petak, 3. veljače 2017.

Budući da pakao želi prognati Isusa Krista i njegovu Crkvu – uzdignimo svoje vapeće ruke prema DjeviciBudući da pakao želi prognati Isusa Krista i njegovu Crkvu iz duša i društava, sada je kao nikada prije čas da uzdignemo vapeće ruke prema neusporedivoj Djevici po kojoj je Otac Nebeski svijetu darovao Isusa Krista, kako bi ta Majka Spasiteljeva, dajući takoreći Isusa Krista dušama – dala im izgubljeni život, da bi ta moćna Zaštitnica Crkve, "strašna kao vojska pod zastavama" zadobila pobjedu nad svojim neprijateljima, i da bi ta Božanska Kraljica Hijerarhije privukla na sve članove katoličkoga klera takve blagoslove Srca Isusova da im očuvaju hrabrost i savršenost usred oluja naše žalosne epohe te da učine da zasjaju kao dijamanti bez ljage na divnom ruhu Crkve.


Izvor: Odlomak iz knjige Misli, Blažena Marija od Isusa Deluil – Martiny, utemeljiteljica družbe Kćeri Srca Isusova