petak, 24. studenoga 2017.

Promjenom nauka Kristova želi se razoriti Crkvu, ali Krist mora kraljevati po pobjedi Bezgrješnog Srca! (II.dio)Pročitajmo oporučno pismo blažene majke Marije od Isusa

Spomenuti ću samo pojedine odlomke iz prvog objavljenog dijela oporučnog pisma blažene Marije od Isusa kojoj je Gospodin dao jasnu spoznaju o vremenu u kojoj se Crkva nalazi. Blažena Marija nije imala privatnu objavu već iz okolnosti u kojima je živjela jasno joj je Gospodin dao spoznaju u vezi situacije unutar Crkve, a i izvan nje.

Blažena Marija je neprekidno radila za Kristovo kraljevstvo na zemlji. Još na barikadama, da bi osvojila svijet za Isusa – Kralja.

Njezin život završava u dobi od 43 godine života mučeničkom smrću. Ubijena je hicem iz revolvera samostanskog vrtlara, anarhiste. Dok je umirala šapćući je izgovarala riječi: "Opraštam mu za Djelo..(kraljevstvo Gospodina na zemlji)". Njezina žrtva bila je dovršena: djevica i mučenica za Isusa, za Crkvu, za Euharistiju.

Dana 22.listopada 1989., papa Ivan Pavao II., svečanom beatifikacijom u Bazilici Svetog Petra u Rimu, uzdignuo je Mariju od Isusa na čast oltara, djevicu (mučenicu), živu hostiju s Isusom – Svećenikom i Žrtvom.

Jasno piše kako je ideal sekti (masonskih) istjerati Isusa iz svijeta, čak dokinuti spomen na Njegov nauk i istrgnuti Mu duše; treba stoga sestre koje će ljubiti Isusa Krista, nasljedovati Isusa Krista i osvajati duše za Isusa Krista. To više nije napad samo protiv neke točke katoličke dogme i morala ili zabluda koja je bila usmjerena protiv određenih točaka. To je danas jedan širok spektar u cijelosti suprotan svim vjerskim dogmama, svim moralnim načelima, kao i svim temeljima vjerskog i građanskog društva. To je sveopće zlo i širi se u svim narodima svijeta, neovisno o razlikama u klimi, rasi ili upravljanju, bacajući umove u ogromnu mrežu prikrivenih laži, izrečenih zavodljivim riječima. U duhu velikog broja ljudi sve se istine umanjuju, najčudnija zastranjenja se opravdavaju, najočiglednije pogrješke uzvisuju, a najpogubnija načela se promiču i prihvaćaju."

Njezina je poruka od osobite aktualnosti danas, tako da se čini da je živjela u ovim našim vremenima tako jako kaotičnim i dramatičnim. Imala je jasnu svijest da je ovo vrijeme kojim vlada sotona, ali nad kojim Isus Krist, Spasitelj i Kralj priprema pobjedu po Žrtvi i zagovoru Presvete Majke Marije, svoje i naše Majke!

Prvi dio u cijelosti pročitajte OVDJE

Nastavljamo dalje:
Marija od Isusa piše kako je čovjeku potaknutom od sotone srce zatrovano i na taj način je postao njegovim saveznikom. Čovjek bez prestanka biva sklon pobuniti se protiv Boga te sebe samog postaviti za cilj. Ona već tad uviđa kako će se dogoditi pogrješan nauk i da će se na zemlji urediti tako da će čovjek biti središte i vrhunac umjesto Gospodina. Tako ako uzmemo i usporedimo stari katekizam i encikliku II. vatikanskog koncila Gaudium et spes točku br.12, upravo ćemo spoznati tu razliku. Ispravno je to da sve treba biti usmjereno prema Bogu kao posljednjem cilju.

O politici piše kako je ona tek krinka sektama i masoneriji te da im svi oblici vladavine odgovaraju, ako mogu njima upravljati, korumpirati ih i preko njih se kretati prema svom paklenom cilju. Sekte, (komentar:pročitajte OVDJE  o samoj jednoj od) piše blažena Marija od Isusa su čak bile uvjerene, zaboravljajući Božju intervenciju, da ih je Gospodin dao svojoj Crkvi, kako bi se jednog dana mogle dočepati papinstva te jednog od svojih posjesti na Petrovu stolicu. Revolucija bi tad uistinu postala gospodaricom svijeta, a Kraljevstvo Isusa Krista zamijenilo bi kraljevstvo sotonino. Ti zlosutni planovi bivaju neprestance izigravani nadnaravnom pomoći koju Bog daje svojoj Crkvi. (komentar: vidimo da su napadi na Kristov nauk i konfuzija sve veći. Zbrka u Crkvi je dosegla jako velike razmjere već u vrijeme Francuske revolucije. Poruka blažene Marije od Isusa je da će opstati Kristova Crkva koja se bude držala do kraja uz Njegov nauk, vjerske istine odnosno dogme Katoličke Crkve, koje su danas kako i sama blaženica piše sve više napadnute. Blažena Marija spominje i njemačke te druge biskupe, koji razdiru Crkvu i nanose neizrecivu ranu Isusovom i Gospinom Srcu.)

Upravljati duše pobijedi zla je cilj tajnih društava. Sekta nastoji ostvariti plan sotone i čovjeka, povezanih u pobuni protiv Boga. Taj pakleni plan, koji zapravo predstavlja nauku slobodnog zidarstva (masonerije) pretočen u djelo, navodna ljudska prava stavlja na mjesto Božjih prava i Božjeg zakona te radikalnim obratom poretka, čovjeka samom sebi postavlja za cilj. Riječ je, kako nadalje piše Marija od Isusa o bezbožnom sotonskom pobožanstvenju čovjeka ili čovječanstva kojeg svetogrdno postavlja na mjesto Boga. Tako pomisao na vjeru treba nestati, sve postaje ljudsko , a to znači neovisno o Božjem zakonu i svakom vrhunaravnom cilju. Pobunjeni um i krivi nauk zamjenjuju vjeru i istinu, a ideja pogrješno nazvana laičkom koju bi zapravo trebalo nazvati sotonskom, stavlja se na mjesto one vjerske. (komentar: tako je Marija od Isusa već tad spoznala da dolazi pogrješan nauk lažnog ekumenizma i vjerske slobode, a i negativnost laicizma.)

Tajna sekta napada, progoni i želi uništiti vjeru, moral, autoritet, obitelj, vlasništvo, katoličku naobrazbu, svaku poštenu vladu te stvarnu slobodu i papinstvo, piše blažena Marija. Ona želi sve uništiti kako bi se domogla onog što naziva prirodnim stanjem odnosno anarhije, divljaštva i barbarstva. Nema više klanjanja osim samom sebi, nema više dužnosti, osim zadovoljavanja, svim sredstvima najstravičnijih nagona.

Svoje sljedbenike ubacuje u državna tijela, kako bi tajnim i podmuklim sredstvima, suzbila sve što se protivi njenim ciljevima. (Komentar: OVDJE imate kratko o knjizi utemeljenoj u stvarnosti, stvarnom događaju kako se masonerija infiltrirala u Crkvu. Čini mi se da je knjiga gotovo rasprodana pa koga zanima neka požuri do Verbuma) .

Nažalost, svemu tome mi smo tužni svjedoci. Marija, još tad za vrijeme Francuske revolucije piše pitamo se čemu taj grabež za državom Svete stolice, zatočeništvo Vrhovnom Svećeniku, nepoštivanje prebivališta posvećenih osoba (komentar: jedan od primjera možete vidjeti i OVDJE )?

Što su Ti svetogrdni napadi na katolička svetišta, škole bez Boga, bolnice bez svećenika, zakoni koji razbijaju obitelj, uklanjanje raspela po našim grobljima (komentar: i javnim ustanovama), mržnja prema Bogu koja se utiskuje u nevine duše male djece, neograničena sloboda koja dopušta najizopačenijim tiskovnim izdanjima, nezaustavljivo širenje prevratničkih i sramotnih nauka, to kršenje najsvetijih prava?

Što je to, ako li ne bjelodano ostvarenje, doktrina prihvaćenih i odavno izrađenih planova na tajnim slobodnozidarskim sastancima, označeni kao razornih za moral od Vrhovnih Svećenika?

Trebamo li očajavati zbog svega toga? Nikada! Isus Krist je pobijedio sotonu i svijet! Isusu Kristu pripada sva vlast! Na Ime Isusovo mora se prignuti svako koljeno, čak i podzemnika!

Svo djelovanje Revolucije i tajnih sekti sotonsko je: sve je u njemu prijevara, kobni slijed zabluda, slijepih stremljenja prema uništenju, popraćeno radikalnom nesposobnošću izgraditi štogod trajno, makar i za privremenu dobrobit naroda. Njihove zamisli, piše blažena Marija od Isusa, nose znak zvijeri. Odjek je to pobune palog anđela koji nastoji za sobom povući čovjeka kojega je Bog toliko ljubio. No, tko je kao Bog? Konačna pobjeda ne pripada onima koji nose znak zvijeri, već nama: koji na čelima nosimo ime Isusa Krista i Njegovu Ljubav u našim srcima!

Sotonini napori postaju sve bjesomučniji i sve više puni očaja, zaključuje na kraju prvog dijela svoga pisma bl.Marija, a svetost pravednika sve veća.

(komentar: Sve riječi su prepisane osim komentara. Radi opširnosti teksta nije moguće uzeti cijeli tekst, ali barem srž i vjerujem da ćemo dalje nastaviti pisati o ovoj kako ju je papa Ivan Pavao II proglasio: "neustrašivim svjedokom, čistom žrtvom s Isusom u pobjedi sotone i njegovih saveznika. Poput djevica i mučenica prvih kršćanskih pokoljenja i sljedećih generacija" blaženici, utemeljiteljici reda Kćeri Srca Isusova. Na blogu postoji još više tekstova o njoj, a u knjižnici su i dvije knjige.

Možete ih naći OVDJE i OVDJE ili pogledati kratki videozapis OVDJE )

Mi smo rod Marije, kojoj je sam Bog navijestio trajno neprijateljstvo s rodom sotoninim i kojoj je po Isusu Kristu darovao pobjedu, ali ne poštedjevši nas truda, niti nas lišavajući časti i zasluga borbe. Uzdajmo se, stoga! Imajmo povjerenja i neustrašivo djelujmo! To su riječi herojske utemeljiteljice Reda Kćeri Srca Isusova, blažene Marije od Isusa.

Njezino geslo koje nasljeduju Kćeri Srca Isusova: "Vitam et sanguinem pro Christo hostro Rege!"
"Oportet Illum regnare!"
"Život i krv za našeg Kralja. Krist treba kraljevati!"

(Uzeto iz molitvenika bl.Marije od Isusa možete ga naći i OVDJE)
Imprimatur Biskupijskog ordinarijata u Sisku, br.186/2017 od 5.svibnja 2017.
Grb Reda Kćeri Srca Isusova