ponedjeljak, 19. prosinca 2016.

Što nam danas poručuju Sveti Bernard, Bonifacije, Ignacije, župnik Arški i padre Pio?

                            „Trebali bi da gledamo na momente koje provedemo pred
                             Presvetim Sakramentom kao najsretnijima u našem životu.“
                  „Ima onih koji traže znanje radi samoga znanja; to je RADOZNALOST.
                    Ima onih koji traže znanje da bi bili drugima poznati; to je TAŠTINA.
                    Ima onih koji traže znanje da bi služili; to je LJUBAV.“             Crkva je poput velikoga broda, izudarana od valova raznih životnih stresova.
              Naša dužnost je da ne napustimo brod, nego da je održavamo na njenom putu.


                                 „Nauči nas da darujemo i da se ne osvrćemo na cijenu."

  „Ne pokušavaj zadovoljiti sve. Pokušaj zadovoljiti Boga, anđele, i svece – oni su tvoja publika“     „Duša se može hraniti samo Bogom; samo joj Bog može biti dovoljan; samo je Bog može     ispuniti; samo Bog može da joj glad zasiti.“


Moli, nadaj se, i ne brini. Briga je bezvrijedna. Bog je milostiv i ćuti će tvoju molitvu.