ponedjeljak, 5. rujna 2016.

Zašto ljubim svoju crkvu
preuzmi dokument u pdf-u

Istina je životno načelo duha. Sveti Augustin pita:" Za čim teži čovjek više negoli za istinom?" Što je skromnom šumskom cvijetku zraka sunčana, to je duhu čovječjemu istina. 
Duša mi je golubica što se krije u pećini, da ne bude plijenom svijeta. U istinu roni vjera moja i čeznuće moje duše.

Crkva je vojna sila Kristova, a sveti Augustin govori da je ona vjerni narod Božji proširen po svoj zemlji i dodaje:“Neće imati Boga za Oca tko ne želi imati Crkvu za Majku“. Majka Crkva darovala nam je tri dragulja. Prvi dragulj je njezino jedinstvo jer Gospodin je osnovao samo jednu Crkvu "jedno stado, jedan ovčinjak, jedan pastir."
 
(Ovdje je potrebno osvrnuti se na bulu „Unam Sanctum“, 18. studeni 1302.godine, papa Bonifacije VIII- Jedna sveta katolička i apostolska crkva izvan koje nema spasenja niti oproštenja grijeha. U njoj su jedan Bog, jedna vjera i jedno krštenje, simboli nešivene haljine i Noine lađe simboli su jedinstva crkve, jedno tijelo i jedna glava – Krist, Petar i Petrov nasljednik, papa... Gospodin je rekao Petru:„pasi ovce moje, pasi jaganjce moje“, a ne ove ili one već Moje)

Papa Pio XI daje zapovijed:" O dajte, da budemo vjerne ovce Dobroga pastira!" Kako bi vodio ovce putem spasenja za život vječni potrebno je da se autoritet pape nužno pokori Božjem autoritetu koji je jedini iznad njega! Da bi se to jedinstvo zadržalo potrebno je da se po svim propovjedaonicama propovijeda ista nauka (bez prekida i u jednom povijesnom trenutku vremena) i da svi katekizmi imaju isti sadržaj, makar bili sastavljeni u kojem god jeziku. Potrebno je da se podjeljuju isti sveti sakramenti i žrtvuje jedna ista žrtva. Potreban je isti žrtvenik, isti tabernakul sa Presvetim i pred Njim vječno svjetlo… Potrebno je jedno vrhovno zapovjedništvo, izabrana vrhovna glava u Rimu!
Drugi znak, što ga je Krist dao svojoj Crkvi je svetost. Svet je osnivač crkve i potrebno je zadržati Njegov sveti nauk povjeren nam u Njegovoj Riječi i Apostolskoj predaji. Sami Bog je objavljen u dogmama koje su proglašene od strane nezabludivog učiteljstva crkve i koje vrijede uvijek tako kako su i proglašene. Crkva nas uči da se molimo, da svaki rad prikazujemo Bogu u ljubavi, da svetkujemo nedjelju i blagdane, svetkovine. U svemu što činimo da tražimo Boga i Njegovu Volju. Uči nas da činimo duhovna i tjelesna djela milosrđa!

Treći dragulj je općenitost. Krist je rekao:"Idite i sve narode učinite mojim učenicima!" i taj dragulj sja u vječnom nakitu katoličke Crkve. Općenita je po vremenu i prostoru. Crkva je apostolska jer je podignuta na temelju apostola, "nazidani na temelju apostola i proroka, a zaglavni je kamen sam Krist Isus." (Ef 2, 20) Katolička crkva jedina nije nastala raskolom od koje druge starije crkve. Temelj su apostoli, a utemeljitelj sami Trojedini Bog. Bog, a ne čovjek za razliku od svih drugih vjerskih udruga koje su nastale odvajanjem od pravog nauka, od prave Crkve, od onoga kako je Bog to htio! Bog je rekao biraj propast ili život, blagoslov ili prokletstvo! Ukoliko ne živimo Njegovu volju što je naše posvećenje mi biramo propast makar svjesno to i ne htjeli!
Čujemo da se govori:" Jedna je vjera kao i druga, sve vjeroispovijesti su jednako dobre". Sveti Pavao odgovara baš suprotno:"Jedan Bog, jedna vjera, jedno krštenje." (Ef 4,5)
Ako su sve vjere jednako dobre, onda moraju biti i sve prave, a to ne može biti jer sebi protuslove. Katolici vjeruju da je Isus Krist Sin Božji, dok su se drugi tzv. kršćani odvojili od te vjere i prihvatili "slobodno kršćanstvo". Katolici vjeruju da je sakrament ispovijedi od Boga darovan čovjeku, drugi vele da ju je čovjek izmislio i nemaju taj sakrament. Dok se katolici klanjaju Spasitelju u oltarskom Sakramentu, protestanti i drugi to nazivaju idolopoklonstvom. Dakle, ne mogu sve religije i konfesije biti prave jer istina je samo jedna i nalazi se samo u izvorima Katoličke Crkve! 

Crkva je "stup i tvrđava Istine!" (1. Tim 3, 15). Crkva nam daje istinu i mi pijemo iz vrela istine kad se držimo apostolske predaje!
Iz knjige Zašto ljubim crkvu svoju
pobuda mladeži i narodu
vlč. Jakov Scherer, župnik u Ruswilu
preveo Milan Lang, nakladom odbora za gradnju Doma biskupa Langa