ponedjeljak, 5. prosinca 2016.

Kardinal Sarah: riječi Pretvorbe glase „za mnoge“, a ne „za sve“


Kardinal Robert Sarah u razgovoru s Infovaticana

Ovaj tekst objavljen je još u lipnju na blogu katholisches.info te na drugim katoličkim blogovima diljem svijeta. Izjava pročelnika Kongregacije za bogoštovlje (a kod nas se stječe dojam da je izjavu dala rimska kućanica na placu) u našoj crkvenoj javnosti nije dovela ni do kakve reakcije, niti je stvorila bilo kakvo veće zanimanje kod naših liturgičara i teologa koji nama tradicionalistima itekako znaju spočitavati da nismo poslušni. Stoga se mi sada pitamo: komu su oni to zbilja poslušni osim njemačkim i drugim bjelosvjetskim otpadničkim teolozima? Kada će oni početi ozbiljno shvaćati upute svojih pretpostavljenih kada govore o liturgiji u skladu s Tradicijom Crkve i vjekovnim naukom? Ili taj nauk mora biti zaražen modernizmom da bi bio prihvatljiv – pa zar smo tako nisko pali?! Zar autoritet jednog pape (Benedikta XVI.), pročelnika Kongregacija kardinala Arinzea, potom kardinala Canizaresa, a sada i kardinala Saraha uopće nije dostatan da njihove vrlo ozbiljne i važne izjave, potkrijepljene studijama i istraživanjima visoke kvalitete i prosudbama velikih liturgičara, ne budu čak ni vrijedne spomena ili se pak te izjave po odluci političkih komesara moraju ubijati šutnjom radi „mira u kući“?! Jadna kuća u kojoj vlada takav mir!

(Madrid) Kardinal Robert Sarah, pročelnik Kongregacije za bogoštovlje i sakramentalnu stegu izrazio je u Španjolskoj nadu da će i Katolička Crkva u Španjolskoj „sljedeće godine“ uvesti riječi Pretvorbe pro multis.


Papa Benedikt XVI. potvrdio je 2006. godine dekret Kongregacije kojim se prijevod riječi Pretvorbe na dotični jezik točnije prilagođuje mjerodavnom latinskom crkvenom jeziku i evanđeljima.

Kardinal Arinze koji je bio pročelnik Kongregacije za bogoštovlje od 2002.-2008. godine napisao je tada svim biskupskim konferencijama:

Stoga se mole biskupske konferencije zemalja u kojima se trenutno upotrjebljava izričaj 'za sve', ili njemu ekvivalentan, da u idućoj godini ili dvije godine održe vjernicima potrebne kateheze o toj stvari, kako bi se pripravili na uvođenje točnoga prijevoda izraza pro multis na narodni jezik, primjerice 'for many', 'per molti' itd. To će se učiniti kod sljedećih prijevoda Rimskoga misala, koje će biskupi i Sveta Stolica odobriti za upotrjebu u raznim zemljama.“

Kasne i spore reakcije biskupskih konferencija

To je bilo prije deset godina. Mnoge su biskupske konferencije reagirale, među njima i Biskupska konferencija SAD-a. Englesko govorno područje najprije je provelo reformu. Također i novi španjolski prijevod Misala već je odavno gotov i neke ga zemlje već primjenjuju, kao primjerice Meksiko. Druge su zemlje lijene, a to su ponajprije Španjolska, Italija i njemačko govorno područje (kao i biskupske konferencije hrvatskoga govornog područja; napomena prevoditelja).

U Španjolskoj je doduše biskupska konferencija potvrdila i odobrila novi prijevod, ali on još nije uveden. Sjeverno i južno od Alpa, na njemačkom i talijanskom govornom području čini se da se izbor pape Franje drži vremenom kada se može odahnuti i sve odugovlačiti i odgađati.

Kao obrazloženje najprije su spomenute rasprave i odluka, a onda nužno dovršenje i izdavanje novoga prijevoda misala i na koncu „poteškoće“ jer vjernici ne će razumjeti „promjenu“.

Njemački su biskupi bili tako prepredeni da su u dijalektičkoj igri riječi ponajprije izokrenuto protumačili provedbu papinske naredbe kao „neposlušnost“ i samovolju. Neki svećenici kojima je važna vjernost Evanđelju u riječima Pretvorbe počeli su naime na svoju ruku provoditi u djelo obvezujuću Benediktovu uputu.

Riječi Pretvorbe uvijek su glasile pro multis, a nikada pro omnibus

Ne čini se manje paradoksnom tvrdnja da puk nije dovoljno obaviješten jer je ova zadaća prenijeta isključivo biskupima. Ako vjernici nisu dovoljno informirani, onda je to propust biskupa. U njemačkom govornom području nisu se poduzele nikakve mjere glede toga čak ni deset godina nakon papinske odluke koja je obvezujuća za cijelu Katoličku Crkvu.

Čini se da će to u Španjolskoj ipak još uspjeti. Kardinal Sarah rekao je tijekom posjeta Španjolskoj za InfoVaticana: „Nadam s da će se 2017. godine i u Španjolskoj sveta Misa celebrirati s riječima pro multis.“

„Točan prijevod“ latinskog pro multis glasi „pro muchos“ (za mnoge), a ne „pro todos“ (za sve). Tako su nam to prenijela i evanđelja zbog čega mora postojati zadaća, obveza i želja da se toga pridržavamo, rekao je Kardinal.

Kardinal Sarah podsjetio je također da su u Rimskome obredu riječi Pretvorbe glasile „uvijek pro multis, a nikada pro omnibus“.

Tekst: Giuseppe Nardi

Izvor:


Prenosimo sa stranice:  http://www.latinska-misa.com/

Pro Multis
 
Pročelnik Kongregacije za bogoštovlje, kardinal Francis Arinze, poslao je predsjednicima biskupskih konferencija dopis datiran 17. 11. 2006. Radi se o ispravku netočnoga prijevoda riječi Pretvorbe vina u sv. Misi, s latinskoga izvornika na narodne jezike. I u sadašnjemu hrvatskom službenom prijevodu stoji netočan izraz: »...Ovo je kalež moje Krvi novoga i vječnoga Saveza koja će se proliti za vas i za sve ljude«, umjesto: »za vas i za mnoge«. Podrobnije obrazloženje i način provedbe ispravka možete pronaći u dokumentu koji ovdje donosimo u cijelosti:

Uzoriti / prečasni gospodine,

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata je u srpnju 2005. godine, uz pristanak Kongregacije za nauk vjere, pisala svim predsjednicima biskupskih konferencija, kako bi od njih zatražila dobro promišljenu prosudbu prijevoda izraza pro multis, prilikom posvete Predragocjene Krvi, na različite narodne jezike. Odgovore biskupskih konferencija proučile su dvije vatikanske kongregacije te je podastrto izvješće Svetome Ocu.

Prema Papinome naputku ova Vam kongregacija sada obznanjuje sljedeće:

1. Tekst s izričajem pro multis pripada crkvenoj predaji. U njemu su utvrđene riječi koje se u rimskome obredu Latinske crkve primjenjuju od prvih stoljeća. Tijekom proteklih trideset godina neki su službeno odobreni prijevodi na narodne jezike primjenjivali tumačiteljski izričaj »za sve«, »per tutti« ili izričaj ovome ekvivalentan.

2. Ne postoji nikakva sumnja o valjanosti Misa koje su slavljene sa zakonito odobrenim riječima te su sadržavale izričaj »za sve«, kao što je Kongregacija za bogoštovlje već obznanila [godine 1974]. Izričaj »za sve« nesumnjivo stoji u skladu s ispravnim tumačenjem namjere našega Gospodina na način kako je izražena u tome tekstu. Vjerska je dogma da je Krist na križu umro za sve ljude.

3. Ipak, postoji mnogo argumenata koji govore u prilog preciznijega prijevoda tradicionalnoga izričaja pro multis:

a) Sinoptička Evanđelja (Mt 26, 28; Mk 14, 24) izričito govore o »mnogima« za koje Gospodin prinosi žrtvu. Ovaj su izričaj različiti bibličari povezali s riječima proroka Izaije [»Sluga moj pravedni opravdat će mnoge«, usp. Iz 53, 11]. U evanđeoskim tekstovima lako je bilo moguće reći »za sve« (tako npr. Lk 12, 41). Ipak, riječi pretvorbe doslovce glase »za mnoge«. Zbog toga su te riječi prevedene na taj način i u suvremenim prijevodima Biblije.

b) Rimski obred je kod pretvorbe vina na latinskome uvijek sadržavao riječi pro multis, nikada pro omnibus — za sve.

c) Anafore — euharistijske molitve — različitih istočnih obreda, bilo na grčkome, sirijskome, armenskome ili slavenskome jeziku, sadržavaju ekvivalent latinskih riječi pro multis.

d) »Za mnoge« jest točan prijevod pro multis, a »za sve« predstavlja svojevrsno tumačenje kakvo, pravo uzevši, pripada katehezi.

e) Izraz »za mnoge« otvoren je za uključivanje svakoga čovjeka te svjedoči o činjenici da se ovo spasenje ne događa na mehanički način, bez pristanka ili sudjelovanja pojedinca. Vjernik je, zapravo, pozvan s vjerom prihvatiti dar koji mu je ponuđen i primiti nadnaravni život koji se daje onima koji sudjeluju u tome otajstvu te svjedoče o njemu svojim životom, kako bi bili ubrojeni među »mnoge« o kojima ovaj tekst govori.

f) U smislu Upute Liturgiam authenticam valja uložiti napore da se u izdanjima na narodnome jeziku točnije drži latinskoga teksta.

4. Stoga se mole biskupske konferencije zemalja u kojima se trenutno upotrjebljava izričaj »za sve«, ili njemu ekvivalentan, da u idućoj godini ili dvije godine održe vjernicima potrebne kateheze o toj stvari, kako bi se pripravili na uvođenje točnoga prijevoda izraza pro multis na narodni jezik, primjerice »for many«, »per molti« itd. To će se učiniti kod sljedećih prijevoda Rimskoga misala, koje će biskupi i Sveta Stolica odobriti za upotrjebu u raznim zemljama.

Izražavajući osobito poštovanje,

u Kristu Vam odani
Francis kardinal Arinze
Pročelnik