utorak, 13. rujna 2016.

Tko su neprijatelji Fatime?

Ovisi li mir u svijetu o posvećenju Rusije Bezgrješnom Srcu Marijinu?Iz razgovora Christophera Ferrare i oca Grunera 

Christopher Ferrara: Želio sam napisati ovu knjigu kako bih u jednom tekstu sabrao sve riječi i ponašanja onih koji se u Crkvi nazivaju „prijateljima“ Fatimske poruke i koji javno pokazuju pobožnu  privrženost prema Gospi i događaju „Fatime“ općenito, ali koji u stvarnosti samo obezvrjeđuju njezin značaj, svodeći je na crkveni ekvivalent programa vlastitog usavršavanja, umjesto onoga što ona u stvari jest, dakle proroštvo i upozorenje za Crkvu i svijet, s teškim posljedicama ako ne poslušamo zahtjev Fatimske Gospe, tj. posvetu Rusije Bezgrješnom Srcu Marijinu kako bi se Rusija obratila, a to je čin koji se drži ne baš politički korektnim!

Otac Gruner: Dakle, Rusija će se obratiti...

Christopher Ferrara: Na katoličku vjeru, da.

Otac Gruner: I donijet će cijelome svijetu period mira; sestra Lucija pojasnila je da je Rusija oruđe koje je Gospodin izabrao: ona može biti oruđem pravde i kazne, ili oruđem milosrđa. Ako Papa i biskupi posvete Rusiju, onda će ta zemlja biti oruđem milosrđa za cijelo čovječanstvo. Ako to ne učine, Rusija će biti oruđem kazne za cijelo čovječanstvo. Ovisi o nama da izaberemo i poslušamo (ili ne) zahtjeve Gospe Fatimske. Bjelodano je da čovječanstvo zaslužuje kaznu koju je Bog pripravo jer današnji svijet prihvaća i promiče stvari kao pobačaj ili homoseksualnost i mnoge druge grijehe koji su sada već praktično institucionalizirani. Kako je rekao Ivan Pavao II., svijet ide u oprečnom smjeru od onoga koji je pokazala Gospa Fatimska; rezultat, prema onome što nam je rekla Djevica Marija – jest da je rat kazna za grijehe. Svijet neće imati mira dok Rusija ne bude posvećena. Ako to ne učinimo, upravo će nas
Rusija dovesti u sužanjstvo.

Izvor: http://fatima.it/mediatranscripts/mediatrans.asp