ponedjeljak, 2. listopada 2017.

Iznimna važnost i hitnost posvete Rusije Bezgrješnom Srcu Marijinu: Zašto mir u svijetu o tome ovisi?Gospin plan za postizanje mira

Jedna od glavnih tema Fatimske poruke jest postizanje mira u cijelome svijetu. U Fatimi je Majka Božja svijetu dala potrebne uvjete za mir u svijetu. Oni se sastoje u proširenoj praksi pobožnosti Prvih pet subota kao naknada (zadovoljština) za uvrede Bezgrješnom Srcu Marijinu i u posveti Rusije Bezgrješnom Srcu, koju će obaviti Papa skupa sa svim katoličkim biskupima.

Gospa je rekla trima malenim Fatimskim pastirima: „Ako se izvrše moji zahtjevi, moje će Bezgrješno Srce pobijediti, Sveti Otac posvetit će mi Rusiju koja će se obratiti i čovječanstvu će biti darovano vrijeme mira. Inače će Rusija proširiti svoje zablude po cijelome svijetu, izazivajući ratove i progone Crkve. Dobri će biti mučeni, Sveti će Otac mnogo trpjeti, a mnogi će narodi biti uništeni.“

Sestra Lucija o kazni
Sestru Luciju, posljednju Fatimsku vidjelicu, intervjuirao je profesor William Thomas Walsh 1946. godine glede proširenja zabluda Rusije: 'To znači, po Vašemu mišljenju da će bilo koju naciju, bez izuzetka, komunizam osvojiti?'

'Da.'odgovori sestra Lucija1 (Vidi Izjava sestre Lucije profesoru Walshu  )

„A to znači i Sjedinjene Američke Države?“ Upita profesor Walsh.

Sestra Lucija odgovori:“ Da.“ (Svjedočanstvo oca Manuela Roche, prevoditelja profesora Walsha).

Godine 1967. ona reče ocu Augustinu Fuentesu:

„Presveta Djevica puno puta rekla je mojim rođacima Franji i Jacinti i meni, da će mnoge nacije nestati s lica zemlje. Ona je rekla da će Rusija biti oruđem koje je Nebo odabralo za kažnjavanje cijelog svijeta ako prije ne postignemo obraćenje tog jadnog naroda...“ (Vidi Intervju oca Fuentesa sa sestrom Lucijom 1957.godine)

Očito je da će, ili Rusija biti na vrijeme posvećena kako su to zahtijevali naš Gospodin i time će biti mir, ili ćemo vidjeti ispunjenje svih strašnih kazni koje nam je Gospa predskazala: ratove, gladi, progone Crkve i Svetoga Oca, uništenje mnogih naroda i ropstvo onih naroda koji ne budu uništeni. Samo obraćenje Rusije može ukloniti kazne koje nas i danas pogađaju i unaprijed spriječiti one koje nas očekuju u budućnosti. Sestra Lucija upozorila nas je da će Bog upotrijebiti Rusiju za kažnjavanje cijeloga svijeta, „ako prije ne postignemo obraćenje tog jadnog naroda.“ Trebamo obraćenje Rusije, no Gospodin je odlučio da će se to obraćenje ostvariti samo preko jednog jedinog djela: svečane posvete Rusije Bezgrješnom Srcu Marijinu. Kraj kazni i mir u svijetu stoga ovise o tom činu.

Mir ili kazna

U Fatimi, govoreći o Sebi Samoj pod nazivom Gospa od Ružarija, naša Gospa nam je rekla: „Samo nas Ona može spasiti“. Nijedna vlada ni institucija nije imala uspjeha u stvaranju bilo kakvog trajnoga mira za naš toliko izmučeni svijet. To stoga što je Gospodin odlučio da će mir doći samo našom poslušnošću jednostavnim, ali dubokim zahtjevima koje nam je ona dala u Fatimi te da će Gospa donijeti istinski mir čovječanstvu.

Sestra Lucija pitala je našega Gospodina zašto On ne želi obratiti Rusiju bez posvete koju Papa treba obaviti. On odgovori da želi da cijela Crkva prizna to čudo kao pobjedu Srca Marijina; nakon čega bi kao učinak pobjede Njegova Crkva javno odavala počast Bezgrješnome Srcu, stavljajući je uz pobožnost kojom se časti Njegovo Presveto Srce.

Mir koji je Gospa obećala jest onaj koji je Izaija prorokovao u Svetome pismu: „Dogodit će se na kraju dana: Gora Doma Gospodnjega bit će postavljena vrh svih gora, uzvišena iznad svih bregova. K njoj će se stjecati svi narodi, nagrnut će mnoga plemena i reći: "Hajde, uziđimo na Goru Gospodnju, pođimo u Dom Boga Jakovljeva! On će nas naučiti svojim putovima, hodit ćemo stazama njegovim. Jer će iz Siona Zakon doći, iz Jeruzalema riječ Gospodnja." ... oni će mačeve prekovati u plugove, a koplja u srpove. Neće više narod dizat' mača protiv naroda nit' se više učit' ratovanju.“ (Izaija 2,2-4; usp. Mih 4,1-3). Ovo je prorokovano prije više od 2500 godina i ispunit će se kada Bezgrješno Srce bude pobijedilo i kraljevalo.

Možemo mi sami prosuditi jesu li mačevi prekovani u plugove. Samo 2000. godine Sjedinjene Američke Države izvezle su 798 milijardi dolara oružja zemljama u Trećem svijetu. To su novci koji su se mogli potrošiti za lijekove, postrojenja za desalinizaciju vode te za hranu i poljoprivredne alate. Kada budemo imali mir koji će Gospa donijeti preko pobjede Svojeg Bezgrješnog Srca korist ćemo svoje resurse za pomaganje ljudima umjesto da im nanosimo zlo.

Mir i obraćenje

Kako pojašnjava sveti Augustin, mir je spokoj reda. Budući da je Gospodin Stvoritelj ljudi, iz toga slijedi da će čovječanstvo imati mir samo kada se podloži društvenom uređenju koje je osmislio Stvoritelj. Kako bi se postigao istinski i trajni mir među ljudima, čovjek mora voditi pobožan i pravedan život, u skladu s prirodom koju mu je Bog darovao. Mir koji je Gospa prorekla „ne će se sastojati samo u činima vanjske i formalne uljudnosti, nego će biti mir koji će prodirati u ljudske duše i koji će ujediniti, ozdraviti i ponovno otvoriti njihova srca međusobnoj naklonosti koja je izvor bratske ljubavi. Kristov mir jedini je mir koji odgovara ovome opisu“ (Papa Pio XI, Ubi Arcano Dei Consilio). „On je mir naš“, reče sveti Pavao (Ef 2,14).

Mir koji će proisteći iz posvete Rusije ne će biti samo izostanak ratova. Bit će to mir koji izvire iz kraljevanja Isusa Krista među ljudima, obiteljima i društvima: „Sve i u svima – Krist“ (Kol 3,11). Kristovo društveno kraljevanje svi će priznati i živjeti.

Izvor: fatima.it

Članak je preveden i ponovno objavljen s dozvolom Fatima Centra – www.fatima.org