četvrtak, 15. rujna 2016.

Svijet mrzi kršćane - Mučeništvo naše braće diljem svijeta 

Žalosna Gospa-Mater Dolorosa

„Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije nego vas. Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio, no budući da niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi.
Sjećajte se riječi koju vam rekoh: Nije sluga veći od svoga gospodara. Ako su mene progonili, i vas će progoniti, ako su moju riječ čuvali, da vašu će čuvati. A sve će to poduzimati protiv vas poradi imena moga jer ne znaju onoga koji mene posla. Da nisam došao i da im nisam govorio, ne bi imali grijeha, no sada nemaju izgovora za svoj grijeh. Tko mene mrzi, mrzi i Oca mojega.“ (Iv 15,18-23)                                Crkva gori na Bliskom istoku

                                Crkva gori u Nigeru

                                Crkva gori u Pakistanu

                              Crkva gori u Siriji

                                                Crkva gori u Egiptu