nedjelja, 8. siječnja 2017.

Kako bi bile sačuvane od svakog zla koje im može nauditi katoličke obitelji opet moraju zajedno moliti krunicu


                  Molimo svetu Krunicu skupa sa supružnicima, skupa sa svojom djecom!

                           Ugasimo televizor! Uklonimo ga iz svojih domova!