ponedjeljak, 18. lipnja 2018.

Gostujući autor–more, plaže

Mali Lošinj – jedna od mnogih lijepih plaža i šetnica

Vrijeme je kad mnogi traže odmor na plažama mora, jezerima i bazenima. No, jesu li plaže uistinu za katolike?

Ne, plaže na morima, jezera i bazeni nisu za katolike.

Zašto? Zato što dušu vode u pogibelj grijeha bluda i Crkva je tako naučavala kroz skoro 2000 godina. Na žalost, ne znam kad, dogodilo se djelomični prekid s tom tradicijom Crkve, tako da se danas o tome malo priča.

Jedino ispravno kupanje je odvojenost muških i ženskih plaža, kao i prikladna odjeća za kupanje (što današnji kupaći kostimi sigurno nisu).  O čemu možete pročitati i OVDJE.

Oni koji se bore protiv tog nauka Crkve  imaju neke svoje argumente, koji se vrlo lako mogu pobiti:

1. ali neki svećenici i časne sestre se isto kupaju na javnim plažama
Da, to je točno. Samo što postoji odgovornost svakog od nas za svoje postupke. I to ne znači da smo nekog dužni nasljedovati, posebno ako nam dokumenti iz blaga crkvene riznice govore drugačije.
Pročitajmo zanimljiv i poučan stav jednog krčkog biskupa.

2. danas su druga vremena, više se ništa ne može promijeniti
Bog je isti, oduvijek, sada i zauvijek. I ako su nam crkveni oci predali to blago što se tiče javnih plaža, nemoguće je da bi netko sada u ovom vremenu smio odlučiti ikako drugačije. Prvenstveno smo dužni prenositi vjeru koju smo primili od naših crkvenih otaca, a ne je prilagođavati onako kako odgovara našim ukusima.


3. plivanje je super za zdravlje
Da, to je točno. Samo ako boreći se za tjelesno zdravlje izlažemo dušu pogibelji, koja nam je onda korist od tjelesnog zdravlja? To se može promatrati kao izvor čiste prirodne vode koji je netko zagadio sa motornim uljem. I dalje na tom mjestu izvire čista voda, ali je toliko zagađena da jednostavno nije za piće. Eto tako su i naše plaže duhovno zagađene jer više nema podjele po spolovima.

4. to je stvar srca kako ćemo doživjeti plažu
Možemo imati ne znam kakav stav srca, ali postajemo prilika za drugoga da bludno sagriješi. Ako mislimo, “ma baš me brige za druge, ja sam tu za sebe”,  onda se možemo pitati svjedočimo li Isusa ili nas nije briga za druge?

Ta izreka "stvar srca" je postala jedna velika zamka za plaže. Kao da si čovjek umišlja da može kontrolirati djelovanje zlih duhova koji haraju po plažama. Izreku stvar srca možemo primijeniti na drugim područjima, npr. pomoći beskućniku a imati stav da ga ne osudimo ili pomoći ženi koja se bavi prostitucijom da je izvučemo iz tih ralja, a imati stav srca da je ne prezremo. Znači, stav srca imamo kad činimo nešto za bližnjega sa stavom da želimo pomoći, a ne osuditi i odbaciti.

5. ma nema nikakve opasnosti na plažama, o kakvim demonima govorite?
Otvorite Sveto pismo i čitajte, “Sotona kao ričući lav obilazi okolo gledajuća da nekoga proždre”. I onaj tko se naziva vjernikom, mora znati da je sotona itekako aktivan i samo vreba priliku da upropasti neku dušu. Plaže su jedno od idealnih mjesta za to, jer sam Isus govori: “Tko pogleda s požudom ženu, u srcu je zgriješio”. Tu se ne radi o prenaglašavanju važnosti sotone,  nego se želi reći koje on mamce stavlja da bi ulovio neopreznu dušu.

Činjenice koje govore o problemu kupanja na javnim plažama se mogu naći na stranicama  ovog dokumenta (str 13 -15). Kod ovog dokumenta je malo povećan prored da se može lakše čitati u odnosu na original.