ponedjeljak, 9. travnja 2018.

Isus Krist Bog i čovjek?"O, vječna i utjelovljena Mudrosti! O, preljubezni i poklona dostojni Isuse, pravi Bože i pravi čovječe, jedini Sine vječnoga Oca i Marije vazda Djevice!"
Sv. Ljudevit M.G. Montfort

Kad je Adam pao i izgubio djetinjstvo Božje, a s njim i sav ljudski rod, niti on niti potomci nisu se više mogli podići svojom vlastitom naravnom snagom do vječnog blaženstva.

Sveti Augustin:"Ljudi su se mogli prodati đavlu, ali ne i otkupiti sami sebe."

Adamovim grijehom nastao je nepremostiv jaz između uvrijeđenog veličanstva Božjeg i grešnog čovječanstva. Tko će čovjeku vratiti djetinjstvo Božje?

Druga božanska Osoba, Sin Božji, od vijeka je odlučila da će kad dođe vrijeme, postati čovjekom i dati zadovoljštinu Ocu za počinjene nepravde, otkupiti ljudski rod iz ropstva đavla i omogućiti čovjeku vječno spasenje. On je to učinio ponudivši samog sebe kao savršenu zadovoljštinu pravdi Božjoj umjesto nas ljudi. Cijelim svojim životom od Bogorodičinog "Da", preko Šimuna Cirenca, apostola pokazao je da želi u radu za spasenje duša čovjekovu suradnju te da i od nas samih ovisi hoćemo li prihvatiti Isusovu i Božju spasiteljsku ruku i naum spasenja ili odbiti, ukoliko ne surađujemo sa Njim. Isus je vršio volju nebeskog Oca:"Moje je jelo, da vršim volju Onoga, koji me poslao, da dovršim Njegovo djelo." (Iv 4,32)

Kao Bog jedini može zadovoljiti za neizmjernu uvredu nebeskom Ocu, a kao čovjek pretrpjet će mjesto čovječanstva tešku odmazdu. Bog i čovjek koji je to doista i izvršio je naš Gospodin i Spasitelj Isus Krist.

Vjersku istinu, da je Sin Božji, druga božanska Osoba, postao čovjekom zovemo Utjelovljenje Sina Božjega. Treći članak Vjerovanja glasi:"Koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice." Sin Božji je rođen iz krila Majčina i uzeo je pravo ljudsko tijelo posvetivši ga na taj način. Tog se dobročinstva Božjeg sjećamo na blagdan Blagovijesti (25.ožujka) i na Božić (25.prosinca), kad slavimo rođenje Kristovo. Također i svaki dan na Anđeosko pozdravljenje. Rođenje Boga-čovjeka je najznačajniji događaj povijesti i njezino središte. To je razlog da se godine u povijesti računaju od rođenja Kristova.

Isus Krist je pravi čovjek. Bio je začet u ženi, rodio se, hranio, radio, odmarao, umro i bio pokopan. Kristova duša je prava ljudska duša. On se žalosti, plače, kliče od radosti, moli, srdi se, zahvaljuje, sluša zemaljske vlasti i nebeskog Oca.

U Isusu su dvije naravi, Božja i čovječja. Božju narav ima Isus od vijeka kao vječni Sin nebeskoga Oca, a čovječju je uzeo u vremenu, kad je začet. Iako su dvije naravi Isus Krist je jedna osoba i to druga božanska osoba.

Radi toga smo se dužni klanjati duši i tijelu Isusovu. Poznate su i dobro nam došle pobožnosti Presvetom Srcu Isusovu, Presvetoj Krvi i Ranama Gospodinovim.
Isus je i kao čovjek Sin Božji i to u daleko višem pravu, nego smo mi s posvetnom milošću djeca Božja. Sjedinjenje božanstva i čovječanstva ne mogu se odijeliti osim kratko u smrti no opet su se sjedinili Uskrsnućem.

Budući da je imao dvije naravi Isus je imao i dvije volje. Ljudsku i božansku. Ljudska je uvijek bila podvrgnuta božanskoj. Imao je i dvostruku razumnu moć, božansku i ljudsku. Isusova duša je od samog početka bila prepuna najdublje mudrosti. Uživala je blaženo gledanje Boga. Mi ćemo za to biti tek osposobljeni posebnom i izvanrednom milošću nakon smrti, ako budemo spašeni milošću Božjom sa kojom je potrebno surađivati. To zahtijeva iskreno pokajanje za sve grijehe.

KRIVE NAUKE:

Kako je Krist učio apostole da prenose pravu nauku tako je zlo htjelo širiti lažnu nauku.

U IV stoljeću, pojava Arijanstva. Svećenik Arije je širio lažnu nauku o Isusu da nije Bog. Pristaše svećenika Arija su nasilno mučili pravovjerne katolike.

Nestorije, biskup u Carigradu tvrdio je da su u Isusu dvije osobe - božanska i čovječanska. Za Majku Mariju je rekao da je rodila samo čovjeka i nije ju nazivao Bogorodicom.

Doketi su učili da je Isus imao samo prividno tijelo.

Eutik, svećenik boreći se protiv biskupa Nestorija upao je drugu zabludu, tvrdeći da je u Isusu samo jedna narav i jedna osoba. Ta se nauka zvala monofizitizam.

Te su nauke osuđene od strane crkve preko općih crkvenih sabora i nezabludivom odlukom sv. oca, pape.

PRAVA NAUKA:

Isus Krist je pravi Bog i pravi čovjek.

Isus je posrednik između Boga i čovjeka. Sveti Pavao nas uči:"Jer ima samo jedan Bog i jedan posrednik između Boga i čovjeka, taj je čovjek Isus Krist." (1. Tim. 2,5)
Žrtvu otkupljenja izvršio je Isus po Očevoj odredbi u pregorkoj svojoj muci smrću na križu. Na križu je sam sebe žrtvovao kao Veliki svećenik predavši se tako groznoj smrti razapinjanja. Radi naših krivnji Krist je pretrpio strahovitu smrt.

Sveta Misa je žrtva našeg Gospodina na križu

Isusova smrt je potpuna i savršena zadovoljština povrijeđenoj pravdi Božjoj za sve naše grijehe, sve grijehe čitavog čovječanstva, kao za svu vječnu kaznu i sve vremenite kazne. Krist je mogao jednom kapljicom svoje Krvi zadovoljiti za sve počinjene grijehe ili bilo kojom pretrpljenom boli ili molitvom jer su sva Njegova djela imala neizmjernu vrijednost. Po odredbi Očevoj On podnosi smrt na križu! On je dao svoj život i za sve one koji su prije Njega živjeli. Za pravednike Starog zavjeta. Jedino za koga Krist nije prikazao svoj život su odbačeni anđeli.

"Krist je žrtva, kojom je zadovoljio za naše grijehe, a ne samo za naše nego i za grijehe čitavog svijeta." (1. Iv 2,2.)

KRIVOVJERCI

Luther je krivo tumačio snagu Kristova otkupljenja. Pretjerao je tumačeći i govoreći da se grešnik može spasiti bez kajanja i bez svoje volje, da su dovoljne Kristove zasluge. Takva nauka širom otvara vrata preuzetnom pouzdavanju u Božje milosrđe što je grijeh i čovjeka odvodi u vječnu propast…

Za Lutherane je najveći blagdan Veliki petak. Katolicima je najveći blagdan Uskrs. Crkvena zapovijed brani nam tad težačke poslove, a nalaže odlazak na službu Božju kao vrelo milosti i blagoslova.

Kalvin tumači da Krist nije umro za sve ljude već samo za jednu vrstu ljudi, za koje je odredio da se spase, bez obzira žele li ti ljudi svoga spasa ili ne. Kalvin naučava da je Bog odredio ostale za vječnu propast, pakao. To naučavanje tjera čovjeka u očaj i pogrda je milosrđu i pravdi Božjoj.
Krist je uzašao na nebo i doći će još jednom na svijet na sudnji dan, da sudi svim ljudima. Kada će to biti, to nitko ne zna. Tako je pisano u Sv. Pismu. Tako je rekao Spasitelj. To ne znaju niti anđeli nebeski, a kamoli da to znaju razni krivi adventistički i drugi samoprozvani proroci.

Izvor (odlomci iz Pučke dogmatike, dr. Ivan Blažević)