srijeda, 21. prosinca 2016.

Priprava na Božić – Dom Columba Marmion


Sretni smo što vjerujemo u svjetlost koja ima da prosvijetli svakog čovjeka koji dolazi na ovaj svijet.

Bog želi da bude blagoslivljan i slavljen u svim svojim djelima. On traži da mu upravimo hvale i da se divimo Njegovom djelovanju što je tako divno i mudro pripravio dolazak kraljevstva svog Sina među nas. On nam kroz cijelu pripremu za Božić želi učvrstiti vjeru. Želi da se uvjerimo da će se ispuniti sve što piše o Njemu u prorocima i psalmima. (Luka XXIV, 44)

On nam govori:"Moj otac vas ljubi, jer ste uzvjerovali da me on poslao" (Iv. XVI.,27)

Krist je došao za sve ljude, svih naroda i vjekova! Radi nas ljudi i radi našega spasenja siđe s neba!

Crkva koju vodi Duh Sveti što je isto što i duh Isusov, nastoji oko toga da nas svake godine iznova što dublje uvede u tajnu svog Božanskog Zaručnika. Svake godine svetkuje rođenje svoga Božanskog Zaručnika.

Krist je u nama po milosti posvetnoj koja nas čini djecom Božjom. On želi da se ova milost obnavlja, da živimo novim životom, slobodnim od grijeha i nesavršenosti, bez ikakve privezanosti na stvorove i sebe. Crkva želi da shvatimo kako nam Krist u zamjenu za čovječju narav koju od nas uzima , daje svoju Božansku narav. To je milost koju nam je utjelovljena Riječ zaslužila rođenjem svojim u Betlehemu. Ako je istinito da se on rodio, živio i umro za nas. Istina je ako nadodamo da se ove zadnje zasluge primijenjuju i milosti podjeljuju pojedinoj duši samo u toliko koliko je na to pripravna. Crkva to dobro zna pa nam dovikuje preko usta Preteče:"Pripravite putove Gospodnje, - jer je Gospodin blizu."

Potrebno je dopustiti da priprava bude potpuna kako bi svečanost Kristova rođenja proizvela u nama sve plodove milosti, svjetlosti i života.


Što uključuje dobra priprava?Prvenstveno čistoću srca. Kad je riječ sišla na svijet, našla je srce svoje majke savršeno spremno i sposobno da primi obilje milosti kojima je htjela da je obaspe. Majka je bez sumnje imala sve savršenosti, ali jedna se nad svima isticala, a to je njezine djevičanska čistoća. Marija je djevica i to njezino djevičanstvo je toliko dragocjeno da na nj upozorava anđela kad joj govori da će postati Majkom Božjom. Ovo neizmjerno dostojanstvo Majke Božje traži da Marija bude ne samo djevica nego da njezina čistoća nadilazi čistoću anđela i da bude jedan odraz onog sjaja u kojem Otac porađa svog Sina. Zato ju je oslobodio Bog od grijeha istočnog da pripravi Sinu svom dostojno prebivalište. Ta velika čistoća je prva koja privlači Krista, ali mi smo grešnici i ne možemo ponuditi Isusu ovakvu neoskrvnjenu čistoću koju on toliko ljubi. Možemo ju nadomjestiti poniznošću Marije Magdalene. Priznajmo se bijednim i nedostojnim pred onim koji kaže:"Nisam došao da zovem pravednike nego grešnike." (Mat IX, 13) i molimo:"Dođi da nas oslobodiš, Gospodine Bože jaki!"

Spasitelj milosrđem ganut neće odbaciti onoga koji dolazi k njemu srcem poniznim i raskajanim.

Uz čistoću srca i poniznost jako nam je za pripremu radosnog dočeka rođenja Isusova potrebno pouzdanje u Krista, jer samo od Njega dolazi spas.

Otvorimo svoje srce neograničenom pouzdanju prema Onome koji dolazi i nećemo se prevariti.

"Neće se smesti oni koji se u Te uzdaju."

Ovo pouzdanje najbolje se očituje u žarkim željama da Krist zavlada u nama.

Ako hoćemo da blagdan Kristova rođenja donese veliku slavu Presvetom Trojstvu, da utješi Srce utjelovljenje Riječi, da bude izvorom obilnih milosti za Crkvu i za nas, nastojmo da očistimo svoje srce, ponizimo se uzdajući se u Boga, ispunimo svoje duše žarkim i silnim čuvstvima. Molimo Blaženu Djevicu da nas ispuni onim čuvstvima kojima je bila obasuta u sretnim danima pred Isusovo rođenje. Živjela je u najužem sjedinjenju sa Djetetom – Bogom, kojega je nosila u svom krilu. Molimo joj se da nam dozvoli da uđemo u ono raspoloženje koje je ona imala. Majka će uslišati naše molbe i naše će veselje biti neizmjerno kad osjetimo da se Krist nanovo rodio u našoj duši obasuvši nas obiljem svojih milosti. Tada ćemo osjetiti kao i Blažena Djevica, dakako u manjoj mjeri, istinu riječi svetoga Ivana:"Riječ bijaše Bog....I Riječ je tijelom postala i prebivala među nama i mi smo je vidjeli punu milosti i od njene punine svi smo primili – milost povr milosti." (Iv. I, 14 i 16)


Priredio N.B.