nedjelja, 16. listopada 2016.

„Pestis eram vivus, moriens ero mors tua“ – „Papa, živ sam bio tvoja kuga, mrtav ću biti tvoja smrt!“ (Martin Luther)


                           
Sablazan u Vatikanu: Luter prelazi prag Vatikana na dan 99.
obljetnice čuda sunca u Fatimi

Teško je šutjeti o novoj sablazni, ne zna se kojoj po redu. Sada se zbilja prelaze sve granice. A k tome i ova besmislica: u Vatikan ulazi Lutherov kip, a njegovi su pristaše ukinuli kipove katoličke pobožnosti.... Nastavljam se pitati kako katolički sensus fidei može tolerirati takva zastranjivanja, a da ne trepne ni okom. I od ove nove maškarade lažnog ekumenizma, libera nos Domine!

Očito počinje annus terribilis. Ako još nije groza pustoši, onda smo zacijelo vrlo blizu!


„Pestis eram vivus, moriens ero mors tua“

„Papa, živ sam bio tvoja kuga, mrtav ću biti tvoja smrt!“ (Martin Luther)

„Proročanstvo“ koje se ostvaruje na početku stogodišnjice Fatime?

                                                      Dar 95 teza i ekumenska povelja u vrijednom izdanju


Izvor:http://chiesaepostconcilio.blogspot.ba/2016/10/scandalo-in-vaticano-lutero-varca-il.html