petak, 21. listopada 2016.

O istinskoj poslušnosti


„Vjerom, pozvan, Abraham posluša i zaputi se u kraj koji je imao primiti u baštinu; zaputi se, ne znajući kamo ide“ (Heb 11,8)

„Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po Tvojoj riječi!“ (Lk 1, 38)

„Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam“ (Iv 15,14)

„Treba se većma pokoravati Bogu negoli ljudima“ (Dj 5,29)

„Bio je poslušan do smrti, smrti na križu“ (Fil 2,8)

„Budite poslušni, ne kao oni koji se ulaguju ljudima, nego kao sluge Kristove koji zdušno vrše volju Božju“ (Ef 6,6)


„Kad bi vam anđeo s neba navijestio neko evanđelje mimo onoga kojeg vam mi navijestismo, neka je proklet!“ (Gal 1,8)

„Veritas numquam dimmetenda est propter timorem scandali.“ (Sveti Toma Akvinski, Super epistolam B.Pauli ad Galatas 2, 11-14, lect.3, broj 80).
(Prijevod: Istinu se nikada ne smije prešućivati, čak ni zbog bojazni od sablazni.)

„Možeš tražiti gdje god želiš, no nigdje nećeš tako sigurno pronaći Božju volju kao u poniznoj poslušnosti, koju su svi sveci preporučivali i izvršavali“ (Sveta Terezija Velika)

„Vaš sigurni put je poslušnost! Bacite se u nju bez pridržaja u najmanjim pojedinostima, Isus to hoće. Po njoj ćete biti vezani uz njegovo Srce unatoč oluji i tu ćete zadobiti sigurnosti koje su vam uskraćene u nutrini u osjećajnom dijelu.“ (Blažena Marija od Isusa Deluil-Martiny, iz knjige Misli)

„Po drugim vrlinama dajemo Bogu ono što pripada nama, po poslušnosti mu dajemo same sebe.“  (Sveti Grgur, iz knjige Vježbanje u savršenosti-Sveti Alfonzo Liguori)

„Istina je da poglavar može griješiti, ali tko je poslušan, ne griješi. Jedina iznimka pokazuje se kada poglavar naređuje nešto što je očito, čak i u najmanjim stvarima, upravljeno protiv božanskoga zakona.“ (Sveti Maksimilijan Kolbe)

„Nalazimo se zbilja u dramatičnoj situaciji. Moramo odlučiti. Posrijedi je tako reći prividna
poslušnost, jer Sveti Otac od nas ne može s pravom zahtijevati odricanje od naše vjere. Nemoguće! Nemoguće je da napustimo svoju vjeru! Odlučujemo da nećemo napustiti svoju vjeru, jer u tome se ne možemo prevariti. U onome što je Crkva naučavala tijekom dvije tisuće godina, Crkva ne može zabludjeti. To je posvema nemoguće. Ostajemo povezani s ovom Tradicijom koja na divan i istodobno konačan način, kako je to sveti papa Pijo V. izvrsno rekao, dolazi do izražaja u svetoj misnoj žrtvi.“ (nadbiskup Marcel Lefebvre)