nedjelja, 11. prosinca 2016.

Papa imenuje kardinala Stellu novim članom Kongregacije za nauk vjere


Imenovanje kardinalom Beniamina Stelle (2014.)

(Rim) Papa Franjo imenovao je svoju osobu od povjerenja, kardinala Beniamina Stellu novim članom Kongregacije za nauk vjere. Hoće li se sada Franjo „pobrinuti“ za Kongregaciju za nauk vjere?

Kako je u utorak 22.studenoga objavio Dnevni bilten, papa Franjo obznanio je jedno imenovanje za Kongregaciju za nauk vjere. Naglasak leži na „jedno“. Premda je Poglavar Crkve u prošlu nedjelju kreirao 17 novih kardinala, sada je imenovao jednog novoga člana za Kongregaciju za nauk vjere, a on ne pripada skupini novih kardinala. Imenovan je kardinal Beniamino Stella, pročelnik Kongregacije za kler. Kardinal Stella potječe iz kruga vatikanskih diplomata kardinala Angela Sodana. Nakon različitih diplomatskih zadaća u inozemstvu bio je od 2007.-2013. rektorom Papinske diplomatske akademije.

Kardinal Mauro Piacenza, pročelnik Kongregacije za kler, bio je prvi „racingerovac“ među upraviteljima dikasterija koji je za pontifikata pape Franje morao napustiti svoje mjesto u Rimskoj kuriji. Beniamino Stella postao je njegov nasljednik. K tome, Papa ga je imenovao članom Kongregacije za biskupe i za katolički odgoj. Dana 22. veljače 2014. papa Franjo kreirao ga je kardinalom.


Tek je 2016. godine došlo do novog zamaha u imenovanjima kada se Papa posvetio određenim institucijama u Kuriji. U kratkom je roku imenovao Stellu članom Papinskog povjerenstva za Državu Vatikanskoga Grada, novoutemeljenog Tajništva za komunikacije, Kongregacije za bogoštovlje i sakramentalnu stegu te sada i Kongregacije za nauk vjere. Na primjeru Kongregacije za nauk vjere ne može se previdjeti da papinske izmjene članova dikasterija imaju namjeru okružiti kardinala pročelnika Roberta Saraha i ograničiti njegov manevarski prostor u djelovanju.

Za klimu u Vatikanu može se reći da imenovanje Papine osobe od povjerenja Stelle kod promatrača pobuđuje „bojazan“ da bi se Papa sada mogao „pobrinuti“ i za Kongregaciju za nauk vjere.

Tekst: Giuseppe Nardi