nedjelja, 7. svibnja 2017.

Roberto de Mattei govori o Fatimi: Crkva treba posvetu Rusije Bezgrješnom Srcu MarijinuU času kada se Rusija rado povezuje s kršćanstvom, postižući tako veliki uspjeh kod desnih pokreta i pokreta za zaštitu obitelji, prof.Roberto de Mattei analizira situaciju na posve drukčiji način. Na jednom predavanju u Cosmos Clubu u Washingtonu DC 27. ožujka izjavljuje da je hitno potrebno posvetiti Rusiju Bezgrješnom Srcu Marijinu prema zahtjevu Majke Božje Fatimske od točno prije 100 godina kako bi ona prestala „širiti svoje zablude po svijetu“, ali također kako bi se spasila Katolička Crkva od relativizma koji je iznutra rastače.

„Komunističke zablude nisu se samo proširile po svijetu, nego su prodrle i u hram Božji kao sotonin dim koji se širi i guši mistično Tijelo Kristovo“, rekao je.

Bezgrješno Srce Marijino, spas za Crkvu u krizi

Posveta koju je Fatimska Gospa zahtijevala jest posveta Rusije, izričito, i to u zajedništvu sa svim biskupima svijeta. Posvetā je bilo nekoliko, ali nikada pridržavajući se posve spomenutih uvjeta: Roberto de Mattei, koji se time svrstava među brojne analitičare, među kojima su i egzorcist Gabriele Amorth i msgr.Athanasius Schneider, pojasnio je da je po njegovom mišljenju posveta koju je 1984. godine izvršio Ivan Pavao II. bila nepotpuna, oni koji su ga okruživali nisu se htjeli izložiti riziku da naljute


Pravoslavnu crkvu spominjući izravno Rusiju. Tada je Ivan Pavao II. dodao u čin posvete rečenicu koji se ne pojavljuje u pisanom tekstu njegove molitve Majci Božjoj. Rekao je. „Osobito one narode čiju si posvetu Ti sama tražila“. „Jamačno je posvetu Gospa prihvatila“ kako je tada tvrdila sestra Lucija iz Fatime, ali se ne može reći da se mir vratio u svijet, posve suprotno.

„Sada smo suočeni s onim na što nas je Majka Božja Fatimska upozoravala ako ne učinimo ono što je ona tražila: patnjom Crkve i uništenjem više naroda“, prema profesoru de Matteiju.

Potom je nastavio opisivati „zablude Rusije“ za koje je Majka Božja najavila da će se proširiti po svijetu ako ne budemo poslušali njezine zahtjeve. Nije posrijedi samo komunistički bezbožni režim koji radnicima obećava raj na zemlji, a koji je izazvao milijune žrtava. Glavna zabluda, prosuđuje on, jest „ideologija koja se suprotstavlja naravnom i kršćanskom redu odbacujući Boga, vjeru, obitelj i privatno vlasništvo“.

Za Roberta de Matteija, izričita posveta Rusije jest hitna i neodloživa

Podsjetio je da je od samoga početka boljševička politika težila za provođenjem revolucije protiv braka, obitelji i tradicionalnog spolnog morala, posebice preko legalizacije rastave, pobačaja i homoseksualnosti kako bi svjetinu koja je raskalašena i bez razuma bilo lakše destabilizirati i njome manipulirati.

Rusija, prva zemlja koja je legalizirala ovaj zločin 1919. godine doživjela je pravo iživljavanje s time u svezi: 1965. godine, brojila su se po tri pobačaja na jedno rođenje, a postotci pobačaja ostaju među najvišim u svijetu.

Od svega toga treba se čuvati kako je Majka Božja povjerila Fatimskim vidiocima: „Mnogo više duša odlazi u pakao poradi grijeha putenih, nego poradi drugih razloga.“

Roberto de Mattei primijetio je da je raspad SSSR-a prije tridesetak godina omogućio zabludama Rusije da se bez ograničenja prošire, pustošeći kao kuga Europom i Zapadom, napadajući život, brak i obitelj: „Relativizam koji se danas ispovijeda i živi na Zapadu vuče korijenje iz teorija marksističkog materijalizma i evolucionizma: drugim riječima, u nijekanju cijele duhovne stvarnosti i svih trajnih i čvrstih elemenata u čovjeku i u društvu. „Ovaj relativizam jasno se očituje u promicanju 'seksualnog oslobođenja'“: „Raspad komunizma doveo je do toga da Zapad trune.“

Fatimska poruka daje odgovor na trenutačnu pomutnju

Na koncu, ovo trunjenje prodire čak i u Crkvu preko dvoznačnosti pobudnice Amoris laetitia koju mnogi tumače kao „opravdanje preljuba“: „Božji i naravni zakon ne podnosi izuzetke. Oni koji teoretiziraju o iznimkama, uništavaju pravilo.“

Vidljiva je marksistička šapa u ovoj situaciji prevrata koji vrše partizani ove revolucije stavljajući „praksu“ iznad nauka. „Kardinal Kasper i drugi pastiri i teolozi izjavili su da Crkva treba prilagoditi svoju evanđeosku poruku praksi našega vremena. No prvenstvo prakse u odnosu na nauk jest samo srce marksizma-lenjinizma“, naglasio je: „ako je Marx izjavio da zadaća filozofa nije upoznati svijet, nego ga mijenjati, danas mnogi teolozi i pastiri drže da zadaća teologa nije širiti istinu, nego je reinterpretirati u praksi. Prema njihovom mišljenju, ne trebamo mijenjati navike kršćana vraćajući ih crkvenim učenjima, nego prilagoditi Evanđelje heteropraksiji kršćana.“

Prof.de Mattei podsjetio je da je Majka Božja upozorila u Fatimi na tragične posljedice neposlušnosti njezinim zahtjevima: „strašna kazna“ koja će prethoditi obećanju pobjede njezina Bezgrješnog Srca i koji se čini sve više i više neizbježnom sada kada je Rusija zbilja proširila svoje zablude: „Protuotrov diktaturi relativizma jest moralna i doktrinarna čistoća Bezgrješnog Srca Marijina. A Gospa će – a ne ljudi – uništiti zablude koje nas ugrožavaju“. To je djelo u kojemu su ljudi pozvani sudjelovati ostvarenjem njezinih zahtjeva posvete, pobožnosti, žrtve.

Ovo nije trenutak za napuštanje Crkve, naglasio je prof.de Mattei: jer ona ima obećanja života vječnoga.

Kako Rusija pokušava otkloniti Fatimsku poruku

Zanimljivo je primjeriti da s ruskoga stajališta danas, kako se to moglo čuti primjerice u razgovoru „Zapad protiv Europe“ u Parizu prije nekoliko tjedana, dekadenciju Zapada valja pripisati zapadnim ideologijama, i to točnije liberalnom individualizmu. Manje ili više jasno izraženo, sukladno vremenima i mjestima, ova ideja dovodi do diskreditiranja zapadnog kršćanstva i to poglavito katoličke vjere, dok se pak pravoslavlje Moskve – „Trećega Rima“ – i podrška ruske vlade tradicionalnim vrijednostima (premda pobačaj i rastava ostaju stalno na snazi u Rusiji) pokazuju kao moguća pomoć za održanje tradicionalnih vrijednosti.

Čak se čuje od katolika da je ostvareno obećanje obraćenja Rusije.

Nije samo u tome zbunjenost našega vremena. Razmišljanje prof.de Matteija dopušta dati na to jake odgovore i zavrjeđuje da ga se produbi.

Jeanne Smits