ponedjeljak, 13. studenoga 2017.

Zahvala poslije svete mise (za svećenike i laike VII.dio)Sveti Ivan evanđelist govori o Judi izdajniku, uzevši zalogaj odmah iziđe, a bila je noć (Iv 13,30). Ne čine li nažalost tako i pojedini svećenici, koji jedva što su sišli s Oltara i vratili se u sakristiju sa žurbom skidaju svećeničko odijelo, bacaju ga nedostojno i postupaju sa njim tako kao da se radi o svjetovnom odijelu i odmah slušaju svakoga tko želi s njima razgovarati izuzev Spasitelja koji bi imao toliko toga im za reći. Nakon toga brzo bježe iz crkve kao sužnji iz svoje tamnice noseći božanskoga Gosta u poslove i lakomislene razgovore, a zaboravljaju ga u svome srcu, kao što se zaboravlja na mrtvaca u grobu. Gdje je tu vjera? Koja žalosna sljepoća!

Sveti Ivan Zlatousti govori: "Isus Krist vam daje svoje Tijelo da ga blagujete, a od vas ne prima niti riječ zahvalnosti! Za tako veliko dobročinstvo ni malo mu se ne zahvaljujete! Zar to ne znači vrijeđati Boga i zaslužiti najgoru kaznu?" (Homil .de bapstim. Christi, in fine)

Izgovarate Dómine non sum dignus - "Gospodine nisam dostojan", a čim vam se On dao s naklonošću koja Crkvu napunja čuđenjem i udivljenjem, okrećete Mu leđa, nemate Mu što reći niti Ga što zamoliti. Zar se ne bojite da najnježniju ljubav ne preokrenete u najstrašniju srdžbu, kada na tako uvredljiv način uskraćujete pažnju koju dugujete najstrašnijem i prvom Veličanstvu?

Sveti Liguori nam govori o tome kako bi htio da barem pola ili četvrt sata provedemo poslije sv.Mise u razgovoru sa Isusom! (Komentar: Ovdje se možemo zapitati kakva je slika katolika za vrijeme mise, a također nakon mise ostaju li neko vrijeme u zahvali? Kakva je slika pastira duša? Pokazuju li primjerom da je potrebno ostati u zahvaljivanju?)

PRVI NAČIN ZAHVALJIVANJA

Bliža zahvala Isusu nakon mise je ostati promatrati Ga i slušati, razgovarati sa Njim. Čuvati sjećanje na ono što se zbilo između nas i Spasitelja, nadahnuća koja smo primili i obećanja koja smo dali.
Sveta Velika Terezija, naučiteljica Crkve kaže:"Nema vremena u kome bismo svoje duše mogli tako lako obogatiti krepostima i uzdići se do savršenstva kao u vremenu poslije svete Pričesti."

Nema za svećenika ljepšeg časa od onoga, kada svoja usta posve nesmetano može staviti na otvorenu ranu boka Kristova, da Njegovom krvlju ugasi svoju žeđ, pije dugo na tom izvoru svih milosti i svih utjeha. Povukavši se s Isusom u svetište svoga srca, ostanite što dulje možete šuteći od strahopoštovanja i udivljenja, promatrajući u sebi Kralja svemira. Nijedan način štovanja Boga ne odgovara bolje Njegovoj neizmjernoj veličini i našem ništavilu kao napuštanje svakog djelovanja, umovanja i vlastitog života u Njegovoj prisutnosti. "Gospodine, tko Ti je jednak!"

Poklon

Venite, adoremus et procidamus ante Deum - dođite, poklonimo se i prostrimo se pred Gospodinom! (Ps 94,6)

Svoj poklon sjedinite s Marijinim kad Ga je primila u svoje djevičansko krilo, s poklonima anđela, koji su sad oko vas prostrti kao oko svetohraništa, zazovite sve korove nebeske da Mu se klanjaju sa vama.

Zahvala

Zahvaljujte Mu srdačnije, što manje zaslužujete tako dragocjenu milost. Isus je potpuno Vaš. Otac vam Ga je poklonio. Sam vam se predao bez suzdržavanja i ograničenja, svoje čovječanstvo, svoje božanstvo, sve što ima i što jest.

"Ljubio me je i predao je samoga sebe za mene!" (Gal 2,20)

Htio je biti sve moje i zove nas da budemo posve Njegovi! "Blagoslovi dušo moja Gospodina i sve što je u meni neka blagoslovi sveto ime Njegovo." (Ps.CII,1)

Ljubav

Što ćete učiniti sa svojim srcem, ako ga ne dadnete Onome, koji se služi tako jakim sredstvima da ga pridobije? Ljubite! Isus Vam daje svoju ljubav dajte i Vi Njemu svoju i neka ta ljubav rasplamsava i preljeva se između vas kako bi sa njom mogli zapaliti svijet! Ne brinite se više ni za što osim da mu se dopadnete! Recite Mu zajedno sa svetim Filipom Nerijem, koji je klanjajući Mu se na oltaru govorio: "Evo moje ljubavi! Evo sve moje ljubavi!"

Recite mu sa svetim Paulinom:"Neka bogataši imaju svoja bogatstva, kraljevi svoja kraljevstva, moje bogatstvo i moje kraljevstvo to si Ti, o moj Isuse!" Pravi učinak svete Pričesti sastoji se u tome da nas nauči ljubiti čitava Spasitelja, Njegovu uzvišenu osobu, Njegovu riječ, Njegovu nauku, primjer i neizmjernu ljubav. Potrebno je željeti biti Njegova slika i svoje veselje tražiti u tome, da postanemo slični Njegovoj svetoj volji.

Molitva

Uživajte najprije u riječi Pater, Oče!

Ova riječ neka bude kao med Vašim ustima, divna glazba Vašem uhu.

Dužnost oca je da svoju djecu hrani. Otac nam daje da postanemo jedno sa Kristom! Njegova krv teče u mojim žilama, Njegovo srce kuca u našim srcima, svakog pojedinačno. Rado mislimo na to da nas ljubiš kao Otac!

Što sve ne činiš za radost svoje djece?

DRUGI NAČIN ZAHVALJIVANJA

Tri načina su slavljenja Boga:

1. Naravni red - sastoji se u tome da zazovemo sve stvorove, da hvale i slave Gospoda (prorok u psalmima poziva da zajedno sa njim slave Gospoda). Ovaj način je ograničen jer ga slavimo po stvorovima.


2. Red milosti i hipostatičko jedinstvo (združenje božanske i čovječanske naravi u Kristovoj osobi) - sjedinjujući se s Isusom slavimo Boga u Njemu, s Njime i po Njemu. Neizmjeran je sa strane božanske naravi Isusa Krista, ali ne i sa strane Njegove svete čovječnosti koja iako je najsavršenija od svih bića još uvijek je stvor pa stoga to ne odgovara veličini Boga.


3. Božanski red, NAJBITNIJI - kad se sjedinjujući s Isusom savršenom ljubavlju s Bogom uživamo u neizmjernom Njegovom biću, središtu i izvoru svake ljepote. Sam Bog Bogu se prikazuje. Najsavršeniji način. Potpuno Njega dostojno. Sve želje moga srca su sjedinjene s Božjim željama. Bogu nije potrebna Tvoja hvala niti hvala ijednog stvorenja, ali na ovom stupnju veseli se što bezbožnici sa svim svojim napadajima neće moći da sruše slavu Gospodara i nježnog Oca, nego će joj dati novi sjaj. ( U knjizi se nalazi tumačenje kako se to praktično čini)

Učinak dobro rečene Mise ja de sa raspaljuje revnost. Tad je svećenik pripravan za Boga sve pretrpjeti i ako je potrebno i život svoj završiti predan Bogu u ruke.

Sveti Augustin kaže: "Životom svojim pjevaj tako da nikad ne šutiš."