petak, 7. srpnja 2017.

Rana Srca Isusova – izvor Krvi Kristove


Zločinstvo ljudi i društva idu do ludila, sve odjekuje od bogohulnosti i bezbožnosti. Boga se okrutno vrijeđa i htjelo bi se izbrisati spomen njegova svetoga imena. Sve prizivlje prasak božanskih kazni. Srce Isusovo u agoniji želi da Ga štujemo i da se Krvlju Njegove rane plaća trijumf Crkve. Samo Njegova Krv nam može biti zaštita u ovim burnim danima kao što je jaganjčeva krv bila zaštita od mača Anđela zatornika na vratima Izraelaca. Sretniji od njih, mi imamo Predragocjenu Krv Jaganjca bez mane, Isusa Krista, našega Gospodina. Stvarnost umjesto pralika. Treba u ovim vremenima s njom prekriti naše kuće, naša srca i naše duše. Tko bi odbio ovlažiti svoje usne Kaležom nutarnjih boli Srca Isusova!

To je Srce koje je toliko ljubilo, to je također Srce koje je toliko trpjelo! Ako se ljubav plaća ljubavlju, ljubav trpljenja plaća se prikazanjem i žrtvom. Treba biti žarko revan u naknađivanju i pomiješati svoje male žrtve s božanskom Krvlju našega Gospodina Isusa Krista koji se bez prestanka prinosi nebeskom Ocu.

Svaka odbijena milost je kaplja Isusove Krvi pogažena nogama. To je preziranje Njegove ljubavi.

U sjedinjenju sa Srcem Isusovim, brojimo na križu srca: agonije, tjeskobe, nutarnja klonuća, napuštenosti koje su tvorile trajno mučeništvo Božjega Srca. Njegovo božansko Srce je divna dopuna našoj nemoći.

Neka dođe kraljevstvo Srca Isusova, neka dođe savršeno kraljevstvo ljubavi! A dok ga iščekujemo, neka ljubav obilježi, izabere, prinese svoje žrtve.

Bacimo naše bijede kao slamu u žarko ognjište Njegova Srca pod skrušenom i valjanom svetom Ispovijedi, a zatim uzmimo osjećaje, želje, nakane Presvetog Srca, kako bismo od njih učinili naše osjećaje, naše želje, naše nakane.

Potrebno je moliti i žrtvovati se bez pridržaja čuvajući najponiznije i najpotpunije pouzdanje jer Njegovo milosrđe i Njegova sućut su jednaki opsegu Njegove nježnosti i Njegove ljubavi. To Presveto Srce ne prezire i ne odbacuje svoju posinjenju djecu.

Živimo za jednu želju, a to je da Isusovo Presveto Srce bude poznato, ljubljeno i slavljeno kao Kralj srdaca kako bi On trijumfirao, a mi bili poništeni za Njega!

U ovom mjesecu Predragocjene Krvi usuđujem se preporučiti vam da bez prestanka držite prema Nebu uzdignut predragocjeni prinos Krvi Isusove, osobito Krvi i Vode Njegova Srca, taj uzvišeni dar koji iz krila Oca Nebeskoga grabi najtajnija blaga milosti.

Neka sve u nama i oko nas, djela našega života, osjećaji naših srdaca, naša trpljenja, naše žrtve i naša smrt, proglašuju Kraljevstvo i pjevaju slavu rani Srca Isusova kojemu se klanjamo, slavu Učitelja i Kralja naših srdaca.

Izvor:Misli, Blažena Marija od Isusa Deluil-Martiny