utorak, 26. rujna 2017.

POTPIŠI I TI


Obavijest o potpisivanju peticije podrške za „Correctio filialis“

Correctio filialis de haeresibus propagatis pokrenulo je sedamdesetak učenjaka laika i klerika (od početnih pedeset, pridošli su novi). Dokument Correctio nije otvoren svima: potpisi se prihvaćaju samo ako je riječ o uglednicima čiji status u hijerarhiji ili u akademskome životu u katoličkome svijetu nosi težinu.

Steve Skojec  sada je pokrenuo jednu drugu peticiju, peticiju podrške koju svatko može potpisati.

I mi vjerujemo da moramo zaštititi svoju braću katolike, kao i one koji su izvan Crkve kojima se ne smije oduzeti ključ spoznaje i da moramo pomoći da se unaprijed onemogući širenje učenja koja teže za profanacijom svih sakramenata i za rušenjem Božjega zakona“.

Na dolje navedenoj adresi možete potpisati peticiju podrške ukoru Correctio filialis de haeresibus propagatis. Za svaki potpis šalje se po jedan mail u Vatikan. Pokretač Steve Skojec nada se da će preplaviti pretinac vatikanske elektroničke pošte. U trenutku kada pišemo, za manje od dva dana, prikupljeno je više od 7 800 potpisa.
Ova je inicijativa djelotvorna i s medijskoga stajališta (možda najbolja) jer daje do znanja koliko je potpisnika i dakle kolika je podrška „puka“ za Correctio.