četvrtak, 22. prosinca 2016.

Glas dobre volje?Slava Bogu na visini, a mir ljudima dobre volje (Lk 2, 14)

Bude li u nama mir ili znatiželju riječi dobra volja? Što te riječi znače za mene, što mi govore? Čujem li glas dobre volje?

Da, dobru volju možemo čuti u tišini svoga srca kad nam u Svetoj noći – Tihoj noći sam Bog kao maleno nejako Dijete – Isus svojom šutnjom jače progovori i tad smo sigurni da tu tek istinski dobivamo – dobru volju – po kojoj Bogu odgovaramo punim srcem predanja i ljubavi, evo me!

Kao što je Djevica nad djevicama Isusa nosila tjelesno tako ga svatko od nas tko je dobre volje može nositi duhovno. U tom skrivenom, a tako snažnom doživljaju srce nam se grije i ispunjava utjehom koja se raduje usred svih teškoća i križeva!