petak, 2. prosinca 2016.

Marija, Majka Milosrđa (Sensus Fidelium)
Ako ne vidite hrvatski prijevod, uključite opciju CC (za podnaslove - lijeva ikona od kotačića ako nemate oznaku CC)