četvrtak, 6. srpnja 2017.

Međureligijski dijalog
Ovako izgleda kad muhamedanci prakticiraju međureligijski dijalog. U islamskim regijama na Filipinima doslovno bjesni rat s ciljem uništenja svega kršćanskoga, što međunarodna zajednica u najboljem slučaju negdje usput spomene. Međutim, Filipini nisu pojedinačni slučaj: u pola Jugoistočne Azije i u velikim dijelovima Afrike južno od Sahare gore crkve.