petak, 8. prosinca 2017.

Po Bezgrješnoj Presvetom Srcu Isusovu
U 2. bilješci programa Vojske Bezgrješne čitamo: "Ljubav prema presvetom Srcu Isusovu je jedini motiv koji nas tjera da mu po Bezgrješnoj sjedinimo što više duša:"

Prema tom citatu trebaju težiti sva naša životna nastojanja.

U činu posvete Presvetoj Djevici Mariji, a izražava bit Vojske Bezgrješne izjavljujemo:"Raspolaži sa mnom, ako želiš, posve, bez ikakva ograničenja, da ispuniš ono što je o Tebi rečeno:" Ona će Ti satrti glavu", kao i:"Ti si srušila sve hereze na cijelom svijetu, da bih postao u Tvojim Bezgrješnim i milosrdnim rukama korisno sredstvo za prisutnost i povećanje što veće Tvoje slave u tolikim izgubljenim i ravnodušnim dušama i da proširim što više blagoslovljeno kraljevstvo presvetog Srca Isusova."

Ali zašto baš po Bezgrješnoj?

"Kamo Ti dođeš, zadobivaš milost obraćenja i posvećenja."

A odakle Njoj takva vlast?

"Jer svaka nam milost protječe po tvojim rukama od preslatkog Srca Isusova." Tako zaključujemo.

Da, govoreći ljudski, Božje je Srce slično srcu dobrog oca obitelji. Ako je za nešto kriv jedan od sinova, otac ga mora kazniti, jer tako zahtijeva pravednost i ljubav prema sinu, da ovaj ne bi zaboravio svoju pogrješku.

Ali otac ne želi ražalostiti sina, iako je on to zaslužio, i želi imati bilo kakav dostatan razlog da ga ne kazni. Oprostiti bez dovoljnog razloga bilo bi kao ohrabriti krivca u drskosti. Otac želi da se netko zauzme za sina, da tako zadovolji i pravednost i srdačnu ljubav.

Božje Srce, koje izgara od ljubavi prema nama krivcima, pronalazi za to jedno sredstvo dostojno Njegove mudrosti. Daje nam kao Majku i zaštitnicu svoju predragu i preljubljenu Majku, najsvetije stvorenje od svih svetaca i anđela, kojoj ne može ništa odbiti, jer je ona najdostojnija i najviše ljubljena od svih majki. Njoj je dao i vrlo veliko srce, koje opaža i malu suzu i zauzima se za spasenje i posvećenje svakog čovjeka.

I evo mosta prema Srcu Isusovu.

Onaj koji pada u grijeh i u mane i koji prezire Božje milosti, koji ne drži do dobrog primjera drugih, ne pazi na spasonosna nadahnuća postaje nedostojan primati milosti.

Ali on ima Majku koju mu je Bog dao, koja ga prati i bdije nad njim. Ona pazi na njegovu riječ, na djela i žuri se da pritekne u pomoć tamo gdje je duševna bijeda i u najvišem stupnju prisutna. Ona je Majka milosrđa. Zato se mi borimo da Bezgrješnoj predamo žezlo vlasti nad svakom dušom.

Ako joj se duša otvori i Ona uspije ući u dušu – iako još jadnu, koja se srozala u grijehu i manama, Majka ne može dopustiti da se ta duša izgubi. Odmah joj pribavlja milost rasvjetljenja pameti, snagu za volju da se pokaje, oplače zla koja je činila i da se uzdigne.

Nadbiskup mons. Sapieha je naglasio lozinku Vojske Bezgrješne "Po Bezgrješnoj Mariji k Isusu!",a objavljena je u knjižici upisa:"Od srca blagoslivljamo članove Vojske Bezgrješne: neka pomognu privesti Isusovim nogama cijeli svijet boreći se pod Gospinom zastavom."

Ukazujući se svetoj Margareti Alacoque, Isus pokazuje na onoga koji je možda prvi u Italiji (Rovigo) sagradio oltar Bezgrješnoj,a njegovi su duhovni sinovi počeli slaviti, objavljivati i braniti povlasticu Bezgrješnog Začeća od početaka svog Reda. Pokazuje na svetog Franju i govori:"Evo sveca koji je najbliži mom Srcu!"

Da, koliko više netko širi štovanje i ljubav prema Bezgrješnoj, koliko više duša netko osvaja po Njoj i u Njoj za presveto Srce Isusovo, koje nas je ljubilo do smrti na križu, taj pokazuje i najveću ljubav prema ovom Svetom Srcu i s njime se sjedinjuje u najvišem stupnju.

Rycerz Niepokalanej, VI - 1925

                                                             Sveti Franjo u molitvi