utorak, 17. siječnja 2017.

Kardinal Carlo Caffarra pobožno prekinuo šutnju u vezi Dubie (prijevod intervjua u cijelosti)Cijenjeni čitatelji, na bitno.net  Amoris Laetitia:Biskupi Malte izdali okružnicu, a kardinal Caffara inzistira na pojašnjenju od pape je objavljen dio prijevoda ovoga intervjua sa kardinalom Caffarrom, po našem razmišljanju nije dovoljno jasan. Donosimo prijevod intervjua u cijelosti.

Po prvi puta od objavljivanja dubie Četiri Kardinala, kardinal Caffarra je dao intervju i objasnio razloge i dublje argumente koji leže u ovoj inicijativi. Kroz cijeli intervju sa Matteom Matzuzzijem, talijanskim novinarom Il Foglia, Caffarra daje smiren i dobrotvoran dojam i time se pristojno distancira od polemičnog načina bavljenja sa smrtno ozbiljnom temom rastrojstva braka i obitelji. Prvo, ponavlja vrlo jasno, kao što je nedavno učinio i kardinal Raymond Burke, da su Četiri Kardinala ujedinjena i da dalje inzistiraju na potrebi objašnjenja pape Franje.

“Različiti aspekti moraju biti objašnjeni. Pismo i priložena dubia su plod više mjeseci razmišljanja, te su bili diskutirani dugo vremena. Što se tiče mene osobno, molio sam se mnogo puta pred Presvetim Sakramentom u to vrijeme. “

Ovo su uvodne riječi intervjua sa Matteom Matzuzzijem koje postavljaju ton u kojem ide cijeli intervju. Kardinal Caffarra se iskazuje kao pošten i pažljiv pastir Katoličke Crkve koji se brine za spas duša. Također pokazuje poštovanje kojim su Četiri Kardinala pristupili sadržaju ovog pisma upućenom papi:“Znali smo da je ono što radimo vrlo ozbiljno. Prva briga je bila ne sablazniti najmanje u vjeri. To je za nas svećenike osnovna dužnost. Druga briga da ni jedna osoba, vjernik ili nevjernik, ne može naći u tom pismu ni jedan izraz koji bi imalo zvučao kao nepoštovanje prema papi. Finalni tekst je plod nekoliko revizija: pregledanih, odbačenih i ispravljenih tekstova.“

Kardinal Caffarra nas podsjeća na “iznimnu dužnost koju kardinali imaju da savjetuju papu po pitanjima upravljanja Crkve. To je naša dužnost, a dužnost obvezuje. On jasno objašnjava “samo što slijepac može negirati”, da “u Crkvi vlada velika konfuzija, nepouzdanje i nesigurnost uzrokovana pojedinim paragrafima pobudnice Amoris Laetitia.” To se događa, kako prenosi talijanski kardinal, u tri područja sakramentalne ekonomije: braku, ispovijedi i euharistiji, ali i u kršćanskom životu. Ovdje, “neki biskupi kažu A, neki kažu suprotno od A.” (Ovdje bi dodali da su nove biskupske smjernice sa Malte sto se tiče “ponovo oženjenih” samo potvrda toga sto kaže kardinal Caffarra.) Caffara zove ovo fenomenom kaosa, “nepobitnom činjenicom, jer kako je rekao filozof David Hume, činjenice su tvrdoglave.”


U takvoj situaciji, isprva je izgledalo da će “fundamentalni teološki princip interpretacije” uz pomoć za koju je kardinal Caffarra mislio da je moguća “pokazati da Amoris Laetitia nema kontradikcija sa pobudnicom Familiaris Consortio. Na sastancima sa laicima i svećenicima, uvijek sam pratio ovaj put. Međutim, dogodilo se da su Četiri Kardinala shvatila da ovakav pristup “nije dovoljan”. On kaže: “Kontrast između suprotstavljenih interpretacija se povećavao. Postoji samo jedan način kako se nositi sa time: pitati autora teksta koji je od dva načina interpretacije ispravan. Nema drugog načina.”

Prema tome, Četiri Kardinala su odlučila prići papi “vrlo tradicionalnim načinom u Crkvi, takozvanom dubiom.” Uz pomoć dubie, kaže kardinal Caffarra, papa samo treba reći “da” ili “ne”, umjesto davanja “dugačkih elaboriranih odgovora.” On dodaje: “To se čini kao najjednostavniji način.” S poštovanjem prema Sv. Stolici, Četiri Kardinala su prvo odlučili priči papi privatno, ne javno: “Tek kada smo bili sigurni da nam Sveti Otac neće odgovoriti, odlučili smo izaći javno.”

U kontekstu nedavne kritike Kardinala Gerharda Müllera prema otvorenoj publikaciji dubie, Matzuzzi (koji je napravio ovaj intervju prije Müllerove izjave) citira kardinala Caffarru koji kaže “interpretirali smo tišinu (Sv. Oca) kao dozvolu da se nastavi teološka konfrotacija.” Jer uključuje, dodaje Caffarra:“Također Magisterium biskupa (koji nemojmo zaboraviti nije u službi papinskog delegata, već u duhu sakramenta kojeg su primili), kao i život vjernika. Oboje imaju pravo znati. Mnogi vjerni svećenici su rekli: “ali vi kardinali, u ovakvim situacijama, imate dužnost intervenirati Svetom Ocu. U suprotnom, zbog kojeg razloga postojite ako ne da pitate papu tako važna pitanja?"
Što se tiče kritika na račun dubie, kardinal Caffarra kaže:

“Neki ljudi kažu da nismo poslušni Papinom Magisteriumu. To je laž i kleveta. Upravo jer ne želim biti neposlušan papi sam mu pisao. Mogu biti poslušan Papinom Magisteriumu jedino ako znam što naučava po pitanju vjere i kršćanskog života. Problem je upravo slijedeći: u glavnim točkama pojedinac dobro ne razumije što papa naučava, što pokazuju konfliktne interpretacije među biskupima. Mi želimo biti poslušni papi, ali papin nauk mora biti jasan.” (moja napomena)

Kardinal Caffarra dodaje da Četiri Kardinala nikako ne žele “prisiliti” papu da odgovori, već traže “suvereno vodstvo”. Nadalje objašnjava ovaj prelat, “ne zaslužujemo optužbe da želimo razdijeliti Crkvu. Podjela koja već postoji u Crkvi je uzrok našeg pisma, a ne posljedica (moja napomena). U tom kontekstu, Caffarra smatra da su “uvrede i prijetnje kanonskim sankcijama” upućene kardinalima “nezaslužene.”

Kardinal Caffarra u ovom dugom intervjuu kaže da su mnogi svećenici dovedeni u situaciju gdje dolaze u ispovijedaonicu sa velikim bremenom konfuzije uzrokovane učenjima Amoris Laetitie. Ispovjednici mu govore da više ne znaju sto reći na ispovijedi penitentima (pokajnicima) koji su “ponovo oženjeni” nakon civilnog razvoda. Prema Caffarrinim riječima: "Ovi svećenici imaju breme na svojim ramenima koje ne mogu nositi.” Kardinal također napominje:“Ovo su vrlo ozbiljni problemi koji se tiču života Crkve i vječnog spasenja vjernika. Nemojmo nikada zaboraviti: ovo je vrhovni poziv Crkve: vječno spasenje vjernih. Isus je ustanovio svoju Crkvu da bi vjernici imali život vječni i da bi ga imali u izobilju.” (moja napomena)

U ovim iskrenim riječima se može naći toliko ljubavi za vjernike, toliko ljubavi za vjeru, da nas može nadahnuti da se držimo naše voljene Katoličke vjere. Kardinal Caffarra prezentira svoje argumente toliko mirno i dobronamjerno da nitko razuman i dobronamjeran ne može lako, a kamoli grubo proturječiti.

Bez da idemo u veće detalje koji su svakako važni, ali bi zauzeli previše mjesta Kardinal Caffarra diskutira specifične djelove Amoris Laetitie koji posebno stvaraju konfuziju. Tu spominje paragraf 300 do 305, te uključuje fusnotu 351. Također naglašava važnost ispravne definicije dobro razvijene savjesti (sa referencom blaženog kardinala Johna Newmana) koja je utemeljena na istini i dobru. Caffarra pažljivo razmatra slučaj rastavljenih koji su se “ponovno oženili” i njihovo moguće primanje Svete Pričesti. Mogu li ovi ljudi koji ne žive u stanju apstinencije primiti Sv. Pričest ili ne? “Postoje samo dva odgovora: da ili ne.” Podsjeća nas da u “Familiaris Consortio, Sacramentum Caritatis, zakon kanonskog prava i katekizam Katoličke Crkve odgovaraju na ova pitanja sa: ne.” Međutim ako postoje biskupi koji na to odgovaraju sa “da”, dodaje talijanski kardinal, “onda treba naučavati da preljub nije po sebi zlo.” U ovom kontekstu, kardinal Caffarra istiće da je fusnota 351 koja spominje primanje sakramenata u individualnim slučajevima “nejasna.”

Prema tome kardinal Caffarra ističe jaku, bistru i čistu argumentaciju što se tiče dubie i nekih osnovnih problema Amoris Laetitie. Neka oni koji mu se suprostavljaju, i čak ismijavaju, dobiju dodir njegove dobrote. (Moja mala familija može svjedočiti kardinal Caffarrinom osobnom i intimnom pozornošću na dječicu Kristovu).

Neka svi njegovi objektivno pogrešni oponenti za čije smo obraćenje svi pozvani moliti budu dirnuti ostalim glasovima koji rastu na strani obrane Kristove istine, pogotovo po pitanju braka i katoličke obitelji.

Jedan od tih glasova uz intervju ohrabrenja biskupa Athanasius Schneidera  je novi članak od Josepha Matta, predsjednika vrlo respektabilnog katoličkog časopisa The Wanderer. Članak je naslovljen “Ne trebaju samo četiri kardinala odgovor”, u kojem Matt izražava svoj gnjev zbog kritike kardinala koja dolazi iz smjera kardinala Gerharda Müllera, i zbog ostalih oštrih komentara upućenih dubiji i njenim autorima. Matt kaže:“Sama titula kongregacije kojom ovaj kardinal predsjedava upućuje na važnost ureda i njegove krucijalne uloge pogotovo u odnosu na sadašnju situaciju sa četiri kardinala i dubiom. Riječi kardinala Müllera su kritičan udarac trenutnoj dubia situaciji. Koji je smisao te kongregacije ako ne može dati odgovor na objašnjenje pitanja koja se tiču katoličke vjere.” (moj naglasak)

Matt nastavlja svoj izljev ljutnje ukazujući na nepravedan tretman prema četvorici kardinala:

“Müllerova opaska dodaje nemilosrdnoj i nemilosnoj kampanji iznutra da marginaliziraju ovu četvoricu hrabrih kardinala. Tretman njihov kolega nije ništa nego skandalozan i predstavlja smrtnu nepravdu prema njima i prema našoj Crkvi. Ovi dobri ljudi samo traže jasnoću i objašnjenje osnovnih pitanja koje se tiču katoličke vjere i ne zaslužuju ovakvo nepoštovanje od kolega iz klera." (moj naglasak)

Predsjednik The Wanderera također naglašava da tišina, štoviše nijemost više nisu dovoljna alternativa za članove katoličkog klera.

Vrijeme tišine što se tiče ove situacije među kardinalima, biskupima i svećenicima je prošlo. Ne varajmo se, ovo je događaj koji je “povukao crtu u pijesku” i koji će imati posljedice na budućnost Katoličke Crkve. Oni koji ostanu u tišini u vezi ovoga će biti suučesnici u njezinim posljedicama. Konflikt prema kardinalima nije samo izdvojeni slučaj koji se samo njih tiče: utječe na svakog katolika koji već osjeća štetne efekte. Fr. Mark Pion je prošli tjedan u Wandereru analizirao zle posljedice." (moja napomena)

Sa daljnjim žarkim i iskrenim riječima, Joseph Matt poziva sve katolike da pruže snažan otpor nevjeri i da svjedoče za istinu: “Zastrašivanja i prijetnje nisu zaustavile mučenike, apostole i vjerne katolike od vremena proglašenja Kristovih učenja. Nemojmo da zaustavi nas. Zauzmimo se za ove kardinale i za vjeru. Nek se čuju vaši glasovi."

Nek ove hrabre izjave Josepha Matta budu ohrabrujući znak za sve nas: da pogubno vrijeme konfuzije i slabljenja katoličke istine uskoro dođe kraju. Neka nam smireni i dobronamjerni svjedok kardinal Caffara svima bude inspiracija. Neka vjerni katolički otpor naraste toliko jako da papa Franjo shvati da mora prestati sa trenutnim umnažanjem usijanje konfuzije.

Izvor: http://www.onepeterfive.com/cardinal-carlo-caffarra-reverently-breaks-silence-dubia/


(Pripremili smo i inervju sa msgr. Schneiderom, pratite kad će biti objava..)