srijeda, 21. rujna 2016.

Pričest za preljubnike: „Tako je Franjo već odavno odlučio“Kardinal Kasper s papom Franjom
„Kardinal Kasper i progresivno krilo Crkve u Njemačkoj dobili su što su željeli. Glede Pričesti za rastavljene i ponovno civilno oženjene Franjo je na njihovoj strani. Tako je on već odavno odlučio i tako je i učinio.“ Sandro Magister, vatikanist, 28. travnja 2016. godine

Izvor:   http://www.katholisches.info/2016/04/29/kommunion-fuer-ehebrecher-so-hatte-es-franziskus-schon-lange-entschieden/

Crkveni naučitelj sveti Robert Bellarmine rekao je da je krivovjernom papi dozvoljeno pružiti otpor, ali pasivan otpor! Otpor na način da ne izvršim neku njegovu naredbu koja je suprotna katoličkom nauku. Ni u kojem slučaju nije dozvoljeno svrgnuti papu ili mu suditi. Ta vlast pripada samo onomu koji je iznad pape - a to je Krist. A mi smo ispod pape. Mi smo ovce koje su povjerene njegovoj brizi. Ovce ne mogu suditi svom pastiru, niti ga mogu zamijeniti.

Točne riječi svetog Bellarmina su:
"Licet, inquam, ei resistere non faciendo quod iubet et impediendo ne exequatur voluntatem suam; non tamen licet eum iudicare vel punire vel deponere, quod non est nisi superioris."
("Dozvoljeno je, kažem, oduprijeti mu se, ne čineći ono što naređuje ili sprječavajući da izvrši svoju volju; ali nije dozvoljeno suditi mu, ili ga kazniti ili svrgnuti, što ne pripada nikome, osim onome koji je iznad njega.") 
De Romano Pontifice, lib. II., cap. 29.


„Nikakvo djelo milosrđa ne smije se činiti ako bi uzrokovalo sablazan.“ (sv. Katarina Sijenska, životopis)