nedjelja, 23. listopada 2016.

Domišljata ljubav Isusa Krista u Euharistiji
Tko je Ljubav? Utjelovljeni Bog, koji je jedini među svim ljudima prolio svoju Krv da nas uvjeri kako nas ljubi. Srce Isusovo bilo je oduvijek ranjeno ljubavlju prema svojim stvorenjima. Ta Ga je ljubav izvela iz krila Očeva da se Utjelovi u krilu Majke Marije, da se rodi među životinjama, On kojemu je prijestolje povrh najuzvišenijih serafina!

Živio je 33 godine među ljudima i tek onda kad je ljudska zloća dosegla posljednje granice, kad je skovala osudu svome Stvoritelju, tek tad je očitovao sav sjaj svoje ljubavi u Euharistiji kojoj imaju pravo pristupiti svi katolici (podrazumijeva se ako su primili već sakrament prve svete Pričesti) koji su u stanju milosti. Samoga sebe Krist žrtvuje na drvetu križa kako bi svakome pojedinom dokazao svoju ljubav!

Sveti Ambrozije je napisao:"Est clavus in amore", "Ljubav je prikovana". Iz ljubavi Vladar se zatvara u svetohranište.


Sveti Augustin dovikuje:"O Ljubavi, koja si tiranskom postala, ljubavi okrutna! Kako da se tako snizuješ najviše veličanstvo? Kako da se usudiš vezati nevinost?"

Sveta Terezija od Isusa iz Avile je govorila:"U Euharistiji je remek - djelo ljubavi!" (sveci su se hranili na tradicionalnoj latinskoj svetoj Misi)

Sveti Jeronim:"Na euharistijskoj gozbi (vrijeme Pričesti) Isus je naše jelo, a mi smo Njegova hrana; On silazi u naše srce, a mi ulazimo u Njegovo."

Kako je bila silna ljubav Boga kad Ga je prinukala da svoje tijelo ostavi na zemlji, a znao je za bezbrojne uvrede koje će mu biti nanesene? Ništa nije moglo ohladiti ni zaustaviti silnu vatru ljubavi Njegova srca! Isus je Euharistiju ustanovio kako bi još mogao trpjeti u svom tijelu no On sam ne može više trpjeti jer se nalazi u slavnom stanju, ali može u onima sa kojima je po Euharistiji tajanstveno i stvarno povezan i stoga je opravdano reći da trpi u udovima svoga otajstvenog tijela.

Richard od svetoga Viktora govori:"Glavna značajka ljubavi je da ne može pristati na rastajanje jer po naravi od bića koje ljubi i bića koje je ljubljeno čini jedno."

Sveti Grgur Veliki naziva ljubav polugom duše:"Amor est machina mentis" jer kao što poluge služe da se u zrak dignu predmeti velike težine, tako i ljubav blagošću olakšava muke i žalosti, koje po svojoj naravi, potište dušu. Sve što iz ljubavi Isus podnosi u Presvetom Oltarskom sakramentu sa strane stvorenja je dokaz za to.

Nicejski opći sabor Presveti sakramenat naziva znakom uskrsnuća, symbolum resurectionis.

Sveti Ignacije:"Pharmacum immortalitatis" - napitak neumrlosti i dodaje: "oni koji se budu hranili Tijelom Kristovim u milosnom stanju duše imat će veće pravo nego li ostali na opće uskrsnuće tijela!"

U svakoj čestici posvećene Hostije nalazi se Isus - njegovo stvarno Tijelo i stvarna Krv! Budno pazimo kako postupamo sa Isusom u Hostiji!    
                                                                  
(Sažeto iz knjige Domišljata ljubav Isusova u Euharistiji, 
                                                          autor Ivan - Josip od svete Terezije,
          izdavač "Živo vrelo"- Nadbiskupski ordinarijat Vrhbosanski,1937)