četvrtak, 22. lipnja 2017.

„Naša nas savjest nuka...“ – tekst pisma četvorice kardinala papi Franji


Sveti Oče,
obraćam se Vašoj Svetosti s određenom tjeskobom tijekom ovih dana uskrsnoga vremena. Činim to u ime uzoritih kardinala: Waltera Brandmüllera, Raymonda L.Burkea, Joachima Meisnera te u svoje osobno.

Ponajprije želimo obnoviti svoju posvemašnju predanost i svoju bezuvjetnu ljubav prema Petrovoj stolici i prema Vašoj uzvišenoj osobi u kojoj priznajemo Nasljednika Petra Apostola i Isusovoga namjesnika: „Slatkoga Krista na zemlji“ kako je voljela reći sveta Katarina Sijenska. Nipošto ne držimo svojim stav onih koji drže da je ispražnjena Petrova stolica, a ni onih koji žele pripisati također i drugima nedjeljivu odgovornost petrovskoga „munus-a“. Nuka nas samo svijest teške odgovornosti koja dolazi od kardinalskoga „munus-a“ da budu savjetnicima Petrova nasljednika u njegovoj vrhovnoj službi te sakramenta biskupstva po kojemu nas „Duh Sveti postavi nadglednicima da pasemo Crkvu Božju koju stječe krvlju svojom“ (Dj 20,28)

Dana 19. rujna 2016. uručili smo Vašoj Svetosti i Kongregaciji za nauk vjere pet „dubia“, zahtijevajući od Vas da uklonite nejasnoće i pojasnite neke točke Posinodske apostolske pobudnice „Amoris Laetitia“.

Ne primivši nikakav odgovor od Vaše Svetosti, donijeli smo odluku da Vas puni poštovanja ponizno zamolimo da nas primite u audijenciju ako bi to odgovaralo Vašoj Svetosti. U prvitku dostavljamo, kako je i praksa, zamolbu za audijenciju u kojoj izlažemo dvije točke o kojima s Vama želimo razgovarati.

Sveti Oče,
prošlo je već godinu dana od objave pobudnice „Amoris Laetitia“. U ovome vremenu javno su dana tumačenja nekih objektivno dvoznačnih odlomaka Posinodske pobudnice koji ne samo da odstupaju od trajnoga Crkvenoga Učiteljstva, nego su mu oprečni. Usprkos tomu što je Pročelnik Kongregacije za nauk vjere više puta izjavio da se Crkveni Nauk nije promijenio, uslijedile su mnogobrojne izjave pojedinih biskupa, kardinala i čak i biskupskih konferencija koje odobravaju ono što Crkveno Učiteljstvo nikada nije odobravalo. Ne samo pristupanje svetoj Euharistiji onih koji objektivno i javno žive u situaciji teškoga grijeha i namjeravaju u njemu i ostati, nego također i poimanje moralne savjesti koje je oprečno Tradiciji Crkve. I tako se događa – ah kako je bolno to ustvrditi – da ono što je grijeh u Poljskoj jest dobro u Njemačkoj, ono što je zabranjeno u Nadbiskupiji Philadelphia dopušteno je na Malti. I tako redom. Na um nam pada gorka konstatacija B.Pascala: „Pravda s ovu stranu Pireneja, nepravda s onu; pravda na lijevoj obali rijeke, nepravda na desnoj“.

Mnogobrojni kompetentni laici koji duboko ljube Crkvu i koji su veoma lojalni Apostolskoj Stolici, obratili su se svojim pastirima i Vašoj Svetosti kako bi ih se utvrdilo u svetom Nauku glede triju sakramenata: Ženidbe, Ispovijedi i Euharistije. I baš ovih dana u Rimu šestero laika koji dolaze sa svih kontinenata održalo je znanstveni skup znakovitoga naslova: „Izvršiti pojašnjenja“.

S obzirom na ovu tešku situaciju u kojoj se mnoge kršćanske zajednice dijele, osjećamo težinu svoje odgovornosti i naša savjest nas nuka da ponizno i s poštovanjem molimo da nas primite u audijenciju.
Neka nas se Vaša Svetost sjeti u Svojim molitvama kako i mi Vama jamčimo da ćemo Vas se sjetiti u svojima. I tražimo dar Vašega apostolskoga blagoslova.

kardinal Carlo Caffarra

Rim, 25.travnja 2017. godine
na blagdan svetog Marka Evanđelista