nedjelja, 9. travnja 2017.

Knjiga za djecu prepričava Fatimsku poruku – s predgovorom kardinala Saraha


100 godina Fatime: knjiga za djecu prepričava povijest i poruku Fatime s predgovorom kardinala Saraha

(Fatima) Za stotu obljetnicu prvog Gospinog ukazanja u Fatimi papa Franjo će 12./13. svibnja 2017. godine posjetiti poznato portugalsko proštenište. Time će biti četvrti katolički poglavar koji putuje u Fatimu otkako je Crkva 1930. godine priznala nadnaravni karakter ukazanja.

Za stotu jubilarnu obljetnicu francuska izdavačka kuća Traditions Monastiques izdala je prigodnu ilustriranu knjigu za djecu o Fatimi. Naslov glasi: „Fatima. Marija ti povjerava svoju tajnu“. Bogato oslikana knjiga djeci želi ispričati povijest Fatime i prenijeti im poruke koje je Majka Božja povjerila trima malenim pastirima.

Posrijedi su poruke koje su uvijek aktualne jer govore o spasenju i otkupljenju i o obraćenju i povjerenju u Boga u svijetu koji je prividno sretan, a u stvarnosti je beskrajno tužan.“

Ove riječi potječu iz predgovora knjige koji se obraća djeci i odraslima i koje potječu od kurijalnog kardinala Roberta Saraha, pročelnika rimske Kongregacije za bogoštovlje i sakramentalnu stegu.

Kada bih sada u srce svakoga ponaosob mogla položiti oganj koji imam u vlastitome srcu i koji mi daje da toliko mnogo ljubim Srce Marijino!“Ove riječi blažene Jacinte, jednoga od troje malenih pastira, otiskane su u novoj knjizi. Ona najprije opisuje vrijeme u kojemu se Marija pokazala u seoskoj sredini u Portugalu. Godine 1917. u Europi je bjesnio krvavi rat i samo nekoliko dana nakon posljednjeg ukazanja Majke Božje u Rusiji je izbila okrutna komunistička revolucija. U toj krvavoj kupelji u kojoj su žrtve bile muževi, žene i djeca, ukazala se Djevica Marija trima malenim pastirima u Fatimi.

Knjiga za djecu „s velikim pedagoškim umijećem“, napisao je kardinal Sarah, uspijeva opisati ondašnja zbivanja. Svako poglavlje posvećeno je jednomu vidiku poruke. Ponajprije „slušanje“ poruke, potom „razumijevanje“ od djece, a na koncu i njihov osobni odgovor "i ja također"   

Kardinal Sarah o tome piše:

Čitanje ove lijepo oslikane knjige dade nam razumjeti da naši suvremenici, čiji je mentalitet prožet relativizmom i hedonizmom, trebaju obraćenje vlastitoga srca ako žele razumjeti dublje značenje Fatimske poruke. Autori se uzdaju u činjenicu da je djeci nedvojbeno lakše nego odraslima posvema spontano ispravno razumjeti i vidike Fatimske poruke koji bi se mogli učiniti pretvrdima ili presuhima i oni imaju pravo to i prihvatiti. Zar naša nebeska Majka u Fatimi, kao i u Lourdesu, u Pontmainu ili u La Salettu, da spomenemo samo neke od najpoznatijih marijanskih ukazanja, nije uvijek birala djecu i to siromašnu djecu kako bi nam objavila tajnu svojega Bezgrješnog Srca? A koja je to tajna? Ništa drugo nego Evanđelje, ali Evanđelje bez ukrašavanja, bez prilagodbi i bez kompromisa s duhom svijeta – koji se okreće kako vjetar puše, koji je tolerantan, bez vjere i bez morala -, jer je Radosna vijest Evanđelja navještenje spasenja! A mi znamo da su blaženi Franjo i Jacinta tako ozbiljno shvaćali spasenje duša da su svednevice prinosili žrtve za obraćenje grješnika koje su često bile teške za malenu djecu sve dok svoj mladi život nisu posve predali kada ih je bolest uzela s ovoga svijeta u dobi od tek deset godina.“

Žrtva, pokora, zadovoljština za uvrede, osobna posveta: to su putovi k posvećenju koje pokazuju Elisabeth Toller i Jeanne-Marie Storez, autorice knjige za djecu. Ilustracije je naslikala Marie Storez.

Kardinal Sarah o tome piše:
Kako su nam maleni Fatimski pastiri pokazali svojim životom, radi se o tome da trebamo dopustiti da nas Božja ljubav preobrazi, po Njegovom milosrđu koje nam je u potpunosti objavljeno u križu Kristovu.“

Fatima. Marie te confie le secret de son cœur, s predgovorom kardinala Roberta Saraha, Tekst: Elisabeth Tollet i Jeanne-Marie Storez, Ilustracije: Marie Storez, , Traditions Monastiques, 96 stranica.

Tekst: Giuseppe Nardi