utorak, 6. rujna 2016.

Masonski planovi za uništenje Katoličke crkve

preuzmi cijeli dokument u pdf-uOvdje donosimo, sabrano na jednom mjestu, više planova za uništenje Katoličke Crkve te drugih tekstova o toj temi koji su objavljeni u našim časopisima ili po našim blogovima i portalima. Koliko god anticrkva nasrtala i nanosila stravične udarce, i koliko god se činilo da ima uspjeha, ostajmo s Kristom, čvrsto uvjereni u pobjedu jer uspjeh je anticrkve samo prividan i privremen.
Ne zaboravimo Kristovo obećanje svojoj Crkvi: „A ja tebi kažem: Ti si Petar i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati."(Mt 16,18).
„Iz rečenoga je lako razumjeti što je masonska sekta i što ona želi. Njezina načela u tolikoj su općoj suprotnosti s ljudskim razumom da ništa ne može biti izopačenije. Želja da se uništi vjera i Crkva ustanovljena od Boga s obećanjem vječnog života, pokušaj da se ožive, nakon osamnaest stoljeća, poganski običaji i institucije, velika je glupost i smjela bezbožnost. Ne manje strašno i nepodnošljivo je preziranje darova udijeljenih putem Njegovih poslanika. U ovom ludom i zastrašujućem pokušaju čovjek prepoznaje onu neukroćenu mržnju i osvetnički bijes koji je protiv Isusa Krista planuo u Sotoninom srcu.“
[Papa Lav XIII., enciklika Humanum genus]

Masonski plan
(Sadržan u tajnoj masonskoj okružnici iz 1905.)

1. Kršćani neka se iskvare prije braka (seksualna imoralnost).

2. Neka ne dospiju do braka (neka ne osjete potrebu, neka im se oduzmu sredstva).

3. Ako dospiju do braka, neka ga razore (laka i zaštićena rastava).

4. Neka nemaju djece (kontracepcijska sredstva).

5. Ako djeca dođu, neka ih ubiju (lak i besplatan pobačaj).

6. Ako ih dobiju, neka ih ne mogu prehraniti (škoditi brojnim obiteljima, poteškoće za kuću)

7. Ako ih prehranjuju, neka ih ne odgajaju kršćanski (rat redovničkim zajednicama i vjeronauku u školi).

8. Ako netko izmakne, neka ne dospije do sveučilišta.

9. Bilo kako bilo, neka se isključi iz društvene uprave.

Crkva se neće urušiti pod udarcima progone, nego pod mrtvačkim pokrovom imoralnosti“. „Iskvariti, iskvariti, iskvariti“!
(Međunarodni časopis tajnih društava)

Naputci, planovi i rezolucije braći masonima(1961)

1.Drugi vatikanski sabor je prilika, velika prilika koju smo iščekivali za trijumf naših ideja, jer masoni već djeluju na svim razinama crkvene hijerarhije.

2. Ostaje još papinstvo, ali zadat ćemo mu smrtonosni udarac, bez mnogo buke i pod obličjem blagih ovčica, nastavljajući marljivo preoblikovati kršćanstvo da izražava papu naših snova. Kada obratimo na naše teorije crkvenu hijerarhiju i veliko mnoštvo vjernika, a da oni to i ne zamijete, sve će ići naprijed samo po sebi.

3. U takvoj neželjenoj situaciji, naša se uloga sastoji u unošenju podjela, potičući raspre po mogućnosti o drugorazrednim pitanjima, s ciljem da pozornost skrenemo s bitnih stvari koje želimo uništiti. Primjerice, lijevi će se tabor na naš poticaj, boriti za ukidanje latinskoga u liturgiji; a desni će, opet na naš poticaj, to braniti.(Kao netko umjesto da brani neko blago, dopušta da mu ga ukradu, posve sretan da čuva škrinju u kojoj je blago bilo zatvoreno, a koja je sada prazna).

4. Svi će o svemu moći raspravljati.

5. Da bi se stvorila pomutnja, svećenicima ćemo nametnuti uporabu novog i opskurnog jezika.

6. Papa kojeg ćemo nametnuti da bude izabran, posjedovat će u najvišem stupnju umjetnost ambivalentnosti (tamquam vir duplex). Moderniste neće primjerice prihvaćati riječima, ali u djelima će ih podupirati.(Ukidajući ponajprije antimodernističku zakletvu).

7. Postavimo svoje ljude u ministarstva odgoja i obrazovanja, u škole, da bi hinili da štite religiju, međutim, s ciljem da je u biti razore iznutra. Bez religije, mladež će odmah postati plijenom nemoralu, a time i posvema u našim rukama.

8. Na primjer, komentirajući rečenicu: “Blago onima koji su žedni i gladni pravednosti“, mi ćemo to pripisati onima koji se bore za „ljudska prava“, a ne za svetost kako je to Crkva činila do dana današnjega. Prema tome, ustanici i revolucionari, bili nasilni ili ne, jednim će udarcem bez razlike biti proglašeni blaženima od samog Krista koji će ujedno postati prototipom revolucionara.

9. Ubacit ćemo žene svugdje gdje se okupljaju svećenici i redovnici: žene koje pod maskom hinjene čednosti, znaju prikriti vlastitu nastranost. One će morati zaludjeti najprije poglavare, ako ih već ne mogu pridobiti za našu stvar, onda barem ih trebaju kompromitirati na neki način. Na taj ćemo način mnogima začepiti usta i oni će prestati boriti se protiv nas i prestati braniti tradicionalni katolički nauk.

10. U crkvama, u školskim udžbenicima, praktično svugdje, slike i kipovi Krista i njegove Majke te svetaca morat će biti takvi da izazivaju gađenje i podsmijeh. Budite sigurni da će se svećenici i u ovome prikloniti našim uputama.

11.Od velike je važnosti za uspjeh naših planova da psihologija, psihijatrija i psihoanaliza budu prihvaćene kao temeljni predmeti u svjetovnim i redovničkim sjemeništima.

Bilanca o primjeni koncilskih dekreta i predviđanja za postkoncilsko vrijeme. Iz masonskog časopisa L’Humanisme, studeni/prosinac 1968. Godine

Stupovi stare crkve koji su se najlakše urušili, bili su:

1. Dogma o papinskoj nezabludivosti, zahvaljujući kolegijalnosti.

2.Stvarna Prisutnost Kristova u Oltarskom Sakramentu: intercommunio (dopuštanje pričešćivanja nekatolicima), „koncelebracija“ katoličkih svećenika s protestantskim pastorima; „Pričest na ruku“, „ukidanje poklanjanja“.

3. Obezvrjeđenje sakramenta Ispovijedi: nestanak smisla za grijeh, masovne ispovijedi, insinuacije da je srednjovjekovna filozofija grijeh tumačila u smislu pesimističnog viđenja Biblije.

Deset masonskih zapovijedi za borbu protiv katoličkog Rima(1976)

1. Petrova se stijena mora razbiti. U Crkvi ima otprilike 2500 biskupa (1976.godine): moramo je dakle razbiti u 2500 komada. Moramo oduzeti moć Papi i biskupima, služeći se sustavom većinskog odlučivanja raznih demokratskih kolegija, u koje ćemo ubaciti naše ljude. Opravdat ćemo ih u ime „zrelog kršćanstva“.

2. Preobraziti dječakovu svijest: odnos između oca i sina mora postati kolegijalan.

3. Uništenje bilo kakve tradicije.

4. Diskreditirati Evanđelja, dovesti u sumnju vjerske istine.

5. Liturgijska reforma: zatrti obvezatni latinski jezik da bi se stvorila babilonska pomutnja jezika.

6. Ukloniti smisao krivnje i svijest o grijehu.

7. Crkve osloboditi od „stvarne Prisutnosti“, oltar promijeniti u „stol“, ukloniti svete slike.

8. Preobraziti „ispovijest vjere“ u egzistencijalno poimanje vjere.

9. Isključiti Isusovu Majku iz crkvenog života.

10. Skratiti vrijeme posvećeno molitvi da bi se dalo više prostora aktivnom kršćanstvu.

Masonski plan iz 1995. godine
Prijevod iz španjolskog časopisa Roca viva, veljača 1997., José Abascal, Madrid

A – Ustrajnom i metodičkom borbom koja vodi nestanku Katoličke Crkve, postigli smo bitan napredak koji odgovara unaprijed zadanim ciljevima:

1. Nestanak svijesti o jedinoj pravoj vjeri. Mnogi već sumnjaju u temeljne dogme: u stvarnu Kristovu prisutnost u Euharistiji, u Kristovo božanstvo i Uskrsnuće, u Marijino djevičanstvo, postojanje pakla, anđela i demona itd.

2. Stanje šizme i apostazije, još uvijek skriveno, međutim već stvarno.

3. Osporavanje Pape i njegova nauka.

4. Nadzor katoličkog izdavaštva i publikacija.

5. Ulazak masonerije u vjersku pouku, napose na crkvene fakultete i u sjemeništa.

6. Oni koje smo ubacili u sjemeništa i redovničke kongregacije, uspjeli su zauzeti utjecajna mjesta i učinkovito već djeluju.

7. Biskupi, svećenici i vjeroučitelji, ali i razne muške i ženske redovničke kongregacije surađuju s nama, možda i ne znajući za to, ali čine to uspješno.

8. Marginaliziranje i prijezir svećenika i redovnika koji su vjerni tradicionalnom nauku.

9. Napuštanje Ispovijedi promicanjem kolektivnog odrješenja.

10. Gubitak molitve u svojim različnim oblicima: osobna molitva, Krunica, Križni put, procesije, prošnje itd.

11. Prijezir pobožnosti prema Euharistiji.

B – Veoma su se uspješnima pokazale „mjere“ koje smo predložili:

1. Promijeniti ustroj Mise, umanjujući joj vertikalni vid, a naglašavajući horizontalni.

2. Uvesti „liturgijsku slobodu“, odbacujući misno ruho, mijenjajući i ukidajući obredni dio, čineći obrede što ispraznijima i proglašavajući ih besmislenima.

3. Primati Pričest stojeći i na ruku, oduzimajući na taj način važnost Hostiji.

4. Ukloniti poklanjanje i svaki oblik iskazivanja strahopoštovanja.

5. Iskriviti smisao grijeha.

6. Promicati nemoral, shvaćajući ga „slobodom“ i „napretkom“: seksualno oslobođenje, prezervative, kontracepcijska sredstva, homoseksualnost, promicanje pornografije na televiziji i videu, filmove, sex shopove, časopise, ali navlastito na televiziji.

7. Prihvaćanje pobačaja: napokon ga je također i katolička Irska odobrila.

8. Ukloniti vjerski i moralni odgoj mladih ljudi.

9. Iskvariti mladež, širiti drogu, seks, nemoralne zabave, psovku, nasilje itd.

10. Nadzirati društvena sredstva priopćavanja, a osobito televiziju.

C – Moramo nastaviti s napretkom u gore navedenim točkama. Mi smo već u poziciji da možemo zauzeti vrhove moći u Crkvi. Onda će se otvoreno proširiti, zahvaljujući autoritetu, posljednja faza naše taktike:

1. Dokrajčiti transcendentalnu dimenziju i svaki oblik molitve.

2. Uništiti i učiniti posvema besmislenim sadržaj dogmi.

3. Teocentrizam zamijeniti antropocentrizmom.

4. Relativizirati moral: ne smiju više postojati ni načela, ni objektivna uporišta, a još i manje bilo kakvo nametanje odozgor. Sve mora biti subjektivno.

5. Liberaliziranje seksualnosti, kontracepcije, homoseksualnosti…

6. Svećeničko ređenje žena.

7. itd.itd.

I na koncu-a to je naša velika čežnja-uništiti misu. Očigledno je nećemo moći uništiti od danas do sutra: mnogi to ne bi prihvatili. Valja ukinuti „žrtveni“ karakter i svesti je na puku „bratsku večeru“. Na taj način u njoj neće biti nikakve sakramentalne vrijednosti, a misa će se preoblikovati u obično zborovanje, bez ikakva sadržaja.

Evo naše velike čežnje, jer uništavajući katoličku misu, uništit ćemo Crkvu iznutra, bez krvavog progona i zahvaljujući kapitulaciji samih katolika.

Imamo pobjedu na dohvat ruke.

Samo izravan i izvanredan Božji zahvat bi to mogao omesti. Međutim, mi ćemo moći uskoro, vrlo skoro uskliknuti: “Pobijedili smo Te, Galilejče!“


Jean Ousset: „On treba da kraljuje“

„Revolucija u Crkvi permanentna je revolucija“, izjavit će Maleni Tigar, član talijanske lože Alta Vendita, koji je uostalom autor obrasca koji će koristiti Trocki stodeset godina kasnije da izrazi svoj marksistički ideal Revolucije. Zna se jako dobro da se Alta Vendita u borbi protiv Rimske Crkve specijalizirala u pokušajima da je oslabi iznutra. „Italija je puna vjerskih bratovština i pokornika različitih boja-govorio je Maleni Tigar; ne bojte se ubaciti nekoga od naših u ta stada puna glupe pobožnosti: neka naši pažljivo proučavaju osobe tih bratovština i vidjet ćete da, malo pomalo, neće izostati žetva… Okupite vaše skupine, i skupine neznalica, na jednom ili na drugom mjestu, čak i u kapelicama i sakristijama, stavite ih pod vodstvo kreposna, ugledna svećenika koji je pak lakovjeran i kojeg je lako zavarati; ubrizgajte otrov u odabrana srca, ubrizgajte ga u malenim dozama, a potom, kao da je slučajno, ostavite ostalo razboru; prestrašit ćete se vašeg uspjeha“ (Pismo Malog Tigra članovima Alte Vendite Torina 18.1. 1822. koju je citirao Crétineau-Joly, L'Eglise romaine en face de la Revolution, T. II, str. 120). Naređenja Stalnom nalogu Vrhovne Vendite čak su pozivale da se cilja uviše. „Naš je konačni cilj-može se u njoj pročitati-cilj Voltairea i Francuske revolucije: konačno uništenje kršćanstva i čak i kršćanske misli. Papa, tko god on bio, nikada neće pristupiti tajnim društvima; na tajnim je društvima učiniti prvi korak prema Crkvi s ciljem da se pobjedi obadvoje. Posao koji ćemo započeti nije stvar dana, mjeseca ili godine: može potrajati dugo godina, možda i stoljeće, ali u našim redovima pada vojnik, ali borba se nastavlja.

Nećemo pokušavati pridobiti pape za našu stvar, učiniti ih neofitima naših načela, širiteljima naših ideja. To bi bio smiješan san…Ono što trebamo zahtijevati, trebamo tražiti i nadati se, kao što Židovi čekaju Mesiju, jest papa prema našim potrebama. Aleksandar VI., unatoč svim svojim nedjelima, ne bi nam odgovarao jer nikada nije zabludio u vjerskim stvarima: jedan Klement XIV. Naprotiv, bio bi naš od glave do pete…

Ne sumnjajmo da ćemo dospjeti do vrhovnog zaključenja naših pregnuća, ali kada? I Kako?

Pa dobro, da bismo osigurali Papu traženih osobina, ponajprije je potrebno pripremiti mu naraštaj dostojan sna za kojim čeznemo. Ostavite postrance starce i odraslu dob i okrenite se mladeži i, ako je moguće, djeci. S njima nikada ne rabite riječi bezboštva ili nečistoće. Morate nastupati s izgledom ozbiljna i moralna čovjeka. Kada vaš ugled bude siguran u kolegijima, u školama, na sveučilištima i u bogoslovijama; kada jedanput zadobijete povjerenje profesora i studenata, trudite se da, osobito oni koji se upisuju u kleričku vojsku, traže razgovor s vama. Za nekoliko godina ovaj će mladi kler zauzeti odgovorna mjesta: vladat će, upravljat će, sudit će, sudjelovat će u kraljevim savjetima…Neka kler stupa pod vašim stijegom vjerujući uvijek da stoji pod barjakom Apostolskih Prvaka. Želite li da nestanu posljednji tragovi tirana i ugnjetavača: razapnite mreže kao Šimun Barjona (to jest, Šimun sin Ivanov: sveti Petar); razapnite ih na dnu sakristija, sjemeništa i samostana umjesto na dnu mora: ako djelujete bez naglosti, mi vam jamčimo čudesniji ulov od njegova. Ribar riba uspio je biti ribarom ljudi; vi ćete dovesti prijatelje oko Apostolske Katedre. Imat ćete u svojoj mreži revoluciju s tijarom i pluvijalom(plaštom) koja maršira s križem i crkvenim barjakom; revoluciju kojoj će trebati samo malena žigica da zapali oganj na četiri kraja svijeta“. «Samo katoličanstvo– pisao je Charles Dollfus grofici d’Agoult – može proždrijeti katoličanstvo; kada mu je jedanput satrta glava, udovi će se raspršiti … ; neman će se raskomadati da proždere samu sebe. Moramo znati čekati i ne pjevati pobjedu prije vremena: ona će doći… » (pismo od 11.8.1875., citirao Jacques Viet in Daniel Stern: Lettres républicaines du Second Empire. Documents inédites; Edit. Du Cedre, rue Mazarine 13, Pariz).

Masonski plan za uništenje Katoličke Crkve

1. Uklonite već jednom zauvijek Sv. Mihaela, zaštitnika Katoličke crkve iz svojih molitava u sv. misi i izvan nje. Odstranite njegove kipove tvrdeći da oni odvraćaju od štovanja Krista.

2. Uklonite korizmene pokorničke vježbe, kao što je neuzimanje mesa petkom ili post; spriječite svaki čin samozataje. Umjesto njih treba promicati djela užitka te sreću i ljubav prema bližnjemu. Kažite: “Krist je već za vas zaslužio raj” i “svaki je čovječji napor beskoristan”. Recite svima da se ozbiljno zabrinu za svoje zdravlje. Zagovarajte potrošnju mesa, naročito svinjskoga.

3. Zadužite protestantske pastore da preispituju Sv. misu i da je obesvete. Sijte sumnju u stvarnu prisutnost u hostiji i kazujte da je hostija – s većom blizinom protestantskoj vjeri – samo kruh i vino jer da je treba prihvatiti samo kao znak. Rasijte protestante u sjemeništa i škole. Ohrabrite ekumenizam kao put jedinstvu. Optužite svakoga koji vjeruje u stvarnu prisutnost kao osobu razornu i neposlušnu prema Crkvi.

4. Zabranite latinsko misno bogoslužje, klanjanje i napjeve, jer oni sjedinjuju osjećaj otajstva i štovanja. Predstavite ih kao vračarske čarolije. Ljudi će svećenike prestati smatrati ljudima s višom inteligencijom koje treba poštovati kao nositelje božanskih tajni.

5. Ohrabrite žene da u crkvi ne pokrivaju glave koprenom. Kosa djeluje uzbuđujuće. Zahtijevajte da žene budu čitateljice i svećenice. Prikažite to kao demokratsku zamisao. Utemeljite pokret za oslobođenje žene. Tko ulazi u crkvu mora biti obučen u zapuštene haljine da bi se tu osjećao kao u kući. To će oslabiti važnost sv. mise.

6. Odvraćajte vjernike da klečeći primaju pričest. Kažite časnim sestrama da moraju odvraćati djecu, prije i nakon pričesti, od držanja sklopljenih ruku. Recite da ih Bog ljubi takvima kakvi jesu te da želi da se oni osjećaju sasvim udobno.

Ukinite u crkvi klečanje i svako poklanjanje. Kažite osobama da tijekom mise svoju vjeru trebaju svjedočiti stojeći.

7. Odstranite svetu glazbu orgulja. U crkvu uvedite gitare, židovske harfe, bubnjeve, udaraljke i grohotni smijeh. To će narod odvratiti od osobne molitve i od razgovora s Isusom. Uskraćujte Isusu vrijeme za poziv djeci na vjerski život. Oko oltara izvodite liturgijske plesove, priredbe i koncerte u razdražujućim haljinama.

8. Oduzmite sveti značaj pjesmama Majci Božjoj i Sv. Josipu. Njihovo štovanje nazovite idolopoklonstvom. Učinite smiješnim one koji ustraju u tome.

Uvedite protestantske pjesme. To će stvoriti dojam da Katolička crkva, konačno, priznaje da je protestantizam prava vjera ili u najmanju ruku da je on jednak Katoličkoj crkvi.

9. Ukinite sve himne pa i one Isusu, jer oni u ljudima potiču pomisao na stanje sreće i vedrine, a koja već od djetinjstva proistječe iz mrtvljenja i pokore prema Bogu. Uvedite nove pjesme samo da biste uvjerili svijet u to da su pređašnji obredi na neki način lažni.

Osigurajte da u svakoj misi bude barem jedna pjesma u kojoj se Isus ne spominje jer da ta pjesma govori samo o ljubavi prema ljudima. Mladež će biti oduševljena kada čuje da se govori o ljubavi prema bližnjemu. Propovijedajte ljubav, snošljivost i sklad. Ne spominjite Isusa, zabranite i spomen na Posvećenu Hostiju.

10. Odstranite sve svetačke moći iz oltara, a postupno i te oltare. Zamijenite ih poganskim stolovima bez posvete, koji mogu biti upotrijebljeni za prinošenje ljudskih žrtava tijekom sotonskih misa.
Ukinite crkveni zakon koji zahtijeva slavlje sv. mise samo na oltarima koji imaju moći.

11. Prekinite s običajem služenja Sv. mise u prisutnosti Presvetog Sakramenta u svetohraništu. Ne dopustite bilo kakvo svetohranište na oltarima na kojima se slavi sv. misa. Stol treba izgledati kao kuhinjski stol. Mora biti prenosiv da bi se izrazilo da on nikako nije svet, nego da mora služiti dvostrukoj svrsi, kao npr. stol za predavanje ili kartanje. Poslije stavite barem jednu stolicu uz taj stol.
Svećenik mora tu zauzeti mjesto da bi pokazao da se on poslije pričesti odmara kao nakon jela. Svećenik nikada ne smije klečati niti se poklanjati za vrijeme sv. mise. Kad se jede, u stvari, nikad se ne pokliče.

Svećenikova stolica mora biti smještena na mjestu svetohraništa. Ohrabrite narod da časti svećenika i da mu se divi umjesto hostiji, da bude poslušan njemu umjesto Kristu. Kažite ljudima da je svećenik Krist, njegova glava. Svetohranište smjestite na drugo, manje vidljivo mjesto.

12. Uklonite svece iz crkvenog kalendara, neke uvijek u određenim razdobljima. Zabranite svećenstvu da propovijeda o svecima, osim o onim koji se spominju u Evanđelju. Recite narodu da bi se zbog toga, možda nazočni protestanti u crkvi, mogli sablazniti.
Izbjegavajte sve ono što smeta protestantima.

13. Kada čitate Evanđelje, izostavljajte riječ “sveti”, na primjer, umjesto “Evanđelje po svetom Ivanu”, redite jednostavno: “Evanđelje po Ivanu”. Tako će narod pomisliti da ih više ne treba štovati.
Pišite stalno nove biblije, sve dok ne budu istovjetne s onim protestantskim. Ispuštajte pridjev “Sveti” u izričaju “Duh Sveti”. To će otvoriti put. Ističite žensku narav Boga kao majke pune nježnosti. Ukinite uporabu naziva “Otac”.

14. Učinite sve da nestanu sve knjige osobnoga milosrđa te ih uništite. Dosljedno, također će prestati litanije Presvetomu Srcu Isusovu, Majci Božjoj, Sv. Josipu kao priprava za svetu pričest. Zahvala poslije pričesti postat će također suvišna.

15. Neka također nestanu svi kipovi i slike anđela. Zašto bismo se morali spoticati o kipove naših neprijatelja? Nazovite ih bajkama ili pričicama za laku noć. Ne dopuštajte razgovor o anđelima, jer bi ozlojedio naše prijatelje protestante.

16. Ukinite mali egzorcizam za istjerivanje zlih duhova, uznastojte oko toga objaviti da đavli ne postoje. Objasnite da je to metoda primijenjena u Bibliji za označavanje zla i da bez zlobnika ne mogu opstati zanimljive priče. Kao posljedica toga ljudi neće vjerovati u opstojnost pakla, niti će se bojati da bi u nj ikada pali. Ponavljanje da pakao nije ništa drugo doli udaljenost od Boga i da nema strašnijeg od toga, ako se u biti radi o samu životu kao ovdje na zemlji.

17. Naučavajte da je Isus bio samo čovjek koji je imao braću i sestre te da je mrzio vlastodršce. Objasnite da je volio društvo bludnica, posebno Marije Magdalene, da mu nije stalo ni do crkava ni sinagoga. Kažite da je savjetovao neposluh svećeničkim poglavarima, objasnite da je bio veliki učitelj koji je zastranio s pravog puta kada je odbio poslušnost svećeničkim poglavarima. Obeshrabrite razgovor o Križu kao pobjedi; naprotiv, prikažite to kao promašaj.

18. Prisjetite se da možete navesti časne sestre na izdaju njihova zvanja ako se okrenete njihovoj taštini, draži i ljepoti. Učinite da promijene crkvenu odoru, a to će dovesti, naravno do toga da odbace svoje krunice. Objavite svijetu da u njihovim samostanima postoje nesuglasice. To će spriječiti njihova zvanja. Kažite časnim sestrama da neće biti prihvaćene ako se ne odreknu svoga redovničkog odijela. Također, pospješujte među narodom gubitak povjerenja prema crkvenoj odjeći.

19. Spalite vjeronaučne priručnike. Kažite vjeroučiteljima da naučavaju ljubiti Božja stvorenja umjesto samoga Boga. Otvoreno ljubiti svjedočanstvo je zrelosti. Učinite da se izraz “seks” svaki dan rabi u vašim vjeronaučnim razredima. Učinite od seksa novu religiju. Uvedite slike seksa u vjersku pouku da biste naučili djecu stvarnosti. Osigurajte da slike budu jasne. Ohrabrite škole da postanu napredni mislioci na području spolnog odgoja. Uvedite spolni odgoj uz pomoć biskupova ugleda, tako da roditelji neće ima ništa protiv toga.

20. Ugušite katoličke škole, priječeći zvanja časnih sestara. Otkrijte časnim sestrama da su malo plaćene socijalne radnice i da će ih Crkva uskoro ukinuti. Uznastojte da nastavnik katolički laik prima istu plaću kao i onaj državnih škola. Zaposlite nastavnike nekatolike. Svećenici moraju primati jednaku plaću kao i odgovarajući svjetovni službenici. Svi svećenici moraju skinuti svoje svećeničko odijelo i svoje križeve, tako da ih svi mogu prihvatiti. Učinite smiješnima one koji se ne prilagođavaju.

21. Uništite Papu srušivši njegova sveučilišta. Odvojite sveučilište od Pape, govoreći da bi ih tada vlada mogla pripomoći. Zamijenite nazive vjerskih zavoda sa svjetovnim imenima za promicanje ekumenizma. Na primjer, umjesto “Škola Bezgrješnog Začeća” kažite: “Nova viša škola”. Ustanovite odjele za ekumenizam u svim biskupijama i pobrinite se za njih da ih nadziru protestanti.

Zabranite molitve za papu i one upravljene Mariji, jer one obeshrabruju ekumenizam. Navijestite da su mjesni biskupi nadležne vlasti. Tvrdite da je papa samo reprezentativan lik. Objasnite ljudima da papin nauk služi samo za razgovor ali da je uostalom lišen važnosti.

22. Borite se protiv papine vlasti, postavivši dobnu granicu njegovoj službi.

Sužavajte mu vlast malo pomalo, objasnite da ga želite zaštititi od prevelika rada.

23. Budite odvažni. Oslobodite Papu uvođenjem biskupskih vijeća. Tada će Papa postati samo reprezentativan lik, kao u Engleskoj gdje vladaju Gornji i Donji dom i od kojih kraljica prima naredbe.

Potom oslabite biskupov autoritet, ustanovivši jednu ustanovu na svećeničkoj razini koja će biti njegov takmac. Kažite da tako svećenici dobivaju na pažnji koju zaslužuju. I naposljetku, oslabiti ovlasti svećenika ustanovljenjem skupine laika koji trebaju zagospodariti svećenicima. To će proizvesti takvu mržnju da će Crkvu napustiti čak i kardinali pa će onda Crkva biti demokratična, kao nova Crkva.

24. Smanjite zvanja za svećeništvo tako da laici izgube strahopoštovanje prema njemu. Javna sablazan jednog svećenika uništit će na tisuće zvanja. Hvalite svećenike koji su znali radi ljubavi prema ženi sve ostaviti i proglasite ih junacima.

Častite svećenike koji su postali laici kao izvorne mučenike toliko potlačene da dalje nisu mogli to podnositi.

Osuđujte, također, kao sablazan da naša subraća masoni u svećeništvu moraju biti otkriveni a njihova imena objavljivana. Budite snošljivi prema klericima homoseksualcima. Kažite ljudima da svećenici pate od usamljenosti.

25. Počnite zatvarati crkve zbog manjka svećenika. Tu praksu proglasite dobrom i štedljivom. Objasnite da Bog sluša naše molitve ma gdje mi bili. Zato crkve postaju čudovišno rasipanje novca. Prije svega, zatvorite crkve u kojima se od davnine prakticira tradicionalna pobožnost.

26. Koristite vijeća laika i svećenika slabića u vjera da bez teškoća osude i kude svako Marijino ukazanje i svako primjetno čudo, posebice Sv. Mihaela Arhanđela. Osigurajte da ništa od toga, ni u kojoj mjeri ne zadobije odobrenje po Drugom vatikanskom saboru.

27. Izaberite protupapu. Tvrdite da će on protestante vratiti u Crkvu, a možda čak i Židove. Protupapa će moći biti izabran, ako bude dano pravo glasa biskupima. Tada će biti izabrani mnogi protupape kao kompromis. Tvrdite da je pravi Papa mrtav.

28. Ukinite ispovijed prije svete pričesti za učenike drugog i trećeg razreda tako da im ne bude više stalo do nje kada budu pohađali četvrti i peti razred i poslije više razrede. Tada će ispovijedi nestati.
Uvedite (prešutno) zajedničku ispovijed sa skupnim odrješenjem. Objasnite narodu da je to zbog manjka svećenika.

29. Neka pričest dijele žene i svjetovnjaci. Kažite da je ovo doba laika. Započnite s davanjem hostije na ruke, kao protestanti, umjesto na jezik. Razjasnite da je Krist to činio na isti način. Prikupite nekoliko hostija za “crne mise” u našim hramovima. Potom podijelite, umjesto osobne pričesti jedan pehar neposvećenih hostija koje se mogu sa sobom ponijeti kući. Objasnite da se tako božanski darovi mogu uzimati svaki dan. Postavite automatske razdavače hostija za pričest i nazovite ih svetohraništima.

Kažite da se moraju razmijeniti znakovi mira. Ohrabrite ljude da se pomiču u crkvi da bi se prekinula pobožnost i molitva. Ne križajte se; umjesto toga dajte znak mira. Objasnite da se je i Krist pomicao da bi pozdravio učenike. Ne dopuštajte bilo kakvu sabranost u tim trenutcima. Svećenici moraju okrenuti leđa hostiji i častiti narod.

30. Nakon izbora protupape raspustite biskupska vijeća, a i svećenička udruženja te župna vijeća.
Zabranite svim redovnicima da bez dopuštenja raspravljaju o tim novim odredbama. Pojasnite da Bog ljubi poniznost i mrzi one koji teže za slavom. Optužite za neposluh prema crkvenim vlastima sve koji postavljaju pitanja.

Obeshrabrujte poslušnost prema Bogu. Kažite ljudima da moraju slušati ove crkvene starješine.

31. Udijelite papi (= protupapi) najveću ovlast u izboru svojih nasljednika. Naredite, pod kaznom izopćenja, svima onima koji vole Boga da nose znak Životinje. Međutim, ne imenujte ga “znakom životinje”.

Ne smije se činiti znak križa niti upotrebljavati nad osobama ili preko njih (ne smije se više blagoslivljati). Čin križa bit će označen kao idolopoklonstvo i neposluh.

32. Tvrdite da su lažne prethodne dogme osim one o papinoj nezabludivosti. Isusa Krista proglasite promašenim prevratnikom. Navijestite da će pravi krist ubrzo doći. Samo izabranog protupapu treba slušati. Recite ljudima da se moraju pokloniti kada se bude izgovaralo njegovo ime.

33. Naredite svim papinim podanicima da se bore u svetim križarskim bojevima da bi se proširila jedna jedina svjetska vjera. Đavao zna gdje se nalazi sve izgubljeno blago. Bez samilosti osvojite svijet!

Sve će to donijeti čovječanstvu ono za čim je ono uvijek žudilo: “zlatno razdoblje mira”!

Izvor: Il piano massonico per la destruzione della Chiesa Cattolica, Teologica, La rivista della nuova vangelizzazione, br. 14, ožujak/travanj 1998., str. 22-25.
Hrvatski prijevod najprije je objavio časopis Nova tribina, Split, 1999.godine, br. 18, str. 43-46; a zatim MI, list mladih, Zagreb br. 10, 2001 god.Blažena Marija od Isusa: „Masonerija želi uništiti vjeru“

Paklena namisao koja je ostvarenje nauka masonerije, na mjesto Božjih prava i Božjeg zakona stavlja vajna čovjekova prava i u izvrtanju svakog principa reda čovjeka proglašava ciljem samim sebi.

Bezbožna je i sotonska apoteoza čovještva ili čovjeka bogohulnika postavljena na Božje mjesto. Čak i pomisao na vjeru mora nestati; sve postaje ljudsko, to jest neovisno od božanskog zakona i od svakog nadnaravnog cilja, uređenje, vlast, sredstva i svrha.

Buntovni razum i lažna znanost istiskuju vjeru i istinu; misao, pogrješno nazvana laičkom, a morala bi se zvati sotonskom, nadomješta vjersku misao.

Sljedba opsjeda, progoni i želi uništiti skupa vjeru, ćudoređe, obitelj, vlasništvo, kršćanski odgoj, svaku poštenu vlast, istinsku slobodu i naposljetku Papinstvo koje ona drži središtem i jamstvom svih ovih velikih stvari koje izgrađuju društvo i koje su mu temeljima. Sljedba teži uništenju svega toga poradi postignuća onoga što naziva naravnim stanjem koje je zapravo anarhija, divlja snaga, barbarstvo; ne većma kult Bogu, nego samoobožavanje čovjeka; ne većma dužnosti, nego razuzdani egoizam i zadovoljenje najmonstruoznijih poriva, svim raspoloživim sredstvima.

[Iz spisa blažene Marije Deluil-Martiny, herojske utemeljiteljice sestara Kćeri Srca Isusova]

Srce Isusovo, u borbi protiv masonerije, utočište naše,
smiluj nam se!