petak, 16. veljače 2018.

Kako moliti Sedam posljednjih Isusovih riječi?


Molitva Sedam posljednjih Isusovih riječi na križu je dio duhovnosti Reda Kćeri Srca Isusova (utemeljiteljica bl. Marija od Isusa) i udruge Duše žrtve.

O svim milostima ove molitve smatram kako nije potrebno ni pisati budući je ona oporuka (komentar: posljednje riječi) našega Gospodina i tako ogromno blago milosti.

Čitajući ovaj tekst otkrit će se pred vama dragocjeno blago o udruzi Duše žrtve. Preporučam polagano do kraja iščitati i ako želite postati dio udruge pristupnicu potražite OVDJE i pošaljite ju na adresu udruge ili sestara (kontakt). 

Spomenut ću samo nekoliko poznatih svetaca, članova te udruge: bl. Alojzije Stepinac, sv. Maksimilijan Kolbe, sveti Pijo X, bl. Karlo de Foucauld, bl. Kolumbo Marmion, mističarka Terezija Neumann.

Za dobrobit duša Sedam riječi Isusovih na križu mole se s dubokim poštovanjem i u duhu naknade.

Treba u duši probuditi ista čuvstva koje je osjećalo Presveto Srce Isusovo u trenutku kada su umiruća usta Spasiteljeva izgovarala zadnje riječi, a predragocjena Krv tekući iz rana, dovršavala djelo otkupljenja.
Izgovaraj te Riječi, kao žrtvu sjedinjenu s Isusom i s potpunim predanjem samoga sebe, moleći najusrdnije da se ove riječi zaista obistine, jer riječi Gospodina našega Isusa Krista čine ono što znače. Izgovaraj ih i moli, ali ne samo za sebe, već za sve duše. Po mogućnosti ponovi sedam puta dnevno žrtvu predragocjene Krvi koju je Isus prolio u sedam navrata: kod obrezanja, u smrtnoj borbi na Maslinskoj gori, kod bičevanja, kod krunjenja trnovom krunom, na križnom putu, kod pribijanja na križ i kod probadanja Srca Isusova kopljem.

Sedam Isusovih riječi:
 1. Pater, dimitte illis, non enim sciunt quid faciunt! Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine!
 1. Hodie, mecum eris in Paradiso. Još danas ćeš sa mnom biti u Raju.
 1. Mulier, ecce Filius tuus! Ecce Mater tua! Ženo, evo Ti sina! Evo Ti Majke!
 1. Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me? Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?
 1. Sitio. Žedan sam.
 1. Consummatum est. Svršeno je.
 1. Pater, in manus tuas commendo spiritum meum. Oče, u ruke Tvoje predajem duh svoj.

Dragocjeno prikazanje
Vječni Oče, primi kao žrtvu pomirnicu za potrebe svete Crkve i u naknadu za ljudske grijehe, predragocjenu krv i vodu, što je potekla iz rane Božanskog Srca Isusova i budi nam milosrdan. Amen.


Čin prinosa
Ecce venio! Evo me, dolazim. Evo me dobri i premilosrdni Isuse, Božansko Janje, koji se bez prestanka žrtvuješ na našim Oltarima za spas svijeta. Želim se s Tobom sjediniti, s Tobom trpjeti i žrtvovati se kao Ti, sjedinjen/a s Kćerima Srca Isusova. Prinosim Ti stoga muke, gorčine, poniženja i križeve kojima me je obasula Tvoja Providnost. Prinosim Ti ih na nakane na koje samo sebe prinosi i žrtvuje Presveto Srce Tvoje. O, da bi moja neznatna žrtva pala poput blagoslova na svetu Crkvu, svećenike, moju domovinu i moju braću grješnike!Udostoj se primiti ju po rukama Blažene Djevice Marije, naše Posrednice, zajedno sa žrtvama njezina Neokaljanog Srca. Amen.

Osobe koje svojevoljno i s ljubavlju prema Isusu prihvate biti duše žrtve, moliti će svako jutro čin prinosa Ecce venio, pobožno izgovarati Sedam riječi koje je Isus izgovorio na križu, raditi savjesno svoje poslove te širiti pobožnost prema Srcu Isusovu.

Papa Pijo X. je blagoslovio ovu udrugu 22. siječnja 1909.

Papa Pijo XI. u svojoj enciklici "Miserentissimus Redemptor" od 08. svibnja 1928. piše: "Divno je vidjeti sve veći broj vjernika obaju spolova, potaknutih sve većim žarom, po nadahnuću Duha Svetoga, kako se trude nadoknaditi za bezbrojne uvrede koje se zadaju Božanskom Srcu Isusovu te se ne ustručavaju prinositi kao žive žrtve Kristove." (komentar: Razmislimo bi li se riječi pape Pija XI. mogle odnositi i na današnje vjernike i koliko ih je koji bi danas sa istim žarom prigrlili biti duša žrtva za dolazak Kraljevstva Kristova po Bezgrješnom Srcu Gospinom?)

Svrha udruge je žrtvovati se Gospodinu po Bezgrješnom Srcu Marijinom, za stalnu zadovoljštinu oskvrnuća koja se zadaju Presvetom Srcu Isusovu u Euharistiji.

"Žrtva, žrtva; no žrtva koja proizlazi iz velikodušnog srca, bezgraničnog srca, za nepokolebljivu vjeru i pouzdanje" (bl. Marija od Isusa, Pismo I. kolovoza 1874.)

Takav duh žrtve očituje se u savršenom vršenju volje Božje "Ecce venio!"

Da bi netko bio primljen među duše žrtve i uživao dobra njima dana treba:
1.Izvršiti čin posvećenja nakon što dobije dopuštenje svoga ispovjednika i čvrsto odluči da će do kraja ustrajati u duhu duše žrtve.
2.Biti upisan u knjigu Duša žrtava koja se nalazi u svakoj crkvi Kćeri Srca Isusova, a smještena je u blizini Svetohraništa te tako označuje skrovitost života duša sjedinjenih sa Srcem Isusovim koje se neprestano žrtvuje na Oltaru.
3.Diplomu Posvećenja mora potpisati Majka Glavarica Samostana u mjestu gdje se duša posvetila.

Duhovne koristi:
Svi članovi koji ispune tražene uvjete dobivaju posebnu naklonost Srca Isusova i imaju udio u svim molitvama, dobrim djelima i zaslugama dobivenim u Družbi Kćeri Srca Isusova.

Potpuni oprost:
 1. Na dan upisa
 2. Na blagdan Srca Isusova
 3. Na blagdan Srca Marijina
 4. Na dan Bezgrješnog Začeća BDM

                                          U Kapelici Reda Kćeri Srca Isusova - Lasinja