utorak, 19. rujna 2017.

Kardinal Müller: „U liturgiji odlučuje se sudbina Crkve“


10 godina motuproprija Summorum Pontificum: konferencija u Rimu. „Sudbina Crkve odlučuje se u liturgiji“, rekao je kardinal Gerhard Müller.

U liturgiji odlučuje se sudbina Crkve.“

Liturgija je 'nezabludiva' i nadvisuje osobna mišljenja teologa, biskupa i papa jer izriče objektivnu vjeru Crkve.“

Urušavanje liturgije dovelo je do urušavanja Crkve.“

Kardinal Gerhard Müller kojega papa Franjo 30. lipnja nije potvrdio u službi pročelnika Kongregacije za nauk vjere, na svojemu predavanju tijekom konferencije 'Motuproprij Summorum pontificum Benedikta XVI.: nova mladost za Crkvu' koji je održan u Rimu u nazočnosti kardinala Raymonda Burkea i Roberta Saraha prigodom desete obljetnice stupanja na snagu ovoga motuproprija.