petak, 23. lipnja 2017.

Litanije Presvetog Srca Isusova na hrvatskom i latinskom jeziku, povodom desete obljetnice (2007.-2017.) dolaska sestara Kćeri Srca Isusova u Hrvatsku


Koristimo priliku da našim dragim i poštovanim časnim sestrama čestitamo njihov veliki jubilej dolaska u našu Domovinu! Neka ih Gospodin obdari još mnogim brojnim svetim zvanjima.

O čudu velike Božje ljubavi i naglom porastu zvanja u njihovom samostanu možete pročitati OVDJE.

Misli bl. Marije od Isusa Deluil-Martiny:

1.„Ova ponizna Družba nije utemeljena samo radi spasenja i svetosti svojih članova, nego da se njezini članovi trse, uz pomoć milosti i svim svojim snagama, za spas duša, za službu svetih interesa Srca Isusova, svete Crkve i katoličkog svećenstva, molitvom, žrtvom, širenjem pobožnosti Božanskom Srcu Isusovu i Bezgrješnoj Djevici, Kraljici i pomoćnici Crkve."

2.„Sin Čovječji gotovo nema više mjesta na kome bi odmorio svoje Srce. Otvorimo mu naše duše i pustimo ga da uđe, da tu kraljuje.“

3.„O, slatka i božanska Rano koju je napravilo koplje! Ono je otvorilo put ponora ljubavi!“

4."Ova je ponizna Kongregacija nastala, kao cvijet s Kalvarije, iz misli posvete i ljubavi prema Svetom Srcu Isusovu i Marijinu, prema svetoj Crkvi i svećeništvu; i iz misli o zadovoljštini za bezbrojne uvrede, koje se, u ovim tužnim vremenima, nanose božanskom Veličanstvu i našoj svetoj Vjeri."


Litaniae de Sacro Corde Jesu

Kyrie eléisoin
Christe, eléison.
Kyrie eléison.
Christe, audi nos.
Christe, exáudi nos.
Pater de caelis Deus, miserére nobis.
Fili, Redemptor mundi Deus, miserére nobis.
Spiritus Sancte Deus, miserére nobis.
Sancta Trinitas, unus Deus, miserére nobis.

1.Cor Jesu, Filii Patris aetérni, miserére nobis.
2.Cor Jesu, in sinu Virginis Matris a Spiritu Sancto formatum, miserére nobis
3.Cor Jesu, Verbo Dei substantiáliter unitum, miserére nobis
4.Cor Jesu, Majestátis infinitae, miserére nobis
5.Cor Jesu, Templum Dei sanctum, miserére nobis
6.Cor Jesu, Tabernáculum Altissimi, miserére nobis
7.Cor Jesu, domus Dei et porta caeli, miserére nobis
8.Cor Jesu, fornax ardens caritátis, miserére nobis
9.Cor Jesu, justitiáe et amóris receptáculum, miserére nobis
10.Cor Jesu, bonitáte et amóre plenum, miserére nobis
11.Cor Jesu, virtútum ómnium abyssus, miserére nobis
12.Cor Jesu, omní laude dignissimum, miserére nobis
13.Cor Jesu, rex et centrum ómnium córdium, miserére nobis
14.Cor Jesu, in quo sunt omnes thesáuri sapiéntiae et sciéntiae, miserére nobis
15.Cor Jesu, in quo hábitat omnis plenitúdo divintátis, miserére nobis
16.Cor Jesu, in quo Pater sibi complácuit, miserére nobis
17.Cor Jesu, de cujus plenitúdine omnes nos accépimus, miserére nobis
18.Cor Jesu, desidérium cóllium aeternórum, miserére nobis
19.Cor Jesu, pátiens et multae misericórdiae, miserére nobis
20.Cor Jesu, dives in omnes qui invocant Te, miserére nobis
21.Cor Jesu, fons vitae et sanctitátis, miserére nobis
22.Cor Jesu, propititátio pro peccátis nostris, miserére nobis
23.Cor Jesu, saturátum oppróbriis, miserére nobis
24.Cor Jesu, attritum propter scélera nostra, miserére nobis
25.Cor Jesu, usque ad mortem oboédiens factum, miserére nobis
26.Cor Jesu, lancéa perforátum, miserére nobis
27.Cor Jesu, fons totius consolatiónis, miserére nobis
28.Cor Jesu, vita et resurréctio nostra, miserére nobis
29.Cor Jesu, pax et reconciliátio nostra, miserére nobis
30.Cor Jesu, victima peccatórum, miserére nobis
31.Cor Jesu, salus in Te sperántium, miserére nobis
32.Cor Jesu, spes in Te moriéntium, miserére nobis
33.Cor Jesu, deliciae Sanctórum ómnium, miserére nobis

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, parce nobis, Dórnine.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, exáudi nos, Dómine.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis.

V.Jesu mitis et húmilis Corde,
R.Fac cor nostrum secúndum Cor tuum

Orémus
Omnipotens sempitérne Deus, réspice in Cor dilectissimi Filii tui, et in láudes et satisfactiónes, quas in nómine peccatórum tibi persólvit, iisque misericordiam tuam peténtibus, tu véniam concede placátus, in nómine ejúsdem Filii tui Jesu Clhristi, qui tecum vivit et regnat in unitáte Spiritus Sancti Deus. Per ómnia saécula saeculorum. Amen.

1899 papa Leon XIII je odobrio ove litanije Presvetog Srca Isusovog za javnu upotrebu. Ove litanije su zapravo sinteza nekoliko litanija koje datiraju iz 17 stoljeća. Otac Croiset je sastavio litanije 1691 iz 17 zaziva koje je upotrjebila časna Ana Madeleine Remuzat kad je sastavljala svoje litanije 1718 u Marseju. Dodala je još 10 zaziva onima od oca Croiseta, ukupno 27 zaziva. Još šest zaziva je napisala sestra Madeleine Joly iz Dijona 1686 koje su dodani od kongregacija za obrede kad je bilo odobreno 1899. To čini ukupno 33 zaziva, jedan za svaku godinu života našeg Gospodina Isusa Krista. Za izmoljene litanije se udjeljuje djelomičan oprost.


         Litanije Presvetog Srca Isusova
Gospodine smiluj se 
Kriste smiluj se
Gospodine smiluj se
Kriste čuj nas
Kriste usliši nas
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se
Duše sveti, Bože, smiluj nam se
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se
1.Srce Isusa, Sina Oca vječnoga, smiluj nam se
2.Srce Isusovo, u krilu Djevice majke od Duha Svetoga sazdano, smiluj nam se
3.Srce Isusovo, s Riječju Božjom bitno sjedinjeno, smiluj nam se
4.Srce Isusovo, veličanstva beskrajnoga, smiluj nam se
5.Srce Isusovo, hrame Božji sveti, smiluj nam se
6.Srce Isusovo, šatore Višnjega, smiluj nam se
7.Srce Isusovo, kućo Božja i vrata nebeska, smiluj nam se
8.Srce Isusovo, žarko ognjište ljubavi, smiluj nam se
9.Srce Isusovo, pravde i ljubavi posudo, smiluj nam se
10.Srce Isusovo, dobrote i ljubavi puno, smiluj nam se
11.Srce Isusovo, kreposti sviju bezdane, smiluj nam se
12.Srce Isusovo, svake hvale predostojno, smiluj nam se
13.Srce Isusovo, kralju i središte sviju srdaca, smiluj nam se
14.Srce Isusovo, u kojem je sve blago mudrosti i znanja, smiluj nam se
15.Srce Isusovo, u kojem prebiva sva punina božanstva, smiluj nam se
16.Srce Isusovo, koje je Ocu vrlo omiljelo, smiluj nam se
17.Srce Isusovo, od kojega punine svi mi primismo, smiluj nam se
18.Srce Isusovo, željo bregova vječnih, smiluj nam se
19.Srce Isusovo, strpljivo i mnogoga milosrđa, smiluj nam se
         20.Srce Isusovo, bogato za sve koji zazivaju Tebe, smiluj nam se
21.Srce Isusovo, izvore života i svetosti, smiluj nam se
22.Srce Isusovo, pomirište grijeha naših, smiluj nam se
23.Srce Isusovo, nasićeno pogrdama, smiluj nam se
24.Srce Isusovo, satrveno zbog opačina naših, smiluj nam se
25.Srce Isusovo, do smrti poslušno, smiluj nam se
26.Srce Isusovo, kopljem probodeno, smiluj nam se
27.Srce Isusovo, izvore sve utjehe, smiluj nam se
28.Srce Isusovo, živote i uskrsnuće naše, smiluj nam se
29.Srce Isusovo, mire i pomirenje naše, smiluj nam se
30.Srce Isusovo, žrtvo za grijehe, smiluj nam se
31.Srce Isusovo, spasenje onima koji se u Te ufaju, smiluj nam se
32.Srce Isusovo, ufanje onima koji u Tebi umiru, smiluj nam se
33.Srce Isusovo, milino sviju svetih, smiluj nam se
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine
S:Isuse blaga i ponizna srca!
          N:Učini srce naše po Srcu svome!
Pomolimo se.
Svemogući, vječni Bože,
pogledaj na Srce preljubljenoga Sina svojega
i na hvale i zadovoljštine, koje u ime grešnika Tebi prikazuje,
i njima, koji milosrđe Tvoje mole,
Ti oproštenje udijeli umilostivljen,
u ime istoga Sina svojega Isusa Krista,
koji s Tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.