srijeda, 26. travnja 2017.

„Fatima: nije sve objavljeno“ - Saverio Gaeta postaje „fatimist“:„Odluku donosi Papa“Troje fatimskih vidjelaca: Majka Božja pokazala im je viđenje pakla, rat i uništenje i dala je za čovječanstvo „Fatimsku tajnu“. U jednoj novoj knjizi sada i jedan od najpoznatijih i najutjecajnijih katoličkih novinara u Italiji kaže da 2000. godine Vatikan nije u cijelosti objavio treći dio „Tajne“.

(Fatima) Nova knjiga Saveria Gaete o Fatimi najavljuje „novo“, što u biti i nije posve novo. Novo je doduše da jedan priznati vatikanist ponavlja tezu da 2000. godine nije u cijelosti objavljen treći dio Fatimske tajne i da on to smije učiniti u najvećoj talijanskoj izdavačkoj kući. K tome, donosi i neke nove detalje.

Saverio Gaeta postaje, što je kardinal Bertone prezirno nazivao „fatimist“. Saverio Gaeta sada spada u „fatimisti“. U njegovoj nedavno objavljenoj knjizi „Fatima tutta la verità“ (Fatima – cijela istina. Povijest, tajne, posveta) Gaeta piše:

Nije sve objavljeno“.

Postoji „dodatak“ koji „nikada nije pokazan“. Ovaj „dodatak“ sadrži izjave sestre Lucije o Gospinim ukazanjima 1917. godine.

Saverio Gaeta: „Fatima – cijela istina“

Saverio Gaeta spada u najpoznatije i najutjecajnije katoličke novinare u Italiji. Rođen je 1958. godine u Napulju. Studirao je komunikologiju i predaje novinarstvo na Salezijanskom papinskom sveučilištu u Rimu. Od svoje 20. godine djeluje kao novinar, najprije kao urednik napuljskog crkvenog lista, potom kao glasnogovornik dvaju biskupa toga grada. Postaje urednik vodećeg napuljskog dnevnika (Il Mattino), potom vatikanskog dnevnika Osservatore Romano i mjesečnika Jesus Isusovačkog reda. Od 1999. godine glavni je urednik tjednika Famiglia Cristiana koja je s nakladom od pola milijuna primjeraka daleko najjači katolički list u Italiji s umjereno progresivnim usmjerenjem.

Famiglia Cristiana izdaje izdavačka kuća Edizioni Paoline „Pavlove obitelji“, kako se redovi skupa nazivaju koji potječu od istoga utemeljitelja, blaženog svećenika Giacoma Alberionea (1884.-1971.)


U istoj izdavačkoj kući objavljena je sada i Gaetina nova knjiga o Fatimi i time sebi od 9. ožujka osigurava najveću vidljivost u talijanskim knjižarama. Budući da je ova izdavačka kuća aktivna u brojnim zemljama, nisu isključeni prijevodi na druge jezike.

Napiši što ti ja diktiram, a ne ono što ti je dano razumjeti“
Gaeta je rekao u intervjuu za obavijesnu agenciju AskNews na predstavljanju knjige:

Treća tajna objavljena je tek 2000. godine, nakon mnogo, mnogo godina, a znamo da je Gospa rekla sestri Luciji da se može objaviti već 1960. godine. Dio teksta koji je objavljen četrdeset godina kasnije nepotpun je jer je sama Gospa 1944. godine, kada je rekla sestri Luciji da piše biskupu, njoj naredila: 'Napiši ono što ti ja diktiram, a ne ono što ti je dano razumjeti'“.

Gaeta je prikupio, kako je on sam izjavio, mnoštvo indicija koje je akribijski poredao. Rezultat ga je doveo do zaključka da Treća tajna 2000. godine „zbilja nije u cijelosti objavljen.

Išao sam za tim da prikupim sve stvari koje se ne slažu i koje pokazuje kako kardinali, glasnogovornici papa, poznati uglednici iz Vatikana navode različite nadnevke o istim stvarima. Omotnice različitih dimenzija, različite listove. Sve ovo navodi na pomisao da postoji nešto što se izravno ne pripisuje Gospi, nego štoviše, objašnjenju sestre Lucije i radije se to drži skrivenim“.
Gaeta pripisuje „neobjavljeni“ dio Treće tajne ne izravno, nego neizravno poruci Majke Božje. Sestra Lucija dobila je izravnu poruku i tumačenje koje je pojašnjava kako bi razumjela poruku. Prema talijanskom novinaru i autoru knjige riječ je „vjerojatno“ o dijelu koji tumači kojim Gospa Luciji daje razumjeti poruku, a koji Vatikan još drži u tajnosti.

Odluka o objavi dijela koji nedostaje „donosi samo Papa“

Ovaj „dodatak“ ili „dopuna“ sestre Lucije može se pronaći u nekim tekstovima koji su tek prije godinu dana objavile njezine susestre u Coimbri, „a da možda nisu ni bile svjesne njegovog značenja“. U biografiji koju su izdale o sestri Luciji objavile su više dosada posve nepoznatih, neobjavljenih pisama.

Jedno od tih pisama iz 1937. i jedno iz 1944. godine koja su bila posve nepoznata iznose na vidjelo što je sestra Lucija rekla biskupu. Priča da je vidjela beskrajnu svjetlost koja je Bog, u tom svom viđenju vidjela je rijeke koje se izlijevaju, potres koji je protresao zemlju, nešto što se s neba obrušava na zemlju poput plemena, mogli bismo pomisliti na meteorit ili nešto slično, i jedan razorni rat.“

Na pitanje AskNewsa gdje bi mogao biti ovaj neobjavljeni dio Treće tajne, Gaeta odgovara:
Ako postoji, što ja pretpostavljam, nalazi se negdje u Vatikanu, a odluka da ga objavi pridržana je samo Papi“.

 
Saverio Gaeta

Time Gaeta aludira da Benedikt XVI. koji je sudjelovao 2000. godine u objavi „Treće tajne“ koju je želio Ivan Pavao II., od svog uznemirujućeg odreknuća 2013. godine nije više ovlašten davati izjave o „Fatimskoj tajni“. Amerikanka njemačkog podrijetla Maike Hickson Pozvala je Benedikta da objavi dio koji nedostaje.

Prošle godine je augsburški moralni teolog Ingo Dollinger ponovio što je od 2000. godine više puta izjavio: ondašnji pročelnik Kongregacije za nauk vjere kardinal Joseph Ratzimger neposredno nakon objave takozvane „Treće tajne“ rekao mu je prema njegovim riječima da objava nije bila potpuna. Kratko nakon toga Vatikan je demantirao i Tiskovni ured Svete Stolice objavio je u ime Benedikta XVI. izjavu prema kojoj on „nikada“ o tome nije razgovarao s Dollingerom.

Ako je točno Gaetino tumačenje i ako se tomu pridoda izjava za tisak u ime Benedikta XVI., onda se može zaključiti da Vatikan trenutačno nema namjeru još jedanput zauzeti stav o „Trećoj tajni“.

Tekst:Giuseppe Nardi