ponedjeljak, 9. travnja 2018.

Treća fatimska tajna i upozorenje da predstoji strašna apostazija u Crkvi


Svi se svjedoci slažu


Ako je istina, kako se čini i kako vjeruju milijuni vjernika katolika i odgovornih osoba diljem svijeta da Treća tajna ne sadrži samo mračno viđenje „Biskupa odjevena u bijelo“ bez riječi pojašnjenja Gospe Fatimske kako bi se to viđenje trebalo tumačiti, koji bi to dijelovi Tajne nedostajali? Već smo pokušali dati odgovor na to pitanje. U ovome poglavlju dodat ćemo druge pojedinosti s time u svezi.

Svi se svjedoci slažu
            Svjedočenje svakoga pojedinog svjedoka koji se sučelio s pitanjem Fatime slaže se oko jedne temeljne točke: dio Treće fatimske tajne koji nedostaje nagovještava strahovit gubitak vjere i stege kod ljudskoga dijela u Crkvi ukratko, strašno otpadništvo. Iz praktičnih razloga prisjetit ćemo se ovdje nekih svjedočanstava koja smo već spominjali u četvrtome poglavlju:

Papa Pio XII.
             Zabrinut sam zbog poruke koju je Blažena Djevia dala Luciji u Fatimi. Ovo Gospino uporno ponavljanje pogibelji koje ugrožavaju Crkvu jest božansko upozorenje protiv samoubojstva iskrivljavanja vjere, u Njezinoj liturgiji, Njezine teologije i Njezine duše....

Otac Joseph Schweigl
              Ne mogu objaviti ništa od onoga što sam saznao u Fatimi u svezi s Trećom tajnom, ali mogu reći da ona ima dva dijela: jedan se tiče Pape; drugi, logično (premda ne smijem o tome ništa reći) trebao bi biti nastavak riječi: „U Portugalu će se uvijek sačuvati dogma vjere itd.“

Otac Fuentes
            Dana 26. prosinca 1957. godine, s imprimaturom i dopuštenjem Fatimskoga biskupa, otac Augustin Fuentes objavio je sljedeće izjave koje je dala sestra Lucije glede Treće tajne:
          
          „Oče, Blažena je Djevica veoma žalosna, jer nitko ne pridaje važnost njezinoj poruci, ni dobri niti zli. Dobri i dalje nastavljaju svojim putem, ali pritom ne obraćaju pozornost na poruku. Zli, na koje još nije pala božanska kazna, i oni nastavljaju sa svojim grješnim životom, ne mareći za Poruku. Ali, vjerujte mi, Oče, Bog će kazniti svijet i učinit će to na strašan način. Nebeska kazna predstoji.“
         
        „Oče, koliko još dana nedostaje do dolaska 1960. godine? Bit će to vrlo tužna godina za sve, nitko neće moći osjetiti nikakvu radost ako svijet ne bude molio i činio pokoru. Ne mogu otkriti nikakve pojedinosti jer je to još tajna. U skladu s voljom Presvete Djevice samo je papi i Fatimskom biskupu dopušteno upoznati tajnu, ali više su voljeli ne upoznati je kako ona na njih ne bi utjecala. Ovo je Treći dio poruke naše Gospe koji će ostati tajan do 1960.“
      
        „Reci njima, Oče, da je Presveta Djevica puno puta rekla mojim rođacima Franji i Jacinti i meni, da će mnoge nacije nestati s lica zemlje. Ona je rekla da će Rusija biti oruđem koje je Nebo odabralo za kažnjavanje cijelog svijeta ako prije ne postignemo obraćenje tog jadnog naroda.“
     
       „Oče, đavao se upravo sprema zametnuti odlučujuću bitku protiv Blažene Djevice. A đavao zna što ponajvećma vrijeđa Boga i što će mu u kratko vrijeme pribaviti najveći broj duša. Tako đavao sve čini da zavlada dušama Bogu posvećenima jer zna da će na ovaj način, duše vjernika, ostavljene bez vodstva, lakše pasti u njegove ruke.
    
      „Ono što osobito vrijeđa Bezgrješno Srce Marijino i Srce Isusovo jest pad duša redovnika i svećenika. Đavao zna da su preko svakog redovnika i svećenika koji zaniječe svoj sveti poziv mnoge duše povučene u pakao…Stoga đavao hlepi za tim da zavlada posvećenim dušama. Pokušava ih iskvariti na svaki način da uspava duše vjernika i dovede ih do najgore okorjelosti u grijehu. Služi se svakom vrstom lukavštine, uspijevajući ih uvjeriti da odgađaju ulazak u redovnički život . Od ovoga potječu neplodnost nutarnjeg života i među laicima hladnoća (nedostatak oduševljenja) u vezi s izgledima da se odreknu zemaljskih užitaka kako bi se posvema posvetili Bogu.“

Otac Alonso
     Prije svoje smrti 1981. godine, otac Joaquin Alonso, službeni fatimski arhivist tijekom 16 godina tvrdio je:
    
      Posvema je moguće da tekst ima konkretne upute o krizi vjere unutar Crkve i nemarnosti samih pastira i o teškim borbama unutar Crkve te o teškom nemaru u pastoralu u najvišoj crkvenoj hijerarhiji.
    
      U vremenu koje prethodi velikoj pobjedi Bezgrješnoga Srca Marijina morat će se dogoditi mnogi i strašni događaji. Ovi događaji čine sadržaj trećega dijela tajne? Koji su to događaji? Ako će se „U Portugalu uvijek sačuvati dogma vjere“ ... može se lako zaključiti iz toga da će u drugim dijelovima Crkve dogme biti pomračene ili čak posve izgubljene.
   
      Govori li tekst koji nikada nije objavljen o konkretnim okolnostima? To je svakako moguće da govori ne samo o pravoj krizi vjere u Crkvi tijekom ovoga perioda interregnuma, nego kako je to bilo u tajni iz La Saletta, postoji mnoštvo konkretnih stvari o teškim borbama katolika i o padu mnogih svećenika i redovnika. Možda se odnosi i na padove najviše crkvene hijerarhije.

Kardinal Ratzinger
       Glede prosudbe papa, ne dodaje ništa drugo što kršćanin treba znati o objavi: radikalni poziv na obraćenje, apsolutna ozbiljnost povijesti, pogibelji koje ugrožavaju vjeru i život kršćana, a time i svijeta. Potom, važnost posljednjih stvari. (11. studenoga 1984.)

Biskup do Amaral
       Njegov sadržaj tiče se samo naše vjere. Poistovjetiti (Treću) tajnu s katastrofalnim događajima ili nuklearnim uništenjem znači obrnuti značenje poruke. Gubitak vjere na jednomu kontinentu gori je od uništenja jednoga naroda; i istina je da vjera stalno nestaje u Europi.

Kardinal Oddi
      Treća tajna nema veze s Gorbačovim. Blažena Djevica Marija upozorava nas na veliku ugrozu otpadništva u Crkvi.
Kardinal Ciappi
      Ovima moramo dodati još dvojicu svjedoka. Prvi je kardinal Mario Luigi Ciappi, ništa manje nego osobni teolog pape Ivana Pavla II. i njegovih četvorice prethodnika. U privatnome dokumentu koji je poslao profesoru Baumgartneru iz Salzburga, kardinal Ciappi izjavio je da se:
     
       U Trećoj tajni predskazuje, između ostaloga, da će velika apostazija u Crkvi otpočeti s njezinih vrhova.
Otac Valinho
Postoji i izjava oca Joséa dos Santos Valinha, nećaka sestre Lucije. U knjizi koju su napisali Renzo i Roberto Allegri i koja nosi naslov „Reportage su Fatima“ (Milano, 2000.) i koja je – što je providonosno – objavljena malo prije objave viđenja Treće tajne, otac Valinho iznosi mišljenje da Treća tajna predskazuje apostaziju u Crkvi.

Ukratko, svaki pojedini svjedok ove stvari – čak i kardinal Ratzinger 1984.godine – tvrdili su istu stvar: sadržaji Treće Fatimske tajne tiču se krize vjere u Katoličkoj Crkvi, apostazije koja će imati teške posljedice za cijeli svijet. Ni jedan jedini svjedok nikada nije nijekao da je to tema sadržaja Treće tajne. Ni sestra Lucija nije ispravila nijedno od ovih svjedočanstava, unatoč tomu što se nekoliko puta tijekom života javila kako bi ispravila one koji nisu ispravno tumačili sadržaje Fatimske poruke.

Izvor: www.fatima.it