četvrtak, 2. veljače 2017.

Svjetlost svijeta – redovnički zavjeti


                                       Sestre Kćeri Srca Isusova - Lasinja (vječni zavjeti sestre)

Vi ste svjetlost svijetu. Grad, koji stoji na gori, ne može se sakriti. (Mt 5,14)

Odluka monaha, prihvaćena vlastitom odlukom i voljom, ne može se napustiti bez grijeha. Ono naime što je tko zavjetovao Bogu, mora i izvršiti (Pnz 23,21; Ps 50, 14). Stoga tko je napustio obećanje da će živjeti sam, te je prešao ili u vojsku ili u ženidbu, treba se očistiti zadovoljštinom javne pokore: premda i vojska može biti poštena, a ženidba časna, prijestup je napustiti izbor boljega.

Djevojke koje nisu prisiljene nalogom roditelja, nego su vlastitom voljom prihvatile odluku i stalež djevičanstva, griješe ako kasnije izaberu ženidbu, makar i nije došlo do posvećenja (djevičanstva).

(Odlomak iz pisma "Epistolas fraternitatis", pape Leona I. Velikog)


Redovničke družbe ili zajednice  imaju zavjete čistoće, poslušnosti i siromaštva. Poneke imaju još dodatni četvrti redovnički zavjet. Isusovci imaju poslušnost papi u pitanju misija, a Misionarke Ljubavi Majke Terezije zavjet pomoći najsiromašnijima od siromašnih. Monaški zavjeti su postojanost, monaška tradicija i poslušnost. Sestre Klarise uz tri glavna zavjeta imaju i zavjet klauzure.

Čistoća
Ona otvara srce i štiti od ispraznosti. Daje osmijeh i neprekidnu vedrinu duha. Sjedinjuje s Bogom Ocem, s čitavim svijetom, s tobom samim....

Ljubiti Boga i izvršavati u svim stvarima njegovu presvetu volju. Uključuje i poslušnost onima koji ga predstavljaju odnosno poglavarima.

Siromaštvo
Nema redovničkoga duha bez odricanja. Što se netko može više odricati, odvezivati od svih i samoga sebe to više ispunjava svoj poziv. To je naporan i težak rad na sebi, ali nužan cilj svake duše posvećene Bogu.