petak, 22. rujna 2017.

Sveti p. Pio (relikvija i njegove posljednje upute nama za život)Sveti pater Pio: "Želio bih imati tako snažan glas da bih pozivao grešnike cijelog svijeta ljubiti našu dragu Gospu."

U predvečerje njegove smrti nekoliko subraće zamolilo je p. Pia da im kaže nešto bitno što bi im ostalo za život. Pater im je odgovorio: "Ljubite našu dragu Gospu i potičite druge da je ljube. Uvijek molite svetu krunicu!"

Pater Pio je krunicu nazivao: "moje oružje, moj mač..."

Umro je s krunicom u rukama. Njegovi dani su bili posve prožeti molitvom svete krunice. Trajno ju je razmatrao i suobličavao se Kristovim otajstvima u duhovnom jedinstvu s Djevicom Marijom. Vrhunac tog razmatranja bio je u slavljenju svete misne žrtve. U njoj se on potpuno sjedinjavao s Raspetim i Uskrslim Gospodinom.Nekoliko izjava p. Pia:

"Tješit ćemo se tim da smo sve više pritisnuti žalostima. Zahvaliti ćemo Božjem milosrđu što nam sve više daje sudjelovati u patnjama i smrti našeg Učitelja. Dokle god se za nas ne može reći: ovaj katolik je drugi Krist, nećemo se zaustavljati na putu prema Kalvariji. Podsjetimo se, dok trpimo žalosni pod napadima sotone, nakon Kalvarije dolazi Tabor, i time se ne prepustimo njegovim došaptavanjima."

"Zapamti, sotona ima samo jedna vrata kojima ulazi u dušu: slobodnu volju čovjeka. Ima i skrivenih, tajnih vrata. Napasti, obeshrabrenja i nemir su ponude od neprijatelja. Zapamti, ako sotona čini buku to je znak da je još vani, a ne unutra. Ono što nas treba plašiti je njegov mir i suglasnost s ljudskom dušom."

"Ne boj se, Isus je daleko moćniji od cijelog pakla."


"Ostani u čamcu u koji Te je Gospodin stavio, i pusti neka oluja dođe. Nećeš nastradati. Čini Ti se da Isus spava, ali pusti neka tako bude. Zar ne znaš da ako On spava, Njegovo Srce budno bdije nad Tobom?"

"Ne budi zabrinut. Isus će se za sve pobrinuti. Budi pun povjerenja u Isusa i nebesku Majku i sve će završiti kako treba."

Izvor: Otac Pio proziran Bogom iz pisama- duhovni obris oca Pia
Papa Benedikt XVI., Homilija u San Giovanni Rotondu, 21. lipnja 2009.