petak, 9. rujna 2016.

Sveti Petar Claver
misionar (1580-1654) 

Sveti Petar Claver bio je isusovac, apostol crnačkog roblja u Kolumbiji. Živio je životom istinskog heroja. Na blagdan Bezgrješnog začeća 1594. primio je kleričku tonzuru.
U Barceloni na isusovačkom sveučilištu dobio je zvanje za Družbu Isusovu i 1602. stupio je u isusovački novicijat. Dvije godine kasnije polaže prve redovničke zavjete. Još nije bio zaređen za svećenika kad su ga odabrali za misije u Novoj Granadi, Kolumbiji. 1616.godine zaređen je za svećenika. Crni robovi su ga zbog njegovog rada zavoljeli poput oca, a veliko poštovanje i divljenje je uživao i od bijelaca. Ljubav koju je iskazivao crncima mijenjali su njihove živote i crncima i bijelcima vodeći ih prema Kristu. Petar je osim redovnih zavjeta imao dodatni zavjet, a on je bio da će crnce voditi prema Kristu i tu je sva mudrost njegovog djelovanja.

"Petrus Claver, Aethiopum semper servus." Tim riječima je potpisao svoj apostolat.

Krstio je preko 30.000 crnaca. Pokršteni crnac bi dobio medalju i nosio bi ju oko vrata kao znak da je postao katolik. Promicao je čestu pričest, a zbog toga je sate i sate prosjedio u ispovijedaonici marno ispovijedajući. Svojim vjernicima usađivao je pobožnost prema Isusovoj muci, ranama i Raspetome. Za crnce je osnovao i vodio Marijinu kongregaciju te ih poticao na ljubav prema Gospi. Mnogo je postio, bdio po noći i živio je u krajnjem siromaštvu. Radio je sa najbolesnijima od kojih bi čovjek najradije okrenuo glavu, koji su bili ljudskoj naravi odbojni. Sveti Petar se uz Evanđelje, hranio naukom svetog Bernarda i spisima časnog oca Luisa de la Puenta. Bio je mistik u punom smislu. Sa lakoćom je čitao ljudska srca.
1651. se jako razbolio, a sve svoje patnje i molitve prikazivao je za ljude crne rase.  Za njih je neprekidno radio i žrtvovao se. Na njih je mislio do posljednjeg časa. Preminuo je 08. rujna 1654.
Papa Leon XII ga je proglasio blaženim 1851., a svetim 15.siječnja 1888.
Isti ga je papa proglasio"univerzalnim zaštitnikom misija među crncima." 


(komentar: našoj Domovini je priznata neovisnost i suverenitet 15. siječnja.)

Molimo sv.Petra Clavera zagovor za naš napaćeni narod)