subota, 8. srpnja 2017.

Sandro Magister: „Müller je izbačen. No pravi napad usmjeren je protiv Veritatis splendor“

Benedikt XVI., mjerodavni autor enciklike „Veritatis splendor“ (1993.) čestita Gerhardu Mülleru uzdignuće na kardinalsku čast (2016.)

Müller je izbačen. No pravi napad usmjeren je protiv enciklike Veritatis splendor („Sjaj istine“, enciklika koju je 6. kolovoza 1993. objavio papa Ivan Pavao II.) Dostatno je vidjeti da četiri od pet dubia koja su u rujnu prošle godine papi Franji podastrli kardinali Walter Brandmüler, Raymond Burke, Carlo Caffarra i Joachim Meisner smjeraju na pitanje je li pobudnica Amoris laetitia u suglasju s enciklikom Veritatis splendor. Ova su dubia i dalje posve otvorena, također i zbog odbijanja pape Franje da ih uzme u obzir i da se susretne s četvoricom kardinala.“

Vatikanist Sandro Magister dana 5. srpnja 2017. o otpuštanju kardinala Gerharda Müllera s mjesta pročelnika Kongregacije za nauk vjere. Rano ujutro 6. lipnja preminuo je kardinal Joachim Meisner, jedan od četvorice potpisnika dubia.