četvrtak, 29. ožujka 2018.

Keep calm: budite mirni i molite se za naše tradicionalne svećenike                                                                    Keep calm
                              
                                                                         and

                                        pray for our traditional catholic priests

                              Preuzeto s jednog tradicionalnog facebook profila


Iznimno je bitna molitva da nam Bog pošalje što je više moguće pravih tradicionalnih svećenika: ne samo pukih celebranata, nego onih koji uistinu žive tradicionalnu duhovnost. Pravih svećenika po Srcu Isusovu koji se bore za spas naših duša!