četvrtak, 3. svibnja 2018.

Potreba i molba da učinimo zadovoljštinu


Od prijatelja sam dobila fotografije koje želim s vama podijeliti. Crkva na fotografijama se nalazi u Njemačkoj, grad Grosbettlingen, a zove se Heillige Geist.

Zamolio me da prikažemo zadovoljštinu za svetogrđa koja se čine i ovih dana u svim Katoličkim crkvama. Za one koji se pričešćuju u smrtnom grijehu, za one koji čine zlouporabu svetih sakramenata i sakralnih prostora. 

Razmislimo, možemo li u ovakvom interijeru crkve uistinu razmatrati? Možemo li produbiti vjersko uvjerenje, potaknuti obraćenje srca i ojačati volju da slijedi Krista? Potreba za činjenjem zadovoljštine sve više raste..

Naše molitve trebaju težiti k spoznaji Isusa Krista i jedinstvu s Njim, a zato nam je osim otvorenog srca nužno potreban i interijer koji će nas na to poticati. Mnogi interijeri nažalost kao da su rađeni da ubiju vjeru u nama stoga rado objavljujem kao molbu i poticaj na zadovoljštinu.

                                             Bojanka iza oltara - Nirtingen Sv .Johanes

    Dvije glave koje se grle iza Oltara, a sa stropa visi nešto što bi barem trebalo biti raspelo i Raspeti

Pročitajte i Nove crkve - smrt ljepote