utorak, 28. studenoga 2017.

Sveta Misa – ono što vidiš i ono što se zbilja događa!


"Neka svakoga obuzme strah, neka cijeli svijet zadrhti, i neka se nebesa uzraduju, kada je Krist, Sin Boga živoga, prisutan na oltaru u rukama svećenika!" (Sveti Franjo Asiški)