utorak, 10. listopada 2017.

Fatimska poruka: Deset najčešćih pitanja o Fatimi1. ŠTO JE FATIMSKA PORUKA?

Fatimska poruka sastoji se od točnog broja viđenja, zahtijeva, opomena i obećanja glede vjere i svijeta koje je Blažena Djevica prenijela trima malenim pastirima-Luciji, Jacinti i Franji – u nizu ukazanja koja su se dogodila u Fatimi, Portugalu od svibnja do listopada 1917.
               
                               
 2. ZAŠTO BIH MORAO VJEROVATI U FATIMSKU PORUKU?

Moraš vjerovati u Fatimsku poruku jer:

1. Ju je potvrdilo čudo bez premca koje se javno dogodilo, Čudo sunca koje se dogodilo u trenutku koji je Lucija točno nagovijestila. Više od 70.000 ljudi, uključujući i masone, komuniste i ateiste vidjeli su kako se sunce vrti na nebu suprotno svakom kozmičkom zakonu, kako isijava zrake u bojama i spušta se na zemlju. Događaj su prenijele novine iz cijeloga svijeta, uključujući i New York Times.


2. Svi pape, otkada se dogodilo čudo, priznavali su da je poruka autentična. Mnogi pape, među njima Pavao VI., Ivan Pavao I. i Ivan Pavao II. osobno su se uputili u Fatimu. Ovaj posljednji rekao je 1982. godine u Fatimi da „Fatimska poruka Crkvi nameće obvezu“.

3. Bog je učinio mnoga druga čudesa koja potvrđuju Fatimsku poruku koja potječe od Njega samoga, ne samo u trenutku Čuda sunca, 13. listopada 1917., nego i tijekom godina sve do današnjih dana dogodila su se čuda obraćenja i ozdravljenja koje znanost ne može objasniti naravnim sredstvima.

4. Fatimska poruka točno je predvidjela svjetska događanja što dokazuje da je istinito proročanstvo.
  3. ŠTO JE PROROKOVALA FATIMSKA PORUKA?

  Godine 1917. Fatimska je poruka točno prorokovala sve sljedeće događaje koji su se dogodili jedni iza drugih:
  1. Kraj I. svjetskog rata;
  1. Pojavu Rusije kao svjetske sile koja će “proširiti svoje zablude (uključujući i komunizam) po svem svijetu…izazivajući ratove i progone Crkve”;
  1. Izbor pape koji će se zvati Pio XI.;
  1. Izbijanje jednog drugog svjetskog rata nakon čudnoga svjetla na večernjem nebu.


  Fatimska je poruka osim toga prorekla da , ako se zahtjevi Blažene Djevice ne budu poštovali, mnoge će duše propasti, “Sveti će Otac mnogo trpjeti”, bit će drugih ratova i progona Crkve i “različiti narodi bit će uništeni”. Uništenje naroda koje je prorečeno u Fatimi još se nije dogodilo, ali se mnogi pribojavaju da bi se to ubrzo moglo dogoditi uzevši u obzir da se nemoral i iskvarenost stalno povećavaju.

  4. ŠTO ZAHTIJEVA FATIMSKA PORUKA?

  U Fatimi je Blažena Djevica rekla da Bog želi u svijetu ustanoviti pobožnost Bezgrješnom Srcu Marijinu. Gospa je Rekla da će mnoge duše biti spašene od pakla i da će se izbjeći uništenje naroda ako se pravodobno uspostavi pobožnost Njezinu Bezgrješnom Srcu na ovaj način:
  1. Posvetom Rusije Bezgrješnom Srcu Marijinu koju će izvršiti Papa skupa s biskupima svijeta u jednom javnom svečanom obredu i
  2. Praksom primanja svete Pričesti (i drugim posebnim pobožnostima koje traju oko pola sata) kao zadovoljštinu za grijehe počinjene protiv Blažene Djevice Marije, na prve subote pet mjeseci uzastopce – praksa koju katolici poznaju kao pobožnost „Pet prvih subota“.
  5. JESU LI ZADOVOLJENI OVI ZAHTJEVI MAJKE BOŽJE FATIMSKE?

  Ne, nisu potpuno. Jedan određeni broj vjernika vrši pobožnost „Prve subote“, ali Rusija još nije posvećena Bezgrješnom Srcu Marijinu svečanim javnim obredom koji predvodi Papa skupa s katoličkim biskupima cijeloga svijeta.

  Godine 1982. pitali su posljednju preživjelu od troje Fatimskih vidjelaca, Luciju koja je bila klauzurna sestra u Coimbri u Portugalu, je li pokušaj posvete Ivana Pavla II. bio dostatan. Ona je odgovorila da to nije bilo dostatno jer se nije spomenula Rusija i u tome nisu sudjelovali svi biskupi svijeta. Na isti način tijekom drugog pokušaja posvete koja je izvršena 1984. nije se spominjala Rusija niti su sudjelovali svi biskupi; sestra Lucija rekla je neposredno nakon toga da ova posveta nije udovoljila Gospinim zahtjevima.

  6. KOJE UPOZORENJE ŠALJE FATIMSKA PORUKA?

  Upozorenje da će, ako se zahtjevi Majke Božje Fatimske o posveti Rusije i pobožnosti prvih subota ne izvrše, Crkva biti progonjena, izbit će još veći ratovi, Sveti će Otac mnogo trpjeti i razni narodi bit će uništeni; mnoge će narode zasužnjiti ruski borbeni ateisti. A navlastito, mnoge će duše propasti.

  7. ŠTO OBEĆAVA FATIMSKA PORUKA?

  Fatimska poruka obećava da, ako se udovolji zahtjevima Majke Božje Fatimske, “Moje Bezgrješno Srce će pobijediti, Sveti Otac će mi posvetiti Rusiju koja će se obratiti i čovječanstvu će biti darovano vrijeme mira“.

  8. JE LI ISTINA DA JE POSVETA RUSIJE IZVRŠENA 1984.GODINE, DA “PAD KOMUNIZMA” DOKAZUJE DA JE POSVETA BILA DJELOTVORNA I DA SE RUSIJA SADA OBRAĆA?

  Ne, nije istina. Znamo da nije istina jer:
  1. Dana 25. svibnja 1984., nakon posvete svijeta, papa Ivan Pavao II. rekao je dva puta da zahtjev Majke Božje Fatimske – o posveti Rusije – nije bio prihvaćen.
  2. Odmah po pokušaju posvete 1984. godine na kojoj nisu sudjelovali svi biskupi svijeta i kada se nije spominjala Rusija, sestra Lucija rekla je da to nije bilo dostatno jer nije udovoljavalo posebnim zahtjevima koje je tražila Majka Božja.
  3. Od 1984. moralno i duhovno stanje svijeta očigledno se pogoršalo: posljednjih 14 godina bilo je 600 milijuna pobačaja i izbijali su ratovi po cijelome svijetu. Eutanazija i homoseksualnost su „legalizirani“. U samoj Rusiji prihvaćen je zakon koji diskriminira Katoličku Crkvu u korist islama, budizma, judaizma i pravoslavnih konfesija koje su pod komunistima nasilno zauzeli katoličke župe. Dakle, jasno je da se Rusija nije obratila na katoličku vjeru kako je Gospa Fatimska obećala i što bi se dogodilo da je izvršen njezin zahtjev.
  4. U Rusiji, u posljednjim godinama bilo je vrlo malo obraćenja na katoličanstvo. Danas u cijeloj Rusiji ima samo nekoliko stotina tisuća katolika – mnogo manje od 1% ruskog stanovništva. Za usporedbu, nakon ukazanja Majke Božje u Guadalupeu koje se dogodilo u Meksiku u XVI. stoljeću, u devet sljedećih godina više od 7 milijuna Meksikanaca obratilo se s poganstva na katoličku vjeru i Meksiko je postao katolička zemlja.

  9. ZAŠTO JE FATIMSKA PORUKA VAŽNA ZA MENE I ZA MOJU OBITELJ?

  Fatimska poruka važna je za tebe i za tvoju obitelj jer uključuje spasenje duša, mir u svijetu, međutim, ako se zahtjevi Majke Božje Fatimske ne izvrše, posljedica će biti uništenje narodā i sužanjstvo cijeloga čovječanstva.

  10. NO ZAR FATIMSKA PORUKA NIJE SAMO PRIVATNA OBJAVA U KOJU NIJEDAN KATOLIK NIJE DUŽAN VJEROVATI?

  Ne, nije samo privatna objava. To je javna proročka objava koju je učinila Djevica Marija, Majka Božja. To se ne treba pobrkati s „Objavom“ ili, kako se još naziva, s pokladom vjere, koja završava smrću posljednjeg apostola. Ali jedna javna proročka objava ne smije se prezirati. Proroštvo Blažene Djevice potvrdilo je javno čudo i priznao ju je cijeli niz papa. Osim toga, njezina proroštva su se ostvarila.

  Tako, dok se vjerovanje u Fatimsku poruku ne može strogo zahtijevati od katolika kao da je članak vjere, bilo bi vrlo glupo zanemariti nebesku poruku koja je toliko bjelodano autentična. Kako je poučavao sveti Pavao: „Proroštava ne prezirite. Sve provjeravajte: dobro zadržite“ (1 Sol 5,20-21). Dokazano je da je Fatimsko proroštvo dostojno da se u nj vjeruje. Ne smijemo ga prezirati, nego se, štoviše, držati strogo onoga što nam je draga Gospa rekla u Fatimi.