srijeda, 29. studenoga 2017.

Antikrist će voditi veliku bitku protiv Boga i Crkve


Progoni kršćana pod Neronovom vlašću

"On  će huliti na Svevišnjega, zatirati Svece Svevišnjega; pomišljat će da promijeni blagdane i Zakon" (Dn 7, 27) ...  "I Zvijer otvori usta da huli Boga, da huli ime njegovo, njegov Šator i nebesnike. I dano joj je da se zarati sa svecima i da ih pobijedi" (Otk 13, 6-7).

Kršćanska tradicija se pitala na koji način će se ostvariti, prema  pismima,  Antikristovo  progonstvo.  Sveti Augustin odgovara: "Prvi progoni kršćana pod rimskim carevima su bili nasilni i imali suza cilj prisiliti kršćane da žrtvuju idolima. To se zapovijedalo, mučilo ih se i na njih obrušavalo. Drugo progonstvo kršćana, ono današnje je licemjerno, zavodničko i podmuklo; krivovjerci i nevjerodostojna braća kršćani su činioci tog progonstva. Kasnije kroz povijest dogodit će se još jedno progonstvo kršćana, još zlokobnije od prethodnih jer  će  u  sebi  objediniti  zavodljivost  i  nasilje,  to  će  biti progonstvo Antikrista". (Enarr.  in Ps IX 27).

Antikristova mržnja će se okrenuti protiv Boga samoga. Bit  će  zabrana  iskazivanja  i  najmanjeg  štovanja  Boga, izgovaranja njegova svetog imena,  zabrana komuniciranja s Crkvom Njegovim boravištem na zemlji,  zabrana častiti svece  nebeske.  I  nasuprot  tome  bit  će  sloboda  psovki  i huljenja  na  Boga,  Crkve,  svetaca ...  Ali  među svim  ovim bogohuljenjima  one  izrečene  od  Antikrista  izazvat  će neopisivo  oduševljenje.  S  jednog  kraja  zemlje  na  drugi ponavljat će se: "Tko je kao Zvijer!" (Otk 13,6). 

Takav  će biti  pobjednički usklik bezboštva i orgija  koji će  odzvanjati  svijetom.  Divlji  krik  koji  će  biti  najveće bogohuljenje  za  koje  će  ljudi  biti  odgovorni,  jer  će pretpostavljati  da je sve  što  postoji  i  što  dolazi  od Boga manje od Zvijeri, glasnice Sotone.

A kao uvod u bogohuljenja Antikrista možemo uzeti misli koje suvremeno društvo prihvaća i podnosi: "Prva dužnost inteligentnog  čovjeka - usudio  se  ustvrditi  Proudhon - je brisati neprestano  samu ideju Boga iz  svoga duha i svoje savjesti; jer Bog, ako postoji, je protivan ljudskoj naravi ...
Bog je  glupost,  slabost,  dvoličnost,  laž,  tiranija  i  bijeda, Bog je zlo." (Sist.  des contradic.  VIlI,  1,  str.  382). Skupa sa ovim napadajima na Boga Antikrist će pokrenuti tlačenje Crkve, progonstvo svih koji  će htjeti ostati vjerni Isusu Kristu.  Protiv njih će uvesti svakovrsne nepravedne propise.

Evo nekih mogućih:

Zabrana  svakog  kršćanskog  naučavanja.  Ne  više indiferentnost,  nego  zabrana  naviještanja  istina kršćanske vjere,  zatvaranje  kršćanskih  škola,  crkava...  Druga nepravedna naredba bi mogla biti uništavanje svetih knjiga. Nešto  slično  se  dogodilo  u  prošlosti  tijekom  progonstva Antioha Epifana koji prema sv. Jeronimu predstavlja pralik Antikrista (usp.  Com.  in Dan.  VIII, 14).
Treća odluka bi mogla biti naredba o sveopćem naučavanju krivog nauka na svim razinama. Pod utjecajem ovih i drugih zlih  odredaba  dogodit  će  se  ispunjenje  biblijske  riječi: "Vojska  se  digla  na  žrtvu  svagdašnju  zbog  opačine,  na zemlju oborila istinu i uspje u  svemu što činjaše" (Dn 8,12).

U dugoj seriji ljudskih pokušaja, od početaka je bilo rušenja istine, ali nikada njenog obaranja na zemlju. Da li će se to dogoditi u vrijeme Antikrista?  Prorok Danijel koristi  ovaj način govora kako  bi opisao  sav  bijes  progona u  vrijeme Antioha Epifana,  i sav bijes koji  će se  dogoditi u vrijeme Antikrista.

Među tekstovima  koji  govore  o  borbi  Antikrista  protiv Boga  i  Crkve  postoji  jedan  koji  ne  treba  preskočiti  bez objašnjenja: ,,Pomišljat će da promijeni blagdane i Zakon" (Dn 7,  27).  Već je bilo neuspjelih pokušaja da dan odmora ne bude sedmog dana, nego svakog desetog.  Što bi značile ove riječi? Da će Antikrist umišljati da ima nadljudsku moć, jer  samo  Bogu,  vrhovnom  zakonodavcu,  pripada  ovlast davanja  prirodnih  moralnih  zakona  i  vremena. Čovjek grijeha će pokušati promijeniti sve svete institucije, temelje vjere i društva. Nije li bilo već sličnih pokušaja u prošlosti? Jakobinska  tiranija  u  Francuskoj  1792.g.  je  zabranila katolički kult,  uvela novi  kalendar u kome  su se  spomen dani svetaca zamijenili imenima biljaka i životinja.

[Odlomak iz knjige „Antikrist“ Autor: mons. A. Lemann, katedralni kanonik Liona i profesor teološkog fakulteta. Naslov izvornika: L'Anticristo, Torino 1929. , Imprimatur: can. F. Duvina, Torino 17. 1.1919.]

OVDJE dnevno.hr pročitajte masonski plan uništenja Katoličke Crkve, a izvor s kojeg je preuzeo dnevno.hr je Il piano massonico per la destruzione della Chiesa Cattolica, Teologica, La rivista della nuova vangelizzazione, br. 14, ožujak/travanj 1998., str. 22-25.
Hrvatski prijevod najprije je objavio časopis Nova tribina, Split, 1999.godine, br. 18, str. 43-46; a zatim MI, list mladih, Zagreb br. 10, 2001 god.