petak, 3. ožujka 2017.

Imati jedno boravište – Ranu Njegova Srca u Svetohraništu!
"Imati samo jednu ljubav – Isusa! Jednu želju – svidjeti se Njemu i samo Njemu!
Jedan posao – učiniti da Ga ljube!
Jedno boravište – Ranu Njegova Srca u Svetohraništu!
Ne postavljati više granice ljubavi!
Ne uzdati se u sebe i sve očekivati od Njega!"

Izvor: Misli, Bl.Marija od Isusa Deliul - Martiny