srijeda, 8. studenoga 2017.

Izjave sabora i svetaca (za svećenike i laike III.dio)


Tridentski sabor izjavljuje da je tradicionalna latinska Misa - žrtva ista koja se prinosi na oltaru i ona na križu, na Kalvariji. Njezina vrijednost je neizmjerna, njezin učinak svemoćan, ta Misa srdžbu Božju može ublažiti. (komentar: na Tridentskom saboru Misa je kodificirana, a to znači da od tad pa za svu vječnost ništa i nitko ne može tu Misu više ukinuti. Nikad nije niti bila ukinuta osim što ju sva paklena zloba jer ne podnosi sveto želi zatrti, samo kad bi mogla.)

Sveti Lovro Just navodi opće učinke svete žrtve:
-grješnik se miri s Bogom, a pravednik biva još pravedniji
-anđeli se vesele
-gomilaju se zasluge
-zločini se opraštaju, a kreposti se množe, mane se brišu
-đavolske se zamke svladavaju, bolesni ozdravljaju, pali se dižu, slabi se oporavljaju
-umrli se vjernici oslobađaju

Svećenici kad prinose žrtvu imaju poseban, neizmjeran dio na njezinim plodovima. O kako je to čudnovato! Svećenik je poslan od Boga samoga!

Kad sveti Pavao govori svećenicima:"Zato su među vama mnogi nejaki i nemoćni, i spavaju mnogi." (Kor 11,30) on govori duši onoga svećenika čija je duša prazna, a duša svećenika kome je duša prazna postaje i dom Gospodnji prazan jer se uspavao i jer nema što za ponuditi već sebe samoga, a to je ispraznost nad ispraznostima jer čovjek je slab i uspavan kad nije na Božjem Izvoru. On se također poziva na proroka Hagaja:"Sijete mnogo, malo dovozite; jedete, a niste siti; pijete, a napojit`se ne možete; odijevate se, a nije vam toplo. Poslenik zarađuje plaću, a stavlja je u prodrt tobolac! Nadaste se obilju, a gle, malo je; što dovezete kući, ja otpuhnem. A zašto?" – riječ je Jahve nad Vojskama. "Zato što je Dom moj razvaljen, dok se svaki od vas brine za dom svoj"(Hag 1,6-9) i dodaje sveti Pavao da svećenici sprječavaju Božji plan ljubavi sa narodom. (sv.Bonaventura tako tumači riječi velikog apostola)

Kardinal Bona:"Vrlo je poznato da se Bog tako daruje duši kako se ona na njegov dolazak priprema."

Sveti Krizostom:"Mi hoćemo da svetkujemo tajne, koje nebeski duhovi jedva se usuđuju promatrati." Anđeli gledaju odozgo na te, cijelo nebo pazi; žrtva počinje.

(nastavlja se...)