srijeda, 1. ožujka 2017.

Božja Riječ nas poziva i kroz ova vrhunska djela:"Obratite se i vjerujte Evanđelju!"

            Evanđelja i Djela Apostolska                                              Evanđelja i Poslanice

Dobar prijevod nije samo tehničko prenošenje iz jednoga jezika u drugi nego uistinu zahtijeva puno više nego što to na prvi pogled može izgledati. Ne prenose se samo riječi nego je u pitanju određena poruka. Prevoditelj mora ući u svijet te poruke i iz nje prevoditi određeni tekst. Potrebna je određena bliskost prevoditelja i teksta. Nužno je da prevoditelj posjeduje širinu izobrazbe i odlično poznavanje područja s kojega prevodi određeni tekst.

Osim odličnog znanja originalnih jezika, te materinskog jezika, nužno je poznavanje kulture u kojoj je Sveto pismo nastajalo, povijesnih prilika na koje se pojedini svetopisamski događaji odnose, religioznih pojmova u koje bi se poruka morala pretočiti, ali je nadasve važno uvažavati i teološki kontekst u kojem se pojedini događaj opisuje.

Franjo Zagoda preveo je tekst što točnije prema izvorniku, odnosno prema Vulgati – najboljem latinskom prijevodu Svetog pisma. Većinu razlika koje ima Vulgata, Zagoda je stavio u zaporku u sam tekst ili u bilješke.

Dva Sveta Pisma Novog Zavjeta (Imprimatur, 24.Februarii 1938) koja je na hrvatski jezik preveo sveučilišni profesor Franjo Zagoda dostupna su u digitaliziranom pdf-obliku u knjižnicici bloga "On treba kraljevati": http://ontrebakraljevati.blogspot.hr
 
 


Dr. Ivan Evanđelist Šarić doktorirao je biblijske discipline na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. 

Na prevođenje Svetog Pisma potaknuo ga je svete uspomene biskup, dr. Josip Lang.

Prijevod je neposredno iz Vulgate, odnosno latinskog prijevoda Svetog pisma što ga je učinio sv. Jeronim po nalogu pape Damasa. Nadbiskup Šarić je radio tri godine na izradi Svetog pisma Staroga i Novoga zavjeta. Tiskan je u Sarajevu u tri sveska: I. Stari zavjet: Povijesne knjige (siječanj 1941.); II. Stari zavjet: Poučne knjige i Proročke knjige (siječanj 1942.); III. Novi zavjet (prosinac 1942.)

Komunističke vlasti su u proljeće 1945. godine zaplijenile Šarićevu osobnu knjižnicu te spalile njegove osobne spise. Dr. Šarić mora u izbjeglištvo te je od 1948. do svoje smrti 1960. boravio u jednoj crkvenoj ustanovi u Madridu.Tamo mu je ulogu tajnika obnašao dr. Luka Brajnović, također emigrant. Smatrao je potrebnim prirediti novo izdanje Šarićeva prijevoda Svetog pisma za Hrvate izvan domovine te je za to dobio pristanak dr. Ivana Šarića. O nastanku prvog prijevoda zna iz ondašnjih recenzija bibličara Albina Škrinjara iz Sarajeva, Petra Vlašića iz Dubrovnika, Rudolfa Schütza iz Đakova te Janka Oberškog i Franje Zagode iz Zagreba.
 
Osim ovog preinačenog hrvatskog izdanja Šarićeva Svetog pisma iz 2010. godine (koji sadrži
1 375 stranica), Šarićevo izdanje Svetog pisma 1998. doživljava još jednu potpuno nekatoličku obradu (2 301 stranicu, ali nedostaju knjige). George Đuro Martinjak, koji živi u Kanadi gdje kroz organizaciju Croatian-Bosnian Bible Outreach Ministry samostalno djeluje neovisno o bilo kojoj hrvatskoj protestantskoj crkvi, objavio je svoju reviziju Šarićeva Svetog pisma i tiskao ju je bez deuterokanonskih knjiga (Tobija, Judita, 1. i 2. knjiga o Makabejcima, Knjiga Sirahova i Knjiga Mudrosti, te dijelovi Knjige Baruhove, Danielove, Esterine i Jeremijino pismo.) Nedostaju i fusnote.


Nakon reakcije sarajevskoga Nadbiskupskog ordinarijata zbog kršenja autorskih prava, revidirano je izdanje Šarićeve Biblije uglavnom povučeno iz distribucije – no, nabavke preko interneta još su i danas moguće. Martinjakova su protestantska izdanja Šarićevog Svetog pisma također dostupna u tzv. on-line verzijama na internetu. Martinjakov izbor Šarićeva prijevoda Svetog pisma vjerojatno je činjenica, da je Martinjak smatrao, da se radi o tzv. public domain vlasništvu, neznajući pri tome odredbe Zakona o autorskim pravima koje dopuštaju slobodne pretiske izdanja starijih od 50 godina, ali ne i redaktorske intervencije na tekstu bez odobrenja stvarnih nositelja autorskih prava. Martinjak svakako nije bio upoznan ni s činjenicom postojanja revidiranog Šarićevog madridskog izdanja Svetog pisma iz 1960. godine. Ovo je razvidno iz zapisa na njegovim web-stranicama, gdje se eksplicitno nudila Šarićeva Biblija s opisom "Biblija: preveo Ivan Šarić Nadbiskup Vrhbosanski, Sarajevo 1942, revidirano godine 1998", te s adresama za kontakt u SAD, Kanadi i Republici Hrvatskoj, a vidljivo je i u samom postupku njegove revizije.

Autentično i nepreinačeno prvo izdanje Šarićeva Svetog pisma u tri svezka, više od 2 200 stranica, (imprimatur, Decembris 1942), kupljeno u antikvarijatu, dostupno je u digitaliziranom obliku u knjižnici  bloga "On treba kraljevati". Svaki je svezak dostupan pojedinačno u pdf-obliku. http://ontrebakraljevati.blogspot.hr