nedjelja, 11. prosinca 2016.

Biskup Schneider o pobudnici Amoris laetitia: „U Crkvi već postoji čudna shizma“Biskup Athanasius Schneider: u Crkvi već postoji čudni raskol, tako što „nutarnji raskolnici“ okrivljuju vjerne branitelje vjere da su raskolnici

Poznati njemački biskup Athanasius Schneider, pomoćni biskup Astane u Kazahstanu, u intervjuu je za francuski internetski program TV Libertes govorio o tome da „u Crkvi postoji već jedna vrsta shizme“. Biskup Schneider rekao je da postoji čudna shizma u jednom dijelu klera koji doduše javno pokazuje svoje jedinstvo s Papom, ali je prekinuo jedinstvo s Isusom Kristom, istinom i s Isusom Kristom, istinskom glavom Crkve.

TV Libertes objavio je 4. prosinca intervju biskupa Schneidera koji je Regularni kanonik sv.Križa, što je u početku bio i sveti Antun Padovanski.


Čudna shizma

Ako papa Franjo ne odgovori na dubia (dvojbe) četvorice kardinala Brandmüllera, Burkea, Caffare i Meisnera, postoji, rekao je msgr.Schneider, „opasnost shizme“. Jedna takva shizma postoji već na određen način u Crkvi. Shizma na grčkome znači odvajanje od cijeloga tijela, a to je Isus Krist.

„Danas vidimo čudni oblik shizme. Prema vani mnogi crkveni predstavnici čuvaju formalno jedinstvo s Papom radi svoje karijere ili zbog neke vrste papolatrije. Istodobno pak prekidaju jedinstvo s Isusom Kristom, istinom i s Isusom Kristom, istinskom glavom Crkve. S druge strane, crkveni se predstavnici optužuju da su shizmatici premda čuvaju kanonski mir s Papom i premda su vjerni sinovi Isusa Krista, istine i revno navješćuju njegovo Evanđelje. Bjelodano je da oni koji su u nutrini s obzirom na Isusa Krista shizmatici, koriste klevetu kako bi utišali glas istine,projicirajući – što je apsurdno – svoj vlastiti, nutarnji raskolnički status na ove crkvene predstavnike koji brane božanske istine.“

Danas postoji, rekao je msgr.Schneider, niz crkvenih predstavnika, čak i na visokim službama, „koji zamračuju istinu nauka o braku“. Nauk o braku i crkvenu stegu valja sačuvati neizmijenjenima, i to mora ostati nepromjenjivo jer Crkvu nisu ustanovili ljudi, nego Bog.

„Svi ovi crkveni predstavnici žele drugo Evanđelje, Evanđelje s pravom na rastavu, Evanđelje sa seksualnom slobodom, ukratko, Evanđelje bez šeste Božje zapovijedi“, rekao je biskup Schneider.

„Shizmatici se služe zastrašivanjem“

Oni se služe svakim „zlim sredstvom, uključujući i zastrašivanje i moralno nasilje kako bi postigli svoj cilj da rastavljene ponovno civilno vjenčane pripuste svetoj Pričesti, bez tradicionalnog uvjeta da žive u posvemašnjoj suzdržljivosti,  a to je pretpostavka koju zahtijeva zakon Božji.“

Biskup Schneider kaže da su, kada se postigne cilj da se progura iznimka od pravila, „vrata otvorena za uvođenja Evanđelja rastave i Evanđelja bez šeste zapovijedi“. Međutim, to onda nije više Kristovo Evanđelje, nego „protuevanđelje“, evanđelje prema svijetu“, u tome se ništa ne mijenja kada se za to rabe riječi kao „milosrđe“, „majčinska briga“ i „praćenje“. 

Biskup podsjeća na Pavlovu poslanicu u kojoj stoji:
„Ali kad bismo vam mi, ili kad bi vam anđeo s neba navješćivao neko evanđelje mimo onoga koje vam mi navijestismo, neka je proklet!“  (Gal 1,8)

„Dvoznačnosti“ koje danas vladaju, usporedive su po mišljenju mons.Schneidera s općom pomutnjom arijanskoga spora u 4. stoljeću.

Glavna Papina zadaća jest učvršćivati braću u vjeri

„Glavnu papinu odgovornost odredio je naš Gospodin na božanski način i ona se sastoji u tome da on učvršćuje braću u vjeri. Učvršćivanje u vjeri znači uklanjati dvojbe i stvarati jasnoću. Samo služba pojašnjenja vjere stvara jedinstvo u Crkvi i to je prva i neminovna Papina odgovornost. Ako Papa u trenutačnim okolnostima ne ispunja svoju zadaću, onda biskupi moraju jasno navješćivati nepromjenjivo Evanđelje o božanskom moralnom nauku i sveudiljnoj bračnoj stezi .“

Na ovaj bi način „bratski“ pomogli Papi jer „Papa nije diktator“. Za to je biskup Schneider citirao Gospodinove riječi:

„Zato ih Isus dozva i reče: "Znate da vladari gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. Neće tako biti među vama! Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj“ (Mt 20,25f).

Papa je sam pojasnio: Amoris laetitia „nije dijelom Učiteljstva“

Biskup je Schneider k tome pojasnio da je papa Franjo sam pojasnio da Amoris laetitia „nije dijelom Učiteljstva“. „Doktrinarno značenje apostolske pobudnice Amoris laetitia određuje se nakanom autora, pape Franje koji je jasno izjavio, primjerice: 'Podsjećajući na to da je vrijeme vrjednije od prostora, želio bih ponovno upozoriti da se sve doktrinarne, moralne i pastoralne rasprave ne moraju odlučiti doktrinarnim zahvatom'. (AL,3) To su Papine riječi.“

Svojim vlastitim riječima papa Franjo je pojasnio da nije bila njegova nakana donijeti doktrinarno obvezujuću izjavu. “Prema papi Franji cilj pobudnice Amoris laetitia bio je stvoriti situaciju za dokrinarne, moralne i pastoralne rasprave”.

Izvor:http://www.katholisches.info/2016/12/09/bischof-schneider-zu-amoris-laetitia-es-gibt-ein-befremdliches-schisma/