthera“ i knjizi Theobalda Beersa „Radosna promjena i svađa“. Sada želimo predstaviti najnoviji i isto tako kvalitetni prinos protiv „službenoga“ narativa.

Autorovo polazište je sljedeće:

„Borba s Bogom“ i nečista savjest.

Luther – huškač i propovjednik mržnje

                                             Reformacija i njezini katolički mučenici


Surova ubojstva i pokolji katolika tijekom reformacije u Engleskoj i drugdje
ponedjeljak, 30. listopada 2017.

Benedikt XVI. je pao, ali je unatoč tome „pun duha“


Biskup Stefan Oster (Passau) i Peter Seewald 26. listopada kod Benedikta XVI. Posljedice pada još su posve vidljive. No oni tvrde da je unatoč tome bio „pun duha“.

(Rim) Dana 18. listopada vatikanski glasnogovornik Greg Burke objavio je na Twitteru fotografiju Benedikta XVI. Burke je samo napisao: „Papa emeritus, danas u 17 sati“, no bez bilo kakvoga komentara koji bi objasnio neobičnu objavu.

Razlog su bile glasine da se pogoršalo zdravstveno stanje Pape emeritusa. Ovo objavljivanje fotografije trebalo je djelovati njima usuprot.

Mnogi vjernici izrazili su svoju zabrinutost. Fotografija koju je objavio Greg Burke možda je bila u dobroj namjeri, ali je bila djelomično krivotvorena. U to vrijeme nije odgovarala stvarnom stanju stvari. Na slici je bio Benedikt XVI. koji je u travnju ove godine napunio 90. godinu života, zbog starosti pomalo slab, ali dobroga zdravlja.

nedjelja, 29. listopada 2017.

Promjenom nauka Kristova želi se razoriti Crkvu, ali Krist mora kraljevati po pobjedi Bezgrješnog Srca!


                     Pročitajmo prvi dio oporučnog pisma Blažene majke Marije od Isusa

Životno geslo bl.Marije Deluil-Martiny je "Vitam et sanguinem pro Christo hostro Rege! Oportet Illum regnare!" ("Život i krv za Krista našeg Kralja! On mora kraljevati!)

Blažena Marija je neprekidno radila za kraljevstvo Kristovo. Poticala je riječima na odanost bez granica svetim interesima Crkve, katoličkih svećenika i redovničkih zajednica toliko progonjenih za vrijeme Francuske revolucije, vremenu u kojem je živjela. Djelo koje je ona širila već kao laikinja Počasna Straža Srca Isusova opstalo je i jako se proširilo kako u krugovima klera tako i laika jer je Marija mnogo vremena provodila u molitvi pred Presvetim.

Govorila je:"Molimo, vapimo, dajmo zadovoljštinu, žrtvujmo se bez pridržaja; budimo gladne i žedne žrtve koja, združena s Krvlju Gospodinovom, iskupljuje zločine, zaziva milosrđe i postiže oprost. Budimo revne u žrtvi i molitvi, kako bismo dušama svećenika priskrbile obilne milosti savršenstva. U sjećanju na okrutnu Ranu nanesenu Srcu Gospodina našeg Isusa Krista, kao i Srcu Svete Crkve, Njegove zaručnice, od strane onih svećeničkih i redovničkih duša koje su, nažalost tako nisko pale u Njemačkoj i drugdje, te koje razdiru, do one mjere do koje se ono u njima nalazi, Srce njihove Majke, koje ga probadaju mačem načinjenim od prezira, nezahvalnosti, pobune, oholosti, oskvrnuća i svetogrđa svih vrsta; na taj spomen pun boli i gorčine, kao i na spomen na neizrecive i teške muke koje je Srce Gospodina našeg Isusa Krista pretrpjelo kad Mu je, u Njegovoj agoniji i smrti, predstavljen stravični prizor. Ah, udvostručimo žar i revnost! Potičimo se na zadovoljštinu, molitvu, trpljenje! Takve rane ne zarastaju osim uz pomoć krvi i suza. Prikažimo Isusovu Krv i

petak, 27. listopada 2017.

Izrazimo svoju podršku i poštovanje prema kardinalu Sarahu!


Portal Cultura Cattolica pokrenuo je prikupljanje potpisa podrške kardinalu Robertu Sarahu.

U ovom trenutku važno je da uzoriti kardinal Robert Sarah osjeti da ima našu podršku ne samo u molitvi, nego i na konkretan način. I da u Domu svete Marte uzmu u obzir da iza katoličkih kardinala stoji puk vjeran Kristu Gospodinu.

POTPIŠI I TI klikom OVDJE

(Potrebno je pri dnu popisa imena gdje se nalazi prostor za napisati ime i prezime, e-mail adresu, popuniti i pritisnuti INVIA- pošalji!)
ponedjeljak, 23. listopada 2017.

Dostojanstvo svećenika i vrijednost božanske žrtve (Za svećenike i laike I.dio)


Sveti Josip Cupertino, franjevac i svetac (1767.godine proglašen svetim) je na pitanje što misli koja sredstva bi najuspješnije mogla da posvete njegove svećenike i poprave njegovu biskupiju odgovorio:"Pobrinite se da vaši svećenici pažljivo i redovno mole božanski oficij (časoslov) i sveto služe svetu Misu."

Postoji li stoga za katolika, a naročito za svećenika ljepši predmet razmatranja od Oltarske žrtve?

Tridentski koncil obvezuje svećenike da se obični vjernici koliko je to moguće upute u poznavanje divne liturgije. Sveta sinoda određuje pastirima duša da često za vrijeme sv. Mise, sami ili po drugima izlože neke od stvari koje se u Misi čitaju i da, među ostalim, objasne koju tajnu ove presvete žrtve (Sess.22. c. 8)

Sveta misa je čin kojim čovjek Boga časti u duhu i istini radi Njegove neizmjerne savršenosti. U njoj se nalazi sve što veže stvora sa Stvoriteljem, nebo sa zemljom.

subota, 21. listopada 2017.

Zašto je Gospina krunica tako jako snažna molitva?


"Krunica je najizvrsnija molitva i najučinkovitiji način za postizanje vječnoga života. Ona je lijek za sva zla i korijen svih naših blagoslova. Ne postoji bolji način molitve."
(Sveti otac Leon XIII)

Sve molitve koje čine Gospinu krunicu su potekle iz nebeskih usta. Ako ih sada i mole zemaljska usta, rado se slušaju i primaju na nebesima.

1.ZNAK što ga odmah s početka na sebi činimo, makar još ništa ne govorili: s čela na prsa, s lijevog na desno rame svi stanovnici neba savršeno poznaju i neopisivo cijene. To je znak svetog križa, "znak Sina Čovječjega". To je znak koji je mnogim mjestima prezren i prividno nadjačan, koji je zatrpan koje kakvim ljudskim i sotonskim znakovima, ali će na Sudnjem danu taj znak pobijediti sve druge znakove i zablistat će kao Sunce vječnosti! To je Isusov pečat! Na onom tko se nemarno križa taj će se pečat na njemu pokazati maglovito i nejasno. A tko se križa pažljivo i pravilno, Isusov će pečat na njemu biti jasan i svud vidljiv, na poslu i u molitvi.

Zato je Prečista Djevica svoju malu odabranicu Bernardicu odmah kod prvog ukazanja 11.veljače 1858.poučila, neka se pravilno križa. Blago onome tko se navikne na mirno i misaono križanje. Treba žaliti onoga, koji samo"muhe razgoni".

petak, 20. listopada 2017.

Kakvo je njegovo zdravstveno stanje? Vatikanski glasnogovornik objavio fotografiju Benedikta XVI.


Ovu fotografiju objavio je 18. listopada vatikanski glasnogovornik Greg Burke bez bilo kakvoga komentara.

(Rim) U srijedu uvečer vatikanski glasnogovornik Greg Burke objavio je na Twitteru fotografiju Benedikta XVI.

Nije spomenuo zašto je to učinio. Burke je samo napisao:

Papa emeritus, danas u 17 sati.“

Proteklih dana kružile su glasine da se pogoršalo zdravstveno stanje Pape emeritusa. Ovo objavljivanje fotografije trebalo bi djelovati njima usuprot.

Tisuće ljudi lajkalo je, preuzimali su fotografiju i prosljeđivali je i ostavljali komentare kao:

Divno je vidjeti našega papu Benedikta.“

Nedostaje mi.“

Molim Vas, prenesite dragome Benediktu da ga mnogi vole i da se svaki dan za njega molimo. Puno hvala i Božji blagoslov.“

Neka ga dragi Bog blagoslovi.“

Zemaljska nazočnost Pape emeritusa blagoslov je za Crkvu koji se ne može precijeniti.“

utorak, 17. listopada 2017.

O povijesti schönstattskog pokreta i herojskom utemeljitelju (veliki milosni susret s Gospom već na zemlji, boravak u logoru Dachau, Afrika, Milwaukee, otac koji mnogima postaje dobar i mudar otac iako svoga oca nikad nije ni upoznao)Najbolje ćemo razumjeti ovaj katolički i apostolski pokret kad pogledamo lik i život utemeljitelja ovog pokreta, o. Josepha Kentenicha. U Crkvi Duh Sveti u svim vremenima poziva velike i svete ljude da svojim sposobnostima i od Boga danim milostima daju odgovor na pitanja, potrebe i nevolje novog vremena. Tako je bio pozvan i pater Joseph Kentenich, kao prorok i odgajatelj čovjeka u našim vremenima. Ustvari: Odgojiti «novog čovjeka u novoj zajednici» bio je njegov prvi i veliki cilj.

Promatrajmo njegov život:

Joseph Kentenich rođen je 16. 11. 1885. u Gimnichu kod Kölna (u Njemačkoj), umro je 15. 09. 1968. u Crkvi klanjanja na Brdu Schönstatt. Do devete godine rastao je uz brižnu majku i njene roditelje. Oca nikada nije upoznao: bio je vanbračno dijete. To mu je cijeli život zadavalo veliku bol, ali i razlog da se, više nego drugi, bavi pitanjima kao što su: “Što znači otac? Kakva svojstva ima? Zašto Isus Boga zove Ocem?” Bog je dopustio ovaj bolni nedostatak oca bude uzrokom da Joseph Kentenich otkrije i duboko shvati lik oca te i sam bude izvrstan otac u jednom vremenu i društvu koje je izgubilo pravi lik oca.

Zbog teških prilika majka Katarina odvodi malog devetogodišnjeg Josepha u sirotište u Oberhausen. I sama štovateljica Majke Božje, u toj nevolji posvećuje svog Josepha Majci Božjoj pred kipom Gospe u sirotištu. Maleni Joseph je tu majčinu posvetu duboko doživio i svjesno prihvatio. Majka Božja od sada postaje njegova jedina odgajateljica.

petak, 13. listopada 2017.

Veliko čudo sunca 13.listopada 1917. godine u FatimiŠesto ukazanje zbilo se 13.listopada. Evo Lucijina opisa: 'Stigli smo u Irijsku dolinu do hrasta. Padala je kiša. Unutarnjim nadahnućem zamolila sam svijet da zatvori kišobrane i mole Krunicu. Kratko zatim ugledali smo svijetli sjaj i Našu Gospu iznad hrasta lužnjaka.
-Što želite od mene?
-Želim da se ovdje sagradi kapelica meni u čast. Ja sam vaša draga Gospa od Krunice i nadalje neka se dnevno moli Krunica. Rat ide kraju, a i vojnici će se vratiti kućama.
- Htjela bih vas toliko toga zamoliti: da ozdravite bolesnike, obratite grješnike....
- Neke da, druge ne. Moraju se popraviti i moliti za oproštenje svojih grijeha. Neka Gospodina više ne vrijeđaju, već je previše izvrijeđan.

utorak, 10. listopada 2017.

Fatimska poruka: Deset najčešćih pitanja o Fatimi1. ŠTO JE FATIMSKA PORUKA?

Fatimska poruka sastoji se od točnog broja viđenja, zahtijeva, opomena i obećanja glede vjere i svijeta koje je Blažena Djevica prenijela trima malenim pastirima-Luciji, Jacinti i Franji – u nizu ukazanja koja su se dogodila u Fatimi, Portugalu od svibnja do listopada 1917.
               
                               
 2. ZAŠTO BIH MORAO VJEROVATI U FATIMSKU PORUKU?

Moraš vjerovati u Fatimsku poruku jer:

1. Ju je potvrdilo čudo bez premca koje se javno dogodilo, Čudo sunca koje se dogodilo u trenutku koji je Lucija točno nagovijestila. Više od 70.000 ljudi, uključujući i masone, komuniste i ateiste vidjeli su kako se sunce vrti na nebu suprotno svakom kozmičkom zakonu, kako isijava zrake u bojama i spušta se na zemlju. Događaj su prenijele novine iz cijeloga svijeta, uključujući i New York Times.


2. Svi pape, otkada se dogodilo čudo, priznavali su da je poruka autentična. Mnogi pape, među njima Pavao VI., Ivan Pavao I. i Ivan Pavao II. osobno su se uputili u Fatimu. Ovaj posljednji rekao je 1982. godine u Fatimi da „Fatimska poruka Crkvi nameće obvezu“.

3. Bog je učinio mnoga druga čudesa koja potvrđuju Fatimsku poruku koja potječe od Njega samoga, ne samo u trenutku Čuda sunca, 13. listopada 1917., nego i tijekom godina sve do današnjih dana dogodila su se čuda obraćenja i ozdravljenja koje znanost ne može objasniti naravnim sredstvima.

4. Fatimska poruka točno je predvidjela svjetska događanja što dokazuje da je istinito proročanstvo.
  3. ŠTO JE PROROKOVALA FATIMSKA PORUKA?

  Godine 1917. Fatimska je poruka točno prorokovala sve sljedeće događaje koji su se dogodili jedni iza drugih:
  1. Kraj I. svjetskog rata;
  1. Pojavu Rusije kao svjetske sile koja će “proširiti svoje zablude (uključujući i komunizam) po svem svijetu…izazivajući ratove i progone Crkve”;
  1. Izbor pape koji će se zvati Pio XI.;
  1. Izbijanje jednog drugog svjetskog rata nakon čudnoga svjetla na večernjem nebu.

  subota, 7. listopada 2017.

  Gospa u obrani protiv Turaka  Pomorska bitka kod Lepanta, luke u Grčkoj. Bitka je između kršćanske i turske vojske.

  7.listopada 1571.brodovlje kršćanske vojske znano pod imenom "Sveta liga" pobijedilo je pomorske snage Osmanskog Carstva. U čast pobjede nad Turcima uspostavljen je liturgijski blagdan Gospine Krunice. Bilo je to u vrijeme pape Pija V. Svetim ga je proglasio papa Klement XI.

  Kako je bitka tekla? Što se dogodilo s vođom Turaka? Kako je Gospa pomogla? Tko je bio u floti Svete lige? Pogledajmo u video zapisu!

  četvrtak, 5. listopada 2017.

  SRCE ISUSOVO–NOVA STRANICA na internetu u čast Srca Isusova i drugi bogati sadržaj


  "Neka sve u nama i oko nas, djela našeg života, osjećaji naših srdaca, naša trpljenja, naše žrtve i naša smrt, proglašava vlast i pjeva slavu klanjanja dostojnog Srca Isusova, Učitelja i Kralja svih naših srdaca. Ujedinjeni u Srcu Isusovom učimo i crpimo iz njega sve više i više bezgraničnu pobožnost prema Božjoj stvari i stvari Crkve"

  Blažena Majka Marija od Isusa Deluil-Martiny, herojska utemeljiteljica Reda Kćeri Srca Isusova

  Preporučamo Glasilo Počasne Straže kojega možete preuzeti OVDJE . Pratiti ga možete preko interneta na navedenoj adresi koju možete pronaći i na kraju posta ili putem pošte. Ovdje možete saznati što je to Počasna straža Srca Isusova, zašto izabrati sat i ustroj straže i što je to Sat milosrđa. Također tu se nalazi pristupnica Počasne straže, svjedočanstvo, galerija i fotografije časnih sestara Kćeri Srca Isusova u kojem je porast zvanja. Suočeni s velikim padom zvanja u (gotovo) svim redovima nedavno smo pisali  o čudu Božje ljubavi. Tad smo između ostaloga naveli da je 23 sestre u samostanu, a sad ih je već 25. Samostan je sagrađen za 25, a još im nove djevojke pristižu u želji i čežnji služiti Kristu Kralju na korist duša upravo kroz ovu zajednicu u kojoj se uistinu osjeti istinska oaza Kristove ljubavi, mira i tišine. Biti će vjerojatno gužve, ali neka Bog blagoslovi sestre i čuva ih u ovom samostanu gdje ih zasigurno želi! Kako smo već naveli u ovom Redu je pregršt tradicionalnih elementa no sustav je takav i ne dopušta još slavljenje tradicionalne mise iako smo duboko uvjereni da bi ju sestre rado imale u svom samostanu. Promatrajući cijelu situaciju vjerujemo kada biskupi i svećenici dođu kod njih i vide njihovu diskreciju, poniznost, samozatajnost i pobožnost da su duboko dirnuti.

  srijeda, 4. listopada 2017.

  Sveti Franjo Asiški - iz njegovog pisma


  Blagoslovljeni koji ljube Gospodina i čine ono što piše u Evanđelju

  Volja je Očeva bila da Njegov blagoslovljeni i slavni Sin, kojega nam je On dao i koji se za nas rodio, prinese sebe kao žrtvu i dar na žrtveniku križa prolivši vlastitu krv. To On, po kojem je sve stvoreno, nije učinio za sebe, nego za naše grijehe, ostavljajući nam primjer da idemo Njegovim stopama.

  On hoće da se svi spasimo po Njemu i da Ga primamo čistim srcem i neokaljanim tijelom. Kako su sretni i blagoslovljeni oni koji ljube Gospodina i koji čine onako kako sam Gospodin u Evanđelju kaže: Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom, a bližnjega svoga kao sebe samoga. Ljubimo Boga i štujmo Ga čista srca i čiste pameti jer On to traži.

  Upućujmo mu hvale i molitve danju i noću jer treba da uvijek molimo i da u tome ne sustajemo. (komentar: najveća molitva je sveta misna žrtva)

  ponedjeljak, 2. listopada 2017.

  Iznimna važnost i hitnost posvete Rusije Bezgrješnom Srcu Marijinu: Zašto mir u svijetu o tome ovisi?  Gospin plan za postizanje mira

  Jedna od glavnih tema Fatimske poruke jest postizanje mira u cijelome svijetu. U Fatimi je Majka Božja svijetu dala potrebne uvjete za mir u svijetu. Oni se sastoje u proširenoj praksi pobožnosti Prvih pet subota kao naknada (zadovoljština) za uvrede Bezgrješnom Srcu Marijinu i u posveti Rusije Bezgrješnom Srcu, koju će obaviti Papa skupa sa svim katoličkim biskupima.

  Gospa je rekla trima malenim Fatimskim pastirima: „Ako se izvrše moji zahtjevi, moje će Bezgrješno Srce pobijediti, Sveti Otac posvetit će mi Rusiju koja će se obratiti i čovječanstvu će biti darovano vrijeme mira. Inače će Rusija proširiti svoje zablude po cijelome svijetu, izazivajući ratove i progone Crkve. Dobri će biti mučeni, Sveti će Otac mnogo trpjeti, a mnogi će narodi biti uništeni.“

  Sestra Lucija o kazni
  Sestru Luciju, posljednju Fatimsku vidjelicu, intervjuirao je profesor William Thomas Walsh 1946. godine glede proširenja zabluda Rusije: 'To znači, po Vašemu mišljenju da će bilo koju naciju, bez izuzetka, komunizam osvojiti?'

  nedjelja, 1. listopada 2017.

  Poslušnost papi (izjave kardinala Müllera, Burkea, Caffare i biskupa Atanazija Schneidera o trenutnom stanju u Crkvi)


  1.Gdje je i kada proglašena dogma o papinoj nepogrješivosti? U kojim slučajevima katolik treba bespogovorno poslušati papu? Koje od kršćanskih Crkava priznaju papinu nepogrješivost?
  Dogma papine nezabludivosti (nepogrješivosti) proglašena je na Prvom vatikanskom koncilu (1869.–1870.) papinskim dekretom Pastor aeternus,18. srpnja 1870.

  Definicija dogme: Kada rimski biskup govori ´ex cathedra´, tj. kada, obnašajući svoju službu, kao pastir i učitelj svih kršćana, konačno odlučuje na temelju svoje najviše apostolske vlasti da se cijela Crkva treba pridržavati nauka o vjeri i moralu, onda on na temelju božanske potpore, koja mu je obećana, posjeduje onu nepogrješivost kojom je božanski Spasitelj htio da bude opremljena njegova Crkva u konačnoj odluci u nauku o vjeri i moralu. Zato su takve konačne odluke rimskoga biskupa nepromjenjive po sebi samima, a ne na osnovi odobrenja Crkve.

  subota, 30. rujna 2017.

  Što moramo vjerovati da bismo bili spašeni uz svjedočanstvo jedne osobe o tome kako je postala u dubini duše radosna zahvaljujući pravovjerju

  ,,Srcem vjerujemo i ustima ispovijedamo jednu Crkvu ne krivovjernika, nego svetu Rimsku, katoličku, apostolsku, (i) vjerujemo da se izvan nje nitko ne spašava.’’ (papa Inocent III., Eius exemplo, 1208. god., DH 792)

  ,,Jedna je naime sveopća Crkva vjernika, izvan koje se uopće nitko ne spašava.’’ (IV. Lateranski sabor, 802)

  ‘Izvan Crkve nema spasenja’ (extra Ecclesiam nulla salus)

  “Nitko tko se nalazi izvan Katoličke crkve, ne samo pogani nego niti Židovi niti krivovjernici ili raskolnici ne mogu biti sudionici vječnog života, nego će ići u oganj vječni “koji je pripremljen đavlu i anđelima njegovim, osim ako joj budu pripojeni prije kraja života; jedinstvo crkvenog tijela vrijedi toliko da crkveni sakramenti vrijede samo onima koji ostaju u njoj, kao što i postovi, milostinja i druga djela pobožnosti i vježbe kršćanske vojske postižu vječnu nagradu samo u njoj.“  No što je najpotrebnije vjerovati? To možemo saznati u ovom vrlo zanimljivom i poučnom video zapisu!

  petak, 29. rujna 2017.

  EKSKLUZIVNO – Monsinjor Livi: „Prisiljeni na Correctio filialis, u Crkvi vlada velika pomutnja“


  Crkva se nalazi u nezapamćenoj pomutnji, ali to vrijedi samo za one koji daju da ih se u nju dovede“, kaže to za La Fede Quotidiana monsinjor Antonio Livi, poznati teolog, voditelj stranice Fides et Ratio i, u prvom redu, jedan od svećenika potpisnika pisma – dokumenta „Correctio filialis“ koje je poslano Papi.

  Mons. Livi, zašto ste odlučili pisati ovo pismo i poglavito objaviti ga u javnosti?

  „Stoga što Papa nije poslušao kardinale koji su već ranije zakonitim putem predložili i podastrli Dubia glede pobudnice Amoris Latitia, ali i stoga što nije odgovorio nama koji smo mu se bili obratili dana 11. kolovoza. Dakle, nije bilo drugoga rješenja nego da ga u cijelosti objavimo u javnosti. Jasno, svjesni smo i predviđamo da ne će dati odgovor ni nama ako nije odgovorio četvorici kardinala.“

  Je li Bergoglio izrekao hereze?

  „Naša je nakana podsjetiti Svetoga Oca da ne daje glas heretičnim teolozima te mogućnost da provode svoju volju. Oni ga sada okružuju i imaju utjecaj na njega. Mislim na kardinala Kaspera i na eksponente Njemačke i argentinske biskupske konferencije. Papin način djelovanja jest poguban. Imamo pravo na jasnoću i na sigurnu riječ o toliko osjetljivim temama.“

  četvrtak, 28. rujna 2017.

  Sveti Arkanđeli (moćna zaštitna molitva)

  Potrebno je znati da je riječ Anđeli naziv za službu, a ne za narav. Oni su uvijek duhovi, ali ne možemo ih uvijek nazivati Anđelima već samo onda kad se preko njih nešto najavljuje. Oni koji javljaju ono najviše zovu se Arkanđeli. (iz Homilija o Evanđeljima, svetoga Grgura Velikog, pape)

  Sv.Mihael, vođa nebeske vojske, zaštitnik i branitelj Božjeg naroda

  U hebrejskom ʹMi ka elʹ znači Tko je kao Bog?

  U Svetom Pismu se spominje pet puta:
  -         „Knez kraljevstva perzijskoga protivio mi se dvadeset i jedan dan, ali Mihael jedan od prvih Knezova, dođe mi u pomoć.“ (Dn 10,13)
  -         „Nema nikoga tko bi se sa mnom protiv njih borio osim Mihaela, Kneza vašega, moje potpore i moga okrilja.“ (Dn 10, 21)
  -         „U ono će vrijeme ustati Mihael, veliki Knez koji štiti sinove tvoga naroda.“ (Dn 12,1)
  -         Uto se zametnu rat u nebu koji je Mihael sa svojim Anđelima morao voditi protiv zmaja. Zmaj i njegovi anđeli prihvatiše borbu, ali je ne mogaše izdržati. I mjesta za njih više nije bilo u nebu. Bijaše izbačen veliki zmaj, stara zmija, koja se zove đavao-sotona, zavodnik cijeloga svijeta-bijaše zbačen na zemlju i bijahu s njime zbačeni njegovi anđeli.“ (Dn 12, 7-9)
  -         „Naprotiv, Mihael Arkanđeo, kad se u borbi za Mojsijevo tijelo prepirao s đavlom, nije se usudio izreći protiv njega uvredljivu osudu, nego je rekao:“Neka bi ti Gospodin zapovjedio da ušutiš!“ iz poslanice svetog Jude Tadeja, deveti redak. 

  „Kriva procjena, dobre nakane i zatrovani savjeti“ doveli su papu Franju u ćorsokak


  Hoće li papa Franjo priznati pogrješku?

  Odgovor na sve to uvijek je isti: šutnja. Potpisnik dobro može razumjeti kako kriva procjena, dobre nakane i zatrovani savjeti glavnog glumca drame mogu odvesti u ćorsokak. Potpisnik može također shvatiti poražavajuće i depresivno djelovanje koje priznanje pogrješke može imati na jednu osobu. Međutim, šutnja ne priliči onomu koji je odgovoran za vjeru 1,2 milijarde vjernika, među kojima raste pomutnja. Tek pravo, ako on ne može činiti ništa drugo nego govoriti, govoriti govoriti ... ali o nečemu posve drugome.“

  Vatikanist Marco Tosatti 25. rujna 2017. o reakciji pape Franje na Ukor zbog širenja hereza, na „peticije, apele, dubia, osobna i privatna pisma stotina ljudi, od koji su mnogi cijeli svoj život živjeli za Crkvu i – za razliku od drugih – ne moraju braniti moć ni interese“.  srijeda, 27. rujna 2017.

  Ukor Pape zbog širenja hereza prodrmao je katolički svijet


  Papa Franjo ukoren je zbog poticanja hereza. Ukor Pape potresa katolički svijet.

  (Rim) Correctio filialis de haeresibus propagatis, ukor papa Franje zbog širenja hereza, eksplodirao je kao bomba i prodrmao katolički svijet. Mnoge je čak i prestrašio. Prekjučer su ugledni katolički klerici, znanstvenici i intelektualci posegli za sredstvom koje je korišteno posljednji put u 14. stoljeću. New York Times izvijestio je još u noći (prema srednjeeuropskome vremenu) na nedjelju o spektakularnoj akciji.

  Ukor Pape od prekjučer je glavna tema razgovora u Rimu. Iz Papina okruženja izvješćuje se o napetoj opuštenosti. „Demonstrativna opuštenost prema van, napeti nemir prema unutra“, glasi povjerljivo izvješće.

  Neki katolički mediji pokušali su ovu spektakularnu akciju proglasiti nevažnom. Djelomično pišu, očito ne poznajući ili ne želeći znati za ovu praksu i crkveno pravo, o „takozvanome“ ukoru. Međutim, ne može postojati sumnja da inicijatori kore papu Franju i da ga žele ukoriti i da su odabrali posve točan oblik za to.

  K tome, upozorava se na to da „nijedan kardinal“ nije potpisao Correctio filialis. No to zapravo u ovoj stvari ne igra nikakvu ulogu, isto kao ni broj potpisnika. Za razliku od političkih sustava, čuvanje vjerskih istina i crkvenoga reda nije pitanje demokratskih glasovanja niti bilo kako sastavljenih većina. Riječ je samo o tome je li jedna stvar ispravna ili pogrješna. Ako je ispravna, onda je dostatno da je zastupa i samo jedna jedina osoba. Ova je okolnost prekjučer prodrmala i probudila Rim.

  utorak, 26. rujna 2017.

  POTPIŠI I TI


  Obavijest o potpisivanju peticije podrške za „Correctio filialis“

  Correctio filialis de haeresibus propagatis pokrenulo je sedamdesetak učenjaka laika i klerika (od početnih pedeset, pridošli su novi). Dokument Correctio nije otvoren svima: potpisi se prihvaćaju samo ako je riječ o uglednicima čiji status u hijerarhiji ili u akademskome životu u katoličkome svijetu nosi težinu.

  Steve Skojec  sada je pokrenuo jednu drugu peticiju, peticiju podrške koju svatko može potpisati.

  I mi vjerujemo da moramo zaštititi svoju braću katolike, kao i one koji su izvan Crkve kojima se ne smije oduzeti ključ spoznaje i da moramo pomoći da se unaprijed onemogući širenje učenja koja teže za profanacijom svih sakramenata i za rušenjem Božjega zakona“.

  Na dolje navedenoj adresi možete potpisati peticiju podrške ukoru Correctio filialis de haeresibus propagatis. Za svaki potpis šalje se po jedan mail u Vatikan. Pokretač Steve Skojec nada se da će preplaviti pretinac vatikanske elektroničke pošte. U trenutku kada pišemo, za manje od dva dana, prikupljeno je više od 7 800 potpisa.
  Ova je inicijativa djelotvorna i s medijskoga stajališta (možda najbolja) jer daje do znanja koliko je potpisnika i dakle kolika je podrška „puka“ za Correctio.

  Vatikan blokira mrežnu stranicu koja optužuje papu Franju za „sedam hereza“ - Kontrola nad vatikanskim medijima


  Ovu vijest donosi Ansa, prema kojoj mrežna stranica koja sadrži tekst peticije nije dostupna s računalā koji se nalaze unutar vatikanskih zidina.

  „Pristup mrežnoj stranici koju želite posjetiti blokiran je u dogovoru s politikom institucionalne sigurnosti“, navodno je obavijest koja se pojavila na osobnim računalima onih koji su unutar Svete Stolice pokušali pristupiti mrežnoj stranici na kojoj se nalazi Correctio“, piše tiskovna agencija. U ovome trenutku nitko dakle unutar Vatikana ne može pristupiti stranici www.correctiofilialis.org.

  U pismu desetine svećenika i laika pozvali su Papu na ispravku sedam stavova koje je „podupirao“ u posinodskoj apostolskoj pobudnici Amoris Laetitia te „drugim riječima, činima i propustima koji su s njom povezani“, a koje su inicijatori dokumenta žigosali kao „heretične“.

  Tekst: Alessandra Benignetti

  Kontrola nad vatikanskim medijima  Popis mjera s ciljem odbijanja dijaloga kod pape Franje i njegovoga okruženja postao je dulji za još jedno poglavlje.

  ponedjeljak, 25. rujna 2017.

  Generalni poglavar Svećeničkoga bratstva sv.Pija X. među potpisnicima koji kore papu Franju


  Msgr.Fellay svojim potpisom u ime Bratstva sv.Pija X. podupro je ukor pape Franje „poradi širenja hereza“ pobudnicom Amoris laetitia.

  (Menzingen) Među potpisnicima Correctio filialis de haeresibus propagatis koja je upućena papi Franji nalazi se i biskup Bernard Fellay, generalni poglavar Svećeničkoga bratstva sv.Pija X.

  Kako su priopćili inicijatori Correctio filialis, msgr.Fellay ne pripada skupini prvih potpisnika koji su 11. kolovoza ove godine dostavili ukor Papi u Dom svete Marte.

  Generalni poglavar Bratstva sv.Pija X. priključio se nakon pomnjivog proučavanja teksta i obrazloženja Correctio dok su prvi potpisnici čekali na odgovor iz Vatikana. Budući da dosad nije pristigao nikakav odgovor, jučer je ukor objavljen u javnosti. Potpis msgr.Fellaya izriče „slaganje Svećeničkoga Bratstva sv.Pija X. sa sadržajima“, rekli su inicijatori.

  Bratstvo je već u prošlosti iznijelo kritiku pobudnice Amoris laetitia, sporne posinodske pobudnice pape Franje. S Correctio Papi se predbacuje širenje sedam hereza koje je on u pobudnici Amoris laetitia „natuknuo ili podupro“.

  Correctio filialis: Apeli koje se ne sluša i pitanja na koja se ne odgovara


  U lipnju 2016. godine, pošto je papa Franjo objavio pobudnicu Amoris laetitia, 45 teologa i filozofa u tajnosti se obratilo kardinalskome kolegiju i upozorilo na „heretične teze, zablude i dvoznačnosti“. Nakon njihova pisma uslijedio je otvoreni apel.  

  Austrijski filozof Josef Seifert u svojemu je opsežnom i dobro utemeljenom članku o pobudnici Amoris laetitia na ljeto 2016. godine podsjetio na „bratski ukor“ svetoga Petra koji je učinio apostol Pavao. Papinski dokument podvrgao je razornoj kritici.

  U rujnu 2016. godine kardinali Walter Brandmüller, Raymond Burke, Carlo Caffarra i Joachim Meisner obratili su se papi Franji moleći ga za pojašnjenje dvoznačnih formulacija. Pri tome su Papi podastrli Dubia (dvojbe). U obliku pet pitanja tražili su od Crkvenoga poglavara jasnu izjavu vrijede li još učenja Crkve koja su u njima formulirana ili ne, jer o tome postoje sumnje prouzročene pobudnicom Amoris laetitia. Odgovor na to papa Franjo do dana današnjega nije dao. Držanje je to koje uistinu jača sumnje u to želi li on čuvati i naviještati crkveni nauk o nerazrješivosti braka, katoličkome moralnom nauku i sakramentalnome redu.

  nedjelja, 24. rujna 2017.

  Potpisnici „Correctio Filialis“


  Donosimo popis potpisnika Correctio filialis de haeresibus propagatis, ukora upućena papu Franji od 62 svećenika i katolička učenjaka iz 20 nacija.

  Dr. Gerard J. M. van den Aardweg
  European editor, Empirical Journal of Same-Sex Sexual Behavior

  Prof. Jean Barbey
  Historian and Jurist, former Professor at the University of Maine

  Fr Claude Barthe
  Diocesan Priest

  Philip M. Beattie
  BA (Leeds), MBA(Glasgow), MSc (Warwick), Dip.Stats (Dublin) Associate Lecturer, University of Malta (Malta)

  Fr Jehan de BellevilleReligious

  Dr. Philip Blosser
  Professor of Philosophy, Sacred Heart Major Seminary, Archdiocese of Detroit

  Fr Robert BruccianiDistrict superior of the SSPX in Great Britain

  Prof. Mario Caponnetto
  University Professor, Mar de la Plata (Argentina)

  Mr Robert F. Cassidy STL

  Fr Isio CecchiniParish Priest in Tuscany

  Salvatore J. Ciresi, M.A.Director of the St. Jerome Biblical Guild, Lecturer at the Notre Dame Graduate School of Christendom College

  Fr. Linus F Clovis,
  Ph.D., JCL, M.Sc., STB, Dip. Ed, Director of the Secretariat for Family and Life in the Archdiocese of Castries

  Fr Paul CocardReligious

  Fr Thomas Crean OP STD

  Prof. Matteo D’Amico
  Professor of History and Philosophy, Senior High School of Ancona

  Dr. Chiara Dolce PhD
  Research doctor in Moral Philosophy at the University of Cagliari

  Deacon Nick Donnelly MA

  Petr Dvorak
  Head of Department for the Study of Ancient and Medieval Thought at the Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences, Prague; Professor of philosophy at Saints Cyril and Methodius Theological Faculty, Palacky University, Olomouc, Czech Republic

  H.E. Mgr Bernard FellaySuperior General of the SSPX

  Christopher Ferrara Esq.
  Founding President of the American Catholic Lawyers’ Association

  Correctio filialis de haeresibus propagatis – klerici i laici kore pape Franju zbog pobudnice Amoris laetitia  Ugledni klerici i laici uputili su papi Franji Correctio filialis u kojoj ga kore zbog proširenja krivovjerja

  Potpisnici govore o „epohalnom“ događaju i zbilja je posrijedi senzacionalan i povijesni događaj. Prvi put od srednjega vijeka klerici i laici javno kore papu.

  Brojni svećenici i ugledni laici iz redova znanosti i inteligencije izrekli su glede pape Franje Correctio filialis de haeresibus propagatis. U ovome „Ukoru poradi proširenja hereza“ predbacuju Franji da je u svojoj spornoj posinodskoj pobudnici Amoris laetitia „natuknuo ili podupro“ sedam hereza. Među potpisnicima nalaze se brojna poznata imena kao Roberto de Mattei, Martin Mosebach, Joseph Shaw, Paolo M. Siano, Robert Hickson, Ettore Gotti-Tedeschi, Thomas Stark.

  Izvornu Correctio (ukor) potpisnici su sastavili na latinskome koji je službeni jezik Crkve. Potpisnici inzistiraju s poštovanjem da Papa

  osudi ove hereze koje je izravno ili neizravno zastupao“.

  Tvrdi se da ortodoksno, dakle pravovjerno tumačenje mjesta kojima se prigovara nije moguće. Potpisnici ukora kao dokaz navode „izjave, djela i propuste“ Pape iz kojih „bez ikakve utemeljene sumnje“ proizlazi da Franjo želi tumačenje koje je „faktički heretično“.

  petak, 22. rujna 2017.

  Sveti p. Pio (relikvija i njegove posljednje upute nama za život)  Sveti pater Pio: "Želio bih imati tako snažan glas da bih pozivao grešnike cijelog svijeta ljubiti našu dragu Gospu."

  U predvečerje njegove smrti nekoliko subraće zamolilo je p. Pia da im kaže nešto bitno što bi im ostalo za život. Pater im je odgovorio: "Ljubite našu dragu Gospu i potičite druge da je ljube. Uvijek molite svetu krunicu!"

  Pater Pio je krunicu nazivao: "moje oružje, moj mač..."

  Umro je s krunicom u rukama. Njegovi dani su bili posve prožeti molitvom svete krunice. Trajno ju je razmatrao i suobličavao se Kristovim otajstvima u duhovnom jedinstvu s Djevicom Marijom. Vrhunac tog razmatranja bio je u slavljenju svete misne žrtve. U njoj se on potpuno sjedinjavao s Raspetim i Uskrslim Gospodinom.

  četvrtak, 21. rujna 2017.

  Dvije nove fotografije Benedikta XVI. od 13. rujna 2017.  Papa emeritus Benedikt XVI. susreo je 13. rujna Mariusza Kucinskoga, ravnatelja zaklade Centro studi Ratzinger iz Bydgoszcza (Poljska), na početku njegovog drugog petogodišnjeg mandata na mjestu ravnatelja.

  Prema fotografijama koje je objavila facebook stranica zaklade Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI., primjećujemo da je Joseph Ratzinger jako mršav, ali da je riječ o čovjeku koji čuva svu svoju intelektualnu radoznalost.

  A u Regensburgu ispred Schottenkirche Sankt Jakob mons. Rudolf Voderholzer predvodio je blagoslov spomenika posvećena Benediktu XVI.

  U propovijedi Regensburški biskup podsjetio je na posjet Benedikta XVI. u rujnu 2006., kao i na takozvani Regensburški govor koji je danas aktualniji više nego ikada.


  Izvor: