nedjelja, 2. listopada 2016.

Anđeli - ukazanje Anđela čuvara Portugala, 1916. Anđeli su duhovna netjelesna bića koja imaju razum i volju. Besmrtna su i osobna stvorenja koja, neprestano gledaju Božje lice. Sveti Toma Akvinski: "Anđeli surađuju u svemu što je dobro za nas."
(Summa theologiae I,114,3,ad 3)

Sveti Augustin o njima kaže: "Riječ anđeo označuje službu, a ne narav. Duh je po onome što jest, anđeo po onome što čini."
(Sveti Augustin, Enarratio in Psalmos,103,1,15:PL 37,1348-49)

Anđeli, sluge Božje obdareni su pobjedonosnom snagom protiv svakog zla u svijetu. Devet korova je različitih anđeoskih vjesnika koji su puni ljubavi prema nama ljudima. Neprestano gledaju lice Božje i zato su najmoćniji izvršitelji Njegovih naredaba. Krist je središte anđeoskog svijeta. 

Anđeo čuvar je najvjerniji prijatelj na putu svakog ljudskog života. Ovisi o Tebi hoćeš li ga prihvatiti. Bog Ti ga daruje, a ne sili Te da ga prihvatiš. Želi da ga prihvatiš i da mu vjeruješ, ali ne sili. Raduje se ako često komuniciraš sa njim kako bi mogao djelovati za Tebe. Voli kad ga zoveš u pomoć u životnim odlukama, poteškoćama i u svim situacijama. Ukoliko ga prihvatiš za svoga prijatelja možeš mirno koračati stazom svoga života. To nam govori Božja Riječ, a ona nikad ne vara. "Bog Anđelu čuvaru zapovijeda da Te čuva na svim putovima Tvojim." (Ps 91,11)
 Dobar vjernik katolik rado prihvaća anđela čuvara.

"Vidjet ćete otvoreno nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze." (Iv 1, 51)
Što nam to govori? Zasigurno o dvostrukom poslanju!

Od Boga silaze ljudima i od ljudi (koji su ih prihvatili) uzlaze Bogu te na taj način uspostavljaju vezu između Boga i čovjeka što ga grijehom narušiše ljudi pristajući uz buntovnu stranu zlih duhova, demona.


Spominju se i u Rimskom kanonu (prvi kanon), u "Kerubinskom himnu" bizantske liturgije (Staroslavenski-Iže heruvimi tajno obrazujušće, i životvorjaščej Troicje trisvjatuju pjesn pripjevajušće, vsjakoje ninje žitejskoje otložim popečenije....- prijevod na hrvatski jezik: Mi, koji Kerubine tajanstveno predstavljamo i životvornomu Trojstvu pjevamo trosvetu pjesmu, odbacimo sada svaku životnu brigu; iz molitvenika za grkokatolike. Grkokatolici zajedno sa rimokatolicima pripadaju jednoj Katoličkoj Crkvi).

Jedan događaj pape Pia IX, vrlo intenzivan i zanimljiv i kojega se papa uvijek sa radošću prisjećao i pričao... Pio IX je kao dječak doživio veliku pomoć njegovog anđela čuvara. U očinskoj kućnoj kapelici mali Pio je svakodnevno ministrirao. Jedan dan osjetio je u srcu neobičnu tjeskobu i strah.
Srce mu je brže počelo lupati. Nehotice okrenuo je pogled na drugu stranu oltara, kao da traži nečiju pomoć. Ugledao je lijepa mladića koji ga je s pogledom sebi zvao. Ispočetka sasvim zbunjen tim događajem nije se usudio pomaći s mjesta. Svijetla prilika ga je zvala još jače i izrazitije. Dječak je tad poskočio i prešao na drugu stranu. Prikaza nestade, a u isti čas je s oltara pao teški svetački kip i to upravo na ono mjesto gdje je mali ministrant netom klečao.

                            UKAZANJE ANĐELA ČUVARA PORTUGALA 1916. GODINE


Najvjerodostojnija anđeoska ukazanja su se dogodila u Fatimi. Portugalski narod je bio jedan od najvećih, ako ne i najveći katolički narod u povijesti. Njegovao je izvanrednu pobožnost prema Presvetom sakramentu koja Portugalu daje pravo na slavni naslov "Zemlja euharistije". Zatim ovaj narod krasi izvanredna privrženost prema Blaženoj Djevici Mariji koju je započeo prvi portugalski kralj i koju su nastavili njegovi nasljednici. Portugalski kraljevi su svoje krune predali Mariji tako da dugi niz godina nikad sami ju nosili na glavi. Glavna milost je namijenjena kad se Marija pet mjeseci ukazivala u Fatimi i ustanovila tamo jedno od najslavnijih marijanskih svetišta na svijetu. Godinu dana prije Gospinih ukazanja ukazao se Anđeo čuvar Portugala. Slavni se Anđeo ukazao tri puta vidjeocima Fatimske Gospe, koju su vidjeli godinu dana kasnije. Poučio ih je kako da mole i kako da se posvete. Tako ih je pripremao za dolazak Blažene Djevice Marije.

PRVO VIĐENJE ANĐELA 
Događaj opisuje sestra Lucija: "Dogodilo se to u proljeće, 1916.godine kad smo Jacinta, Franjo i ja čuvali ovce na mjestu zvanom Chousa Velha. Bilo je jutro i lagano je padala rosa nalik na kišicu dok smo se penjali na obronak brda s našim ovcama, tražeći kakvu stijenu ili mjesto na koje bismo se mogli skloniti od kiše. U sredini maslinika pronađosmo špilju, u koju tad uđosmo prvi put. Kada je kišica prestala padati, zadržali smo se tamo još neko vrijeme. Ručali smo i izmolili krunicu. Nakon toga započeli smo se igrati kamenjem. Odjednom je, premda je dan bio vrlo ugodan, snažan vjetar počeo njihati grane stabla te podigosmo pogled da vidimo što je uzrok tome.  Iznad stabla ugledasmo svjetlost bijelu poput snijega, a u sredini nje obličje mladića sjajno poput kristala kada ga obasja sunčeva svjetlost. Kada nam je pristupio, počesmo jasno razlučivati njegovo obličje. Bili smo iznenađeni, zaokupljeni onime što smo vidjeli, ali ne rekosmo ni riječi.
Pristupio nam je i rekao: "Ne bojte se, ja sam Anđeo Mira. Molite sa mnom." Potom je kleknuvši na zemlju, pognuo glavu, a mi smo ga ganuti nekim nadnaravnim nadahnućem oponašali i ponavljali smo riječi koje smo čuli da izgovara: "Moj Bože, vjerujem Ti, klanjam Ti se, ufam se u Te i volim Te.  Molim Te oprosti onima koji Ti ne vjeruju, koji Ti se ne klanjaju, koji se ne ufaju u Te i koji Te ne vole." Ove riječi su se ponovile tri puta. Tad se ustao i rekao nam: "Ovako molite Srce Isusovo i Marijino slušaju glas vaših poniznih molbi." Potom nestade.

Nakon tog događaja neodoljivo smo osjećali Božju blizinu da nismo niti međusobno mogli razgovarati o tome što se dogodilo. Samo smo ponavljali molitvu. To je bilo prvo ukazanje
koje smo imali."

DRUGO VIĐENJE ANĐELA 
"Dogodilo se sredinom ljeta. Na mjestu zvanom Arneiro pođosmo u hladovinu stabla da bismo se sklonili dok ne prođe dnevna žega. Odjednom smo ugledali istog Anđela koji nam je rekao: "Što činite? Molite! Molite mnogo! Srce Isusovo i Marijino namijenili su vam posebne milosti. Neprestano prinosite molitve i žrtve Najuzvišenijemu."
Upitala sam ga: "Kakve žrtve?". A on je odgovorio: "Prinosite žrtve svega što možete kao naknadu za grijehe koji ga vrijeđaju, u poniznoj molbi za obraćenje grešnika. Izmolite mir za našu zemlju. Ja sam Anđeo čuvar Portugala. Iznad svega prihvatite i strpljivo podnosite patnje koje će vam poslati Gospodin."
Ove su se riječi urezale u naša srca poput svjetla zbog kojeg smo vidjeli tko je Bog, koliko nas voli i koliko želi da i mi njega volimo. Razumjeli smo kako Bog pomoću žrtve obraća grešnike. Satima smo ponavljali molitvu koju nas je Anđeo naučio i prinosili smo za žrtvu sve što nas je vrijeđalo ili uzrokovalo patnju. Jacinta se odrekla i plesa kojega je jako voljela."

TREĆE VIĐENJE ANĐELA
Lucija nastavlja govoriti: "Dogodilo se krajem listopada ili početkom studenoga. U to vrijeme nisam vodila brigu o danima i tjednima. Molili smo krunicu i molitvu koju nas je Anđeo poučio prilikom prvog viđenja. Sada nam se ukazao držeći u rukama kalež i hostiju iz koje je krv kapala u kalež. Ostavio je kalež i hostiju da lebde u zraku, a on se prostro na zemlju i ponavljao triput molitvu: "Presveto Trojstvo, Oče, Sine i Duše Sveti, ponizno Ti se klanjam i prinosim Ti Predragocjeno Tijelo, Krv, Dušu i Božanstvo Isusa Krista, prisutne u svim svetohraništima svijeta, kao naknadu za sve uvrede, svetogrđa i ravnodušnost kojima Ga se vrijeđa. I beskonačnim zaslugama Njegova Presvetog Srca i Bezgrešnog Srca Marijinog molim Te za obraćenje ubogih grešnika."
Potom je ustao i ponovno uzeo kalež. Meni je dao Hostiju, a Franji i Jacinti iz kaleža govoreći: "Činite naknadu za zločine ljudi i tješite našeg Boga." Potom se ponovno prostro po zemlji i nestao. Bili smo posve umotani u Boga, a mir i sreća bijahu veliki. Tjelesna slabost također bijaše velika."

                                   ZAŠTO SE ANĐEO UKAZAO?

Možda je razlog u silnoj ljubavi koju je Portugal gajio prema Anđelima. Don Manuel I je bio silno pobožan Anđelima. Toliko im je bio pobožan da je od pape isprosio da potvrdi blagdan Anđela čuvara Portugala i dopusti službu Božju i časoslov na treću nedjelju u srpnju.  Ovaj blagdan se slavi i danas. Nikad nismo čuli da ijedna druga zemlja slavi sličan blagdan ovome.
Vasco da Gama, glasoviti istraživač koji je otkrio pomorski put do Indije dva svoja broda je nazvao po anđelima. Jednoga je nazvao sveti Gabriel, a drugoga Sveti Rafael. Gabriel jer je htio da i on prenese radosnu vijest o spasenju poganskim zemljama. Rafael jer je sveti Rafael pratio mladoga Tobiju na njegovom dugom i opasnom putovanju. Kralj kardinal  Don Henrique gajio je posebnu ljubav prema anđelima te je u Lisabonu sagradio crkvu u njihovu čast. Ovih nekoliko slučajeva, a bilo ih je više pokazuju koliko je duboko Portugal gajio ljubav i pobožnost prema svetim anđelima. Oni nam daju moguć razlog zašto se Anđeo čuvar te zemlje ukazao u Fatimi budući da anđeli velikodušno uzvraćaju svu čast koju im ukazujemo.

U davnim razdobljima poznata su ukazanja anđela u Mađarskoj i Irskoj no nigdje se Anđeo nije ukazao kao u Fatimi.                                                                                                                      Sve o anđelima
                                                                                                                         Paul Sullivan